Campus

Thuis werken, thuis boodschappen doen, thuis uitzieken

Van reizen boeken tot nieuwe vrienden maken, je hoeft er tegenwoordig de deur niet meer voor uit. Domotica, de verzamelnaam voor technologische voorzieningen in huis, belooft een revolutie in de manier waarop wij wonen en werken.

/strong>

Telewerken, -leren, en -bankieren van huis uit is inmiddels de normaalste zaak van de wereld. Ook voor het doen van inkopen, het kletsen met bekenden en onbekenden (chatten) en het zoeken naar informatie kun je in je eigen luie stoel blijven zitten. Balies van overheidsdiensten komen via internet zelfs ‘aan huis’. Als de ID-wijk (id staat voor intelligent en duurzaam), een initiatief van het ministerie van Vrom en Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) werkelijkheid wordt, hoeven we ons straks zelfs geen zorgen meer te maken over het uitzetten van het koffiezetapparaat of de verwarming, als we even weg zijn.

Wat zijn de korte- en langetermijngevolgen van informatie en communicatie technologie (ict) voor het wonen? Aan die vraag wijdde onderzoeksinstituut OTB vorige week dinsdag een studiedag waarop deskundigen de toekomst belichtten.

In de ID-wijk van VROM en SEV zijn alle woningen intelligent. Dat houdt onder andere in dat het huis is aangesloten bij een centraal communicatienetwerk waarmee vanuit elke ruimte digitaal en visueel contact kan worden gemaakt met de buitenwereld. Domotica zal in de toekomst de veiligheid van wonen zo vergroten. In een intelligent huis wordt het inbrekers een stuk moeilijker gemaakt. Bij gerommel aan de deur worden meteen de politie en aangewezen buren ingeschakeld. Mocht er brand uitbreken dan gaat er een belletje bij de brandweer. Ook kan de voordeur en eventueel de kinderkamer worden bewaakt met een camera, die is aangesloten op eigen of andermans televisie.

De ID-wijk bestaat nog niet. Wel wordt op verschillende plaatsen (onder meer in de Coolwijk in Rotterdam en in Utrecht) geëxperimenteerd met onderdelen hiervan. Wie alvast een kijkje wil nemen in wat mogelijk de toekomst van wonen in Nederland wordt, kan de internetsite raadplegen: www.id-wijk.nl.

Met ict in huis neemt ook het woongemak toe. De bediening van verschillende machines gebeurt straks op afstand. Het bekende voorbeeld van naar huis bellen om het koffieapparaat aan te zetten is er een uit velen. Ook de DVD-speler, magnetron en de verwarming kunnen op afstand worden bediend. Een centraal besturingssysteem zorgt ervoor dat de gordijnen dichtgaan en de lichten aan, wanneer het donker wordt. De verwarming gaat op de laagstand wanneer de bewoners het huis verlaten of het licht uitdoen om naar bed te gaan.

Isolement

Een voor de hand liggende conclusie lijkt, dat activiteiten buitenshuis sterk zullen afnemen. Het tegendeel blijkt waar. Een aantal peilingen onder de bevolking laat onder meer zien dat intensieve en matige internetgebruikers ook degenen zijn die het vaakst buitenshuis zijn te vinden: voor werk, vermaak en allerlei andere activiteiten.

Het argument dat toepassing van ict mensen in een sociaal isolement zal brengen, vindt daarom tegenwoordig weinig aanhang. In een artikel betoogt Berny van de Donk, programmabegeleider SEV, zelfs dat het wijkleven nieuw leven wordt ingeblazen door de moderne technologie. Zoworden in sommige plaatsen in groepsverband rijlessen gegeven en worden in het buurtcentrum bewoners zonder pc vertrouwd gemaakt met websites en e-mail. Een levendige wijk is winst voor alle bewoners ongeacht leeftijd en beroep, vindt hij.

Onder de aanwezigen op het symposium werd tevens een enquête gehouden. Daaruit bleek dat de ict-toekomstverwachtingen erg hoog gespannen zijn. Zo denkt een grote meerderheid (ruim 79 procent) dat de woning dankzij ict het brandpunt wordt van commerciële dienstverlening op maat: van catering tot schoonmaakdiensten en tuinbeheer. De meesten denken (47 procent ‘zeker’ en 31 ‘waarschijnlijk’) over drie jaar te telewinkelen. Nu al gebruikt 48 procent de internetaansluiting voor e-commerce. 95 procent gebruikt de aansluiting voor het zoeken van informatie en 90 procent voor e-mail. Voor spelletjes wordt de verbinding minder vaak gebruikt: slechts 10 procent gaf toe de computer daarvoor aan te zetten.

Uit de cijfers bleek overigens ook dat ouderen (boven de vijftig) net zo vaak e-mailen als hun jongere collega’s. Alleen bij e-commerce bleek een groot verschil: bijna 60 procent van de aanwezigen onder de 35 jaar doet het, tegenover 26 procent van de 50-plussers.

Een grote meerderheid denkt in de toekomst minstens één dag per week te telewerken. (22 procent denkt zelfs aan twee dagen). Daardoor zal de afbakening tussen werktijd en vrije tijd steeds onduidelijker worden, weet 66 procent ‘zeker’. Door het vele thuis werken zal de behoefte aan ruimte in de woning toenemen, denkt een grote meerderheid. Dat daardoor ook het aantal autokilometers zal afnemen is onwaarschijnlijk, denkt bijna de helft van de ondervraagden.

Winst

Een van de bijdragen van ict in huis is, dat zorg op afstand en daarmee zelfstandig wonen van zorgbehoefenden, waaronder ouderen, eerder mogelijk wordt. Een overgrote meerderheid (meer dan 83%) denkt dan ook dat ict de mogelijkheden voor zorgarrangementen aan huis verbetert, waardoor oudere bewoners langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Een smartcard zorgt er bijvoorbeeld voor dat een hulpverlener altijd zelf binnen kan komen bij een ‘patiënt’. E-zorg houdt verder in dat via het web informatie is te vinden over openingstijden, weekend-en avonddiensten van onder meer huisartsen en apotheken. Voor bepaalde patiënten, diabetici bijvoorbeeld, is zelfs een testsysteem aan te sluiten dat eenvoudige controles uitvoert. ,,Sociaal kan het gebruik van ict enorme winst opleveren”, stelde drs. D.A. Bergvelt van SEV daarom tijdens de Delftse studiedag.

Van reizen boeken tot nieuwe vrienden maken, je hoeft er tegenwoordig de deur niet meer voor uit. Domotica, de verzamelnaam voor technologische voorzieningen in huis, belooft een revolutie in de manier waarop wij wonen en werken.

Telewerken, -leren, en -bankieren van huis uit is inmiddels de normaalste zaak van de wereld. Ook voor het doen van inkopen, het kletsen met bekenden en onbekenden (chatten) en het zoeken naar informatie kun je in je eigen luie stoel blijven zitten. Balies van overheidsdiensten komen via internet zelfs ‘aan huis’. Als de ID-wijk (id staat voor intelligent en duurzaam), een initiatief van het ministerie van Vrom en Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) werkelijkheid wordt, hoeven we ons straks zelfs geen zorgen meer te maken over het uitzetten van het koffiezetapparaat of de verwarming, als we even weg zijn.

Wat zijn de korte- en langetermijngevolgen van informatie en communicatie technologie (ict) voor het wonen? Aan die vraag wijdde onderzoeksinstituut OTB vorige week dinsdag een studiedag waarop deskundigen de toekomst belichtten.

In de ID-wijk van VROM en SEV zijn alle woningen intelligent. Dat houdt onder andere in dat het huis is aangesloten bij een centraal communicatienetwerk waarmee vanuit elke ruimte digitaal en visueel contact kan worden gemaakt met de buitenwereld. Domotica zal in de toekomst de veiligheid van wonen zo vergroten. In een intelligent huis wordt het inbrekers een stuk moeilijker gemaakt. Bij gerommel aan de deur worden meteen de politie en aangewezen buren ingeschakeld. Mocht er brand uitbreken dan gaat er een belletje bij de brandweer. Ook kan de voordeur en eventueel de kinderkamer worden bewaakt met een camera, die is aangesloten op eigen of andermans televisie.

De ID-wijk bestaat nog niet. Wel wordt op verschillende plaatsen (onder meer in de Coolwijk in Rotterdam en in Utrecht) geëxperimenteerd met onderdelen hiervan. Wie alvast een kijkje wil nemen in wat mogelijk de toekomst van wonen in Nederland wordt, kan de internetsite raadplegen: www.id-wijk.nl.

Met ict in huis neemt ook het woongemak toe. De bediening van verschillende machines gebeurt straks op afstand. Het bekende voorbeeld van naar huis bellen om het koffieapparaat aan te zetten is er een uit velen. Ook de DVD-speler, magnetron en de verwarming kunnen op afstand worden bediend. Een centraal besturingssysteem zorgt ervoor dat de gordijnen dichtgaan en de lichten aan, wanneer het donker wordt. De verwarming gaat op de laagstand wanneer de bewoners het huis verlaten of het licht uitdoen om naar bed te gaan.

Isolement

Een voor de hand liggende conclusie lijkt, dat activiteiten buitenshuis sterk zullen afnemen. Het tegendeel blijkt waar. Een aantal peilingen onder de bevolking laat onder meer zien dat intensieve en matige internetgebruikers ook degenen zijn die het vaakst buitenshuis zijn te vinden: voor werk, vermaak en allerlei andere activiteiten.

Het argument dat toepassing van ict mensen in een sociaal isolement zal brengen, vindt daarom tegenwoordig weinig aanhang. In een artikel betoogt Berny van de Donk, programmabegeleider SEV, zelfs dat het wijkleven nieuw leven wordt ingeblazen door de moderne technologie. Zoworden in sommige plaatsen in groepsverband rijlessen gegeven en worden in het buurtcentrum bewoners zonder pc vertrouwd gemaakt met websites en e-mail. Een levendige wijk is winst voor alle bewoners ongeacht leeftijd en beroep, vindt hij.

Onder de aanwezigen op het symposium werd tevens een enquête gehouden. Daaruit bleek dat de ict-toekomstverwachtingen erg hoog gespannen zijn. Zo denkt een grote meerderheid (ruim 79 procent) dat de woning dankzij ict het brandpunt wordt van commerciële dienstverlening op maat: van catering tot schoonmaakdiensten en tuinbeheer. De meesten denken (47 procent ‘zeker’ en 31 ‘waarschijnlijk’) over drie jaar te telewinkelen. Nu al gebruikt 48 procent de internetaansluiting voor e-commerce. 95 procent gebruikt de aansluiting voor het zoeken van informatie en 90 procent voor e-mail. Voor spelletjes wordt de verbinding minder vaak gebruikt: slechts 10 procent gaf toe de computer daarvoor aan te zetten.

Uit de cijfers bleek overigens ook dat ouderen (boven de vijftig) net zo vaak e-mailen als hun jongere collega’s. Alleen bij e-commerce bleek een groot verschil: bijna 60 procent van de aanwezigen onder de 35 jaar doet het, tegenover 26 procent van de 50-plussers.

Een grote meerderheid denkt in de toekomst minstens één dag per week te telewerken. (22 procent denkt zelfs aan twee dagen). Daardoor zal de afbakening tussen werktijd en vrije tijd steeds onduidelijker worden, weet 66 procent ‘zeker’. Door het vele thuis werken zal de behoefte aan ruimte in de woning toenemen, denkt een grote meerderheid. Dat daardoor ook het aantal autokilometers zal afnemen is onwaarschijnlijk, denkt bijna de helft van de ondervraagden.

Winst

Een van de bijdragen van ict in huis is, dat zorg op afstand en daarmee zelfstandig wonen van zorgbehoefenden, waaronder ouderen, eerder mogelijk wordt. Een overgrote meerderheid (meer dan 83%) denkt dan ook dat ict de mogelijkheden voor zorgarrangementen aan huis verbetert, waardoor oudere bewoners langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Een smartcard zorgt er bijvoorbeeld voor dat een hulpverlener altijd zelf binnen kan komen bij een ‘patiënt’. E-zorg houdt verder in dat via het web informatie is te vinden over openingstijden, weekend-en avonddiensten van onder meer huisartsen en apotheken. Voor bepaalde patiënten, diabetici bijvoorbeeld, is zelfs een testsysteem aan te sluiten dat eenvoudige controles uitvoert. ,,Sociaal kan het gebruik van ict enorme winst opleveren”, stelde drs. D.A. Bergvelt van SEV daarom tijdens de Delftse studiedag.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.