TU schrijft student wegens wangedrag uit

Een bachelorstudent heeft de afgelopen jaren zulk ‘ernstig wangedrag’ vertoond dat het college van bestuur (cvb) hem per 1 februari definitief van de TU Delft heeft laten uitschrijven. Die straf komt bovenop een al eerder ingesteld gebouwverbod, dat bovendien met 12 weken wordt verlengd.

Het cvb beroept zich op artikel 5 van de Regeling gebruik gebouwen terreinen en voorzieningen studenten en bezoekers TU Delft. Die stelt onder meer dat studenten en bezoekers geen schade mogen berokkenen aan anderen.

Dossier

De betreffende student deed dat bij herhaling wel, wat reden was voor zijn faculteit om een dossier over hem op te bouwen en uiteindelijk het cvb te verzoeken hem uit te schrijven. Dat is nu gebeurd, bevestigt een woordvoerder.

De nu ex-student kan het cvb pas vanaf 1 februari 2025 verzoeken het besluit te heroverwegen, wat betekent dat hij niet vóór collegejaar 2025-2026 opnieuw aan de TU Delft kan studeren. Aan een mogelijke heroverweging zijn bovendien voorwaarden verbonden, om te voorkomen dat de student in herhaling zou kunnen vallen.

Volgens de TU-woordvoerder is het op de betreffende faculteit ‘zeer uitzonderlijk, zo niet uniek’ dat een student tegen zijn wil wordt uitgeschreven. Het is Delta bekend om welke faculteit het gaat, maar noemt deze om privacyredenen niet. Details over het wangedrag van de student wil de faculteit niet delen.

Comments are closed.