Wetenschap

TU-onderzoeker Bieke Cattoor treedt toe tot De Jonge Akademie

Universitair docent Bieke Cattoor (BK) is een van de tien wetenschappers die dinsdag 28 april geïnstalleerd werden als lid van De Jonge Akademie. Wat betekent dat voor haar?

Bieke Cattoor (linksboven) is een van de tien nieuwe leden van De Jonge Akademie. (Foto: KNAW)

Tijdens hun vijfjarig lidmaatschap maken leden van De Jonge Akademie (DJA), de jongerenafdeling van de van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), zich sterk voor projecten op het gebied van wetenschapsbeleid, interdisciplinariteit, internationalisering en de relatie tussen wetenschap en samenleving, zo laat het persbericht weten.

Bieke Cattoor verheugt zich erop korte lijnen te hebben met onderzoekers uit heel andere disciplines. (Foto: Fie Vandevin)

Hoe word je lid van De Jonge Akademie?
Dr.ir. Bieke Cattoor: “Dat is een getrapt systeem. Rectoren van universiteiten en andere wetenschappelijke instellingen stellen elk jaar een lijst op van nieuwe kandidaten. De TU Delft mag per jaar vier kandidaten nomineren, twee vrouwen en twee mannen. In totaal komen daar ongeveer honderd kandidaten uit naar voren waaruit er tien gekozen worden. Die selectie gebeurt niet enkel op basis van je academische curriculum. Je legt als kandidaat ook een programma voor over wat je wilt gaan doen in de vijf jaar dat je lid bent van de De Jonge Akademie.”

Wat is jouw programma?
“Ik ben universitair docent landschapsarchitectuur en stedenbouw aan de faculteit Bouwkunde, dat is bij uitstek een ontwerpende faculteit. De komende vijf jaar wil ik de ontwerpende wetenschappen bij DJA op de agenda zetten, omdat we hun ontwerpkracht hard nodig hebben bij het aanpakken van complexe maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatadaptatie, het verlies van biodiversiteit, maar ook de organisatie van de gezondheidszorg. Ontwerpend onderzoek ontwikkelt kennis en methoden voor de multidisciplinaire en integrale aanpak van deze transitievraagstukken. Daarnaast heb ik een tweede doelstelling.”

En wat is die?
“Diversiteit in de wetenschap bevorderen. Ik beweeg me in een rolstoel, en over het algemeen is de fysieke toegankelijkheid wel goed op orde maar er blijven impliciete vooroordelen en ingesleten uitsluitingsmechanismen bestaan. Zo had de Universiteit van Nederland laatst een uitspraak dat iedereen meetelt: ‘van hoogleraren tot studenten, van promovendi tot mensen met een arbeidsbeperking’. Niet alleen is zo’n uitspraak niet logisch, er zijn ook promovendi en academici met een beperking, het is ook denigrerend dat in zo’n hoog-laag-tegenstelling personen met een beperking steevast aan de verkeerde kant belanden.”

Helpt het lidmaatschap van De Jonge Akademie bij je onderzoek?
“Mijn onderzoek is gericht op de landschapsverbeelding, die een belangrijke rol speelt in het herdenken en hervormen van de wereld rondom ons. Denk bijvoorbeeld aan hoe landkaarten systematiseren en hiërarchie aanbrengen tussen bijvoorbeeld natuur en cultuur, land en stad. De ideeën die daaraan ten grondslag liggen werken lang door. Maar die scheiding tussen cultuur en natuur is helemaal niet zo productief. Om de leefbaarheid van stedelijke gebieden te verhogen, is het wenselijk om onze leefomgeving beter te verweven met de leefomgeving van niet-menselijke soorten. Mijn onderzoek naar de verbeelding van het landschap is breed en ik verheug me erop om korte lijnen te hebben met onderzoekers uit andere disciplines. In dat verband is het veelbelovend dat er al een heel levendige groep op Signal (een soort Whatsapp, red.) is ontstaan.”

  • Dinsdag 28 maart 2023 installeerde KNAW-president Marileen Dogterom de tien nieuwe leden in het Amsterdamse Trippenhuis. Het zijn (van links naar rechts op de foto): Bieke Cattoor (landschapsarchitectuur en stedenbouw, Technische Universiteit Delft), Pieter Coppens (Islamstudies, Vrije Universiteit Amsterdam), Scott Douglas (bestuurskunde, Universiteit Utrecht), Max van Duijn (taalwetenschap en kunstmatige intelligentie, Universiteit Leiden), Kristina Ganzinger (fysica van cellulaire interacties, Amolf). En op de tweede rij: Léonie de Jonge (Europese politiek en maatschappij, Rijksuniversiteit Groningen), Rogier Kievit (ontwikkelingsneurowetenschappen, Radboud Universiteit/Radboudumc), Vasiliki Kosta (Europees recht, Universiteit Leiden), Ingrid Leijten (constitutioneel recht, Tilburg University), Daphina Misiedjan (mensenrechten en milieu, Erasmus Universiteit Rotterdam).
  • De Delftse delegatie van DJA bestaat naast Bieke Cattoor (BK) uit Cynthia Liem (EWI), Irene Dedoussi (L&R) en Anton Akhmerov (TNW).
  • Bieke Cattoor introduceert zichzelf in een video van de KNAW.
Wetenschapsredacteur Jos Wassink

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

j.w.wassink@tudelft.nl

Comments are closed.