Onderwijs

Technische universiteiten richten graduate school op

De universiteiten van Delft, Eindhoven en Twente willen verregaand samenwerken. Er ligt een plan voor een gezamenlijke graduate school, waarin alle masteropleidingen zullen worden ondergebracht.

/strong>

Een masteropleiding volgen in Delft, maar soepel in Eindhoven of Twente een extra vak kiezen. Een masteropleiding beginnen in Eindhoven, maar tussentijds overstappen naar Twente. Twijfel over welke masteropleiding het beste aansluit bij je bachelor? De nieuwe graduate school biedt een volledig en gedetailleerd overzicht van alle mogelijkheden. Dit zijn een paar van de winstpunten die de op te richten graduate school van de drie technische universiteiten moet bieden.

De drie colleges van bestuur komen met dit voorstel in een visie voor hun instellingen die zij onder leiding van oud-onderwijsminister Hermans hebben opgesteld. Het plan is nu aan staatssecretaris Nijs gestuurd.

Dit najaar moet de samenwerking op onderzoeksgebied in kaart gebracht zijn, zodat begin 2004 een afgerond totaalplan klaar is.

De geesten in de drie topbesturen zijn inmiddels rijp voor samenwerking (‘selectieve en macrodoelmatige bundeling van onderwijs en onderzoek’, in het jargon van het stuk). Zij spreken nu over een ‘concept van één virtuele universiteit’.

Het blijft dan ook niet bij die ene graduate school: de colleges willen de ontwerpersopleidingen bundelen in het Stan Ackermans Instituut in Eindhoven, en gezamenlijke een lerarenopleiding runnen. Dit laatste om het vwo beter te bedienen en de belangstelling voor bèta- en techniekstudies te versterken.

De doelen van de operatie zijn het vergroten van de studenteninstroom, het verbeteren van het studierendement en het investeren in de kwaliteit van het onderzoek.

Het plan wil bijdragen aan het bestrijden van de Nederlandse ‘kennisziekte’: afnemend kennispotentieel, afnemende investeringen in onderzoek en innovatie, een tekort aan opgeleiden in het technisch hoger onderwijs.

De drie universiteiten hebben niet besomd hoeveel hun operatie moet opleveren. Maar ze hebben wel aan de overheid de voorwaarde gesteld dat ze de ‘winst’ mogen terugploegen in onderwijs en onderzoek.

De drie technische universiteiten brengen ook hun onderwijsconcepten op een lijn. Verbreden van de bachelorsopleidingen, flexibiliseren, majors en minors zijn de sleutelwoorden. Dit moet de keuzemogelijkheden voor de student vergroten en de studies voor vwo’ers aantrekkelijker maken.

Keuzevrijheid wordt ook het sleutelwoord bij de doorstroom van bachelor- naar masteropleidingen. De drie willen hun opleidingen zo afstemmen dat een student soepel kan doorstromen – niet alleen bij de eigen universiteit, maar ook bij de andere twee. Er zijn afspraken gemaakt hoe dan eventuele deficiënties moeten worden weggewerkt.

Voordat de graduate school begint moeten de mastersopleidingen opnieuw worden beschreven en gebundeld. Er zijn dan bijvoorbeeld ophet gebied van computer sciences niet meer vijf verschillende opleidingen in de aanbieding, maar nog slechts één, die dan vervolgens in de verschillende universiteitssteden een specialisatiemogelijkheid aanbiedt.

De universiteiten van Delft, Eindhoven en Twente willen verregaand samenwerken. Er ligt een plan voor een gezamenlijke graduate school, waarin alle masteropleidingen zullen worden ondergebracht.

Een masteropleiding volgen in Delft, maar soepel in Eindhoven of Twente een extra vak kiezen. Een masteropleiding beginnen in Eindhoven, maar tussentijds overstappen naar Twente. Twijfel over welke masteropleiding het beste aansluit bij je bachelor? De nieuwe graduate school biedt een volledig en gedetailleerd overzicht van alle mogelijkheden. Dit zijn een paar van de winstpunten die de op te richten graduate school van de drie technische universiteiten moet bieden.

De drie colleges van bestuur komen met dit voorstel in een visie voor hun instellingen die zij onder leiding van oud-onderwijsminister Hermans hebben opgesteld. Het plan is nu aan staatssecretaris Nijs gestuurd.

Dit najaar moet de samenwerking op onderzoeksgebied in kaart gebracht zijn, zodat begin 2004 een afgerond totaalplan klaar is.

De geesten in de drie topbesturen zijn inmiddels rijp voor samenwerking (‘selectieve en macrodoelmatige bundeling van onderwijs en onderzoek’, in het jargon van het stuk). Zij spreken nu over een ‘concept van één virtuele universiteit’.

Het blijft dan ook niet bij die ene graduate school: de colleges willen de ontwerpersopleidingen bundelen in het Stan Ackermans Instituut in Eindhoven, en gezamenlijke een lerarenopleiding runnen. Dit laatste om het vwo beter te bedienen en de belangstelling voor bèta- en techniekstudies te versterken.

De doelen van de operatie zijn het vergroten van de studenteninstroom, het verbeteren van het studierendement en het investeren in de kwaliteit van het onderzoek.

Het plan wil bijdragen aan het bestrijden van de Nederlandse ‘kennisziekte’: afnemend kennispotentieel, afnemende investeringen in onderzoek en innovatie, een tekort aan opgeleiden in het technisch hoger onderwijs.

De drie universiteiten hebben niet besomd hoeveel hun operatie moet opleveren. Maar ze hebben wel aan de overheid de voorwaarde gesteld dat ze de ‘winst’ mogen terugploegen in onderwijs en onderzoek.

De drie technische universiteiten brengen ook hun onderwijsconcepten op een lijn. Verbreden van de bachelorsopleidingen, flexibiliseren, majors en minors zijn de sleutelwoorden. Dit moet de keuzemogelijkheden voor de student vergroten en de studies voor vwo’ers aantrekkelijker maken.

Keuzevrijheid wordt ook het sleutelwoord bij de doorstroom van bachelor- naar masteropleidingen. De drie willen hun opleidingen zo afstemmen dat een student soepel kan doorstromen – niet alleen bij de eigen universiteit, maar ook bij de andere twee. Er zijn afspraken gemaakt hoe dan eventuele deficiënties moeten worden weggewerkt.

Voordat de graduate school begint moeten de mastersopleidingen opnieuw worden beschreven en gebundeld. Er zijn dan bijvoorbeeld ophet gebied van computer sciences niet meer vijf verschillende opleidingen in de aanbieding, maar nog slechts één, die dan vervolgens in de verschillende universiteitssteden een specialisatiemogelijkheid aanbiedt.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.