Onderwijs

Taaleis voor nieuwe docenten blijft C1-laag

Het voorstel van het cvb om de Engelse taaleis voor nieuwe docenten te verhogen, is van tafel. De or staat niet achter het plan om als standaard C1-hoog te hanteren.

Taaleis voor nieuwe docenten blijft C1-laag.

Het college van bestuur (cvb) diende in april dit jaar een plan in om het Engels van al het onderwijzend personeel op hetzelfde niveau  te krijgen: C1-hoog. Een wens die de ondernemingsraad (or) verwierp, de lat werd volgens de or hoger gelegd dan nodig en had negatief effect op de werkdruk.

Met het oog op het toenemende Engelstalige onderwijs en de groeiende stroom internationale studenten, hoopte het cvb daarop de taaleis voor nieuwe docenten naar C1-hoog op te schalen. Ook in deze wens ging de or niet mee. Nieuw aangestelde docenten, onder wie veel promovendi, zijn al druk genoeg. Het is onnodig om deze druk nog verder op te voeren, stelde de or.

Steun studentenraad
Het cvb kreeg wel steun van de studentenraad. Volgens studentenraadslid Katharina Ertman mag taal nooit een barrière vormen bij het overbrengen van kennis. Ze vroeg zich daarnaast af of er al een duidelijk plan is om in kaart te brengen welke impact het huidige taalniveau op studenten heeft.

Voorzitter van de studentenraad (sr), Anne-Kee Doing, sloot hierbij aan. Zij wil dat Engelse taalvaardigheid een vast onderdeel wordt van vakevaluaties. “Ik denk dat het interessant is om te zien of er vooral klachten komen over docenten met niveau C1-laag.”

Vice-president onderwijs prof. Rob Mudde, initiator van het voorstel, waardeerde de steun van de sr en sprak van een ‘gemiste kans’. Volgens hem is het een handicap als je als docent niet in staat bent jezelf te uiten. “Hoe help je studenten met schrijfvaardigheid, als die van jezelf niet up-to-date is?” Binnen twee jaar tijd hoopt hij het punt weer terug op de agenda te krijgen. “Maar”, zei hij, “hiervoor moeten we de taalvaardigheid van docenten eerst evalueren”.

Nieuwsredacteur Marjolein van der Veldt

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

m.vanderveldt@tudelft.nl

Comments are closed.