Onderwijs

Tijd van pappen en nathouden voorbij

Vandaag maakt de TU de tweede strategienota uit haar geschiedenis wereldkundig. Met de nieuw plannen wil de TU binnen tien jaar bij de wereldtop horen.

De nota schetst de grote beleidslijnen voor de komende vijf tot tien jaar. De studenten- en ondernemingsraad, evenals de raad van toezicht, gaven al in september hun fiat. Desondanks hield het college van bestuur de definitieve tekst tot vandaag geheim.

‘Compromisloos sturen op kwaliteit’ is de kernboodschap van de strategienota. Dat betekent dat de TU straks jaarlijks al haar onderzoek gaat doorlichten. Onderzoeksgroepen die internationaal matig scoren, moeten snel hun leven beteren of zullen worden afgebouwd. Om de onderzoekskwaliteit te bevorderen, gaat het huidige allocatiemodel op de helling. Automatisch geld krijgen voor publicaties uit het verleden is er in het nieuwe geldverdeelmodel niet meer bij; het college van bestuur bepaalt straks voor een belangrijk deel zelf welke faculteiten de meeste centen krijgen.

De TU wil in de toekomst uitsluitend fundamenteel onderzoek gaan doen. Dat staat commerciële opdrachten niet in de weg, volgens de nota. De derde geldstroom moet zelfs sterk groeien. Om de objectiviteit van contractonderzoek te garanderen, pleit collegevoorzitter De Voogd voor de oprichting van een ethische toezichtscommissie.

Het onderwijs wordt in de laatste twee jaar van de studie (de master) geheel Engelstalig. Studenten worden sterker betrokken bij wetenschappelijk onderzoek. Wie wil promoveren, kan daarmee tijdens zijn studie al beginnen. De propedeuse van veel opleidingen moet zwaarder worden, aldus de strategienota.

Alle faculteiten moeten ongeveer dezelfde numerieke verhouding tussen medewerkers en studenten krijgen, bepleit de nota verder. Dat is opvallend, want de verschillen zijn momenteel groot. Bij Technische Natuurwetenschappen is de verhouding bijna één op één; bij Bouwkunde één op acht. De Voogd sluit een studentenstop bij Bouwkunde dan ook niet uit.

De strategienota schetst de hoofdlijnen van het beleid. Op dit moment werkt het college aan concrete uitwerkingen voor de korte termijn: de implementatie. Over enkele maanden wordt waarschijnlijk bekend welke onderzoeksgroepen voor voortbestaan moeten vrezen. Onder andere over onderdelen van maritieme techniek is het college niet tevreden.

De nota schetst de grote beleidslijnen voor de komende vijf tot tien jaar. De studenten- en ondernemingsraad, evenals de raad van toezicht, gaven al in september hun fiat. Desondanks hield het college van bestuur de definitieve tekst tot vandaag geheim.

‘Compromisloos sturen op kwaliteit’ is de kernboodschap van de strategienota. Dat betekent dat de TU straks jaarlijks al haar onderzoek gaat doorlichten. Onderzoeksgroepen die internationaal matig scoren, moeten snel hun leven beteren of zullen worden afgebouwd. Om de onderzoekskwaliteit te bevorderen, gaat het huidige allocatiemodel op de helling. Automatisch geld krijgen voor publicaties uit het verleden is er in het nieuwe geldverdeelmodel niet meer bij; het college van bestuur bepaalt straks voor een belangrijk deel zelf welke faculteiten de meeste centen krijgen.

De TU wil in de toekomst uitsluitend fundamenteel onderzoek gaan doen. Dat staat commerciële opdrachten niet in de weg, volgens de nota. De derde geldstroom moet zelfs sterk groeien. Om de objectiviteit van contractonderzoek te garanderen, pleit collegevoorzitter De Voogd voor de oprichting van een ethische toezichtscommissie.

Het onderwijs wordt in de laatste twee jaar van de studie (de master) geheel Engelstalig. Studenten worden sterker betrokken bij wetenschappelijk onderzoek. Wie wil promoveren, kan daarmee tijdens zijn studie al beginnen. De propedeuse van veel opleidingen moet zwaarder worden, aldus de strategienota.

Alle faculteiten moeten ongeveer dezelfde numerieke verhouding tussen medewerkers en studenten krijgen, bepleit de nota verder. Dat is opvallend, want de verschillen zijn momenteel groot. Bij Technische Natuurwetenschappen is de verhouding bijna één op één; bij Bouwkunde één op acht. De Voogd sluit een studentenstop bij Bouwkunde dan ook niet uit.

De strategienota schetst de hoofdlijnen van het beleid. Op dit moment werkt het college aan concrete uitwerkingen voor de korte termijn: de implementatie. Over enkele maanden wordt waarschijnlijk bekend welke onderzoeksgroepen voor voortbestaan moeten vrezen. Onder andere over onderdelen van maritieme techniek is het college niet tevreden.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.