Onderwijs

TU Delft pakt rsi-bestrijding structureel aan

In Delta 32 is een artikel verschenen dat de suggestie wekt dat de TU is gestopt met de aanpak van rsi. Gezien het belang dat de TU aan het voorkomen en genezen van rsi hecht is dat zeker niet het geval.

Alhoewel de Arbo & Milieu Dienst (AMD) momenteel geen bedrijfsfysiotherapeut in dienst heeft, kunnen medewerkers met klachten wel degelijk terecht bij de AMD. Alle medewerkers die onder behandeling waren van de bedrijfsfysiotherapeut hebben daarover een brief ontvangen en zijn waar nodig doorverwezen naar een andere behandelaar.

De AMD hanteert een multidisciplinaire aanpak van rsi, met werkplekaanpassing, fysiotherapie, houdingsleer, ontspanningstherapie en inzet van een psycholoog (omgaan met werkdruk en werkstress). Ook wordt gekeken of de organisatie van het werk en het takenpakket een rol spelen bij het ontstaan van rsi. Per geval wordt beoordeeld welke behandelingen en aanpak zinvol zijn. Uiteraard met als doel om mensen met klachten zo snel mogelijk pijnvrij en weer aan het werk te krijgen.

De AMD speelt ten aanzien van dit samenstel van behandelwijzen een coördinerende rol: de bedrijfsarts verzorgt de medische begeleiding en bespreekt periodiek met de overige behandelaars wat de vorderingen of het effect van hun behandeling is. Samen met de arbeids-en-organisatiedeskundige wordt bepaald of aanpassing van het pakket noodzakelijk is. De bedrijfsarts verzorgt ook periodieke terugkoppeling naar leidinggevenden en de arbo-en-milieuadviseur van de beheerseenheid. De AMD is dus geen behandelcentrum!

Op 26 oktober is bij OTB een pilot gestart gericht op snelle reactivering, waarbij een aantal mensen met ernstige klachten multidisciplinair worden behandeld. Uit deze pilot zal na drie maanden een aanpak voor de gehele TU worden bepaald.

Preventie van rsi is heel belangrijk. Op vrijwel alle beheerseenheden zijn daartoe initiatieven ontwikkeld. Binnenkort ontvangen alle medewerkers en studenten bovendien een folder waarin tips zijn opgenomen om rsi te voorkomen.

Voor preventie van rsi is meer nodig dan aanpassing van de werkplek. In de voorlichting wordt daarom ook aandacht besteed aan werkdruk (voorkom piekbelasting, vergroot de regelcapaciteit), werktijden (neem pauze, gebruik het programma Workpace), werkwijze (werk en zit ontspannen) en werktaken (wissel beeldschermwerk af met andere taken).

Voor advies over het inrichten van uw werkplek en andere rsi-vragen kunt u terecht bij de arbo- en milieuadviseur van uw faculteit, dienst of instituut, of bij de AMD.

.aut Namens het College van Bestuur, dr. J.A. Oele, portefeuillehouder P&O

Alhoewel de Arbo & Milieu Dienst (AMD) momenteel geen bedrijfsfysiotherapeut in dienst heeft, kunnen medewerkers met klachten wel degelijk terecht bij de AMD. Alle medewerkers die onder behandeling waren van de bedrijfsfysiotherapeut hebben daarover een brief ontvangen en zijn waar nodig doorverwezen naar een andere behandelaar.

De AMD hanteert een multidisciplinaire aanpak van rsi, met werkplekaanpassing, fysiotherapie, houdingsleer, ontspanningstherapie en inzet van een psycholoog (omgaan met werkdruk en werkstress). Ook wordt gekeken of de organisatie van het werk en het takenpakket een rol spelen bij het ontstaan van rsi. Per geval wordt beoordeeld welke behandelingen en aanpak zinvol zijn. Uiteraard met als doel om mensen met klachten zo snel mogelijk pijnvrij en weer aan het werk te krijgen.

De AMD speelt ten aanzien van dit samenstel van behandelwijzen een coördinerende rol: de bedrijfsarts verzorgt de medische begeleiding en bespreekt periodiek met de overige behandelaars wat de vorderingen of het effect van hun behandeling is. Samen met de arbeids-en-organisatiedeskundige wordt bepaald of aanpassing van het pakket noodzakelijk is. De bedrijfsarts verzorgt ook periodieke terugkoppeling naar leidinggevenden en de arbo-en-milieuadviseur van de beheerseenheid. De AMD is dus geen behandelcentrum!

Op 26 oktober is bij OTB een pilot gestart gericht op snelle reactivering, waarbij een aantal mensen met ernstige klachten multidisciplinair worden behandeld. Uit deze pilot zal na drie maanden een aanpak voor de gehele TU worden bepaald.

Preventie van rsi is heel belangrijk. Op vrijwel alle beheerseenheden zijn daartoe initiatieven ontwikkeld. Binnenkort ontvangen alle medewerkers en studenten bovendien een folder waarin tips zijn opgenomen om rsi te voorkomen.

Voor preventie van rsi is meer nodig dan aanpassing van de werkplek. In de voorlichting wordt daarom ook aandacht besteed aan werkdruk (voorkom piekbelasting, vergroot de regelcapaciteit), werktijden (neem pauze, gebruik het programma Workpace), werkwijze (werk en zit ontspannen) en werktaken (wissel beeldschermwerk af met andere taken).

Voor advies over het inrichten van uw werkplek en andere rsi-vragen kunt u terecht bij de arbo- en milieuadviseur van uw faculteit, dienst of instituut, of bij de AMD.

.aut Namens het College van Bestuur, dr. J.A. Oele, portefeuillehouder P&O

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.