Onderwijs

Plan voor Engelse taalvaardigheid docenten

Het Engels van al het onderwijzend personeel aan de TU zou voortaan op hetzelfde niveau moeten liggen: C1-hoog. Wie onder dat niveau zit, zou drie tot vijf jaar de tijd krijgen om dit op te krikken.

De dienst Human Resources (HR) wil de taaleisen voor het onderwijs aanpassen omdat steeds meer Delftse bacheloropleidingen zijn overgegaan op het Engels. Het huidige onderscheid in taaleisen voor bachelor- en masteropleidingen is daarom niet meer relevant. Bovendien is de internationale normering voor het taalniveau veranderd en heeft de studentenraad herhaaldelijk gewezen op het soms gebrekkige Engels van docenten.

In een voorgenomen besluit staat dat alle hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en docenten binnen drie jaar na hun aanstelling zouden moeten voldoen aan het taalniveau C1-hoog. Op 1 januari 2018 voldeed zestig procent aan dit niveau. Vijftien procent (272 personen) voldeed er niet aan en een kwart (391 personen) was nog niet getest. Het universitair Instituut voor Talen en Academische Vaardigheden (ITAV) schat in dat het ongeveer twee jaar kost om iedereen te testen.

Wie het vereiste niveau niet heeft krijgt de mogelijkheid dit alsnog te halen. Dat kan via een cursus van ITAV, een externe cursus of via zelfstudie. Uitgaande van eerdere testresultaten verwacht ITAV dat van de nog niet geteste medewerkers ongeveer 85 het vereiste niveau niet halen en er dus in totaal 357 mensen op cursus moeten. ITAV schat in dat er per persoon honderdveertig uur aan intensieve training nodig is om één niveau te stijgen.

Onder werktijd
Daarvoor zijn goede afspraken nodig. Docenten moeten er ruim de tijd voor krijgen naast hun drukke werkzaamheden en kunnen Engelse lessen volgen onder werktijd. De kosten komen voor rekening van de TU.  Als een docent het vereiste niveau niet binnen drie tot vijf jaar haalt, kan de afdeling hem of haar ontheffen van onderwijstaken.

De ondernemingsraad (or) vroeg zich in een overleg met het college van bestuur af of dat laatste ontslag inhoudt. Hij wees erop dat het voorstel een vermindering aan onderwijscapaciteit betekent, terwijl de universiteit juist een verhoging nodig heeft. Misschien moesten mensen alleen op cursus als het echt hoog nodig was. “Er kan krukkig Engels in goed onderwijs zitten”, zei or-lid Menno Blaauw.

Collegelid Rob Mudde onderschreef dat laatste want ‘upper class Engels’ is volgens hem ook moeilijk te verstaan. Hij zei te gaan kijken naar de grootste knelpunten, want: “De som van alle maatregelen kan soms groter zijn dan een organisatie kan dragen.” De studentenraad had Mudde ook al gewezen op de werkdruk van docenten. Faculteiten moeten elk een plan maken om de cursussen in te passen. Volgens HR moet de TU voor het plan misschien tien jaar de tijd nemen.

Normering Engelse taalvaardigheid.pdf

 

 

Nieuwsredacteur Connie van Uffelen

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

c.j.c.vanuffelen@tudelft.nl

Comments are closed.