Opinie

STUDIEHUIS

Ik wil graag enige aanvulling geven op ‘Verspringen voor vwo’ers’ in Delta 12. Bij de voorbereiding van de instellingspakketten analyse en lineaire algebra is geprobeerd rekening te houden met de komende ‘studiehuisgeneratie’.

Dat heeft zich in de eerste plaats vertaald in de keuze van het materiaal. De bedoeling is dat de nu boeken zo goed mogelijk aansluiten bij het studiemateriaal dat de leerlingen op het vwo gewend zijn. Dat zijn helaas wel dikke en dure boeken, maar dat is op het vwo niet anders.

Daarnaast streven we naar een verhouding van contacturen tot zelfstudie-uren van 1 op 2. In het voortgezet onderwijs probeert men die verhouding bij wiskunde op ongeveer 1 op 1 te houden. We gaan dus aan de TU een stapje verder naar zelfstandig en zelfverantwoordelijk leren.

Verder moeten natuurlijk onze programma%s aansluiten op die van het vwo. Daarbij doet zich wel een probleem voor: zo’n 80 procent van de instroom van het jaar 2001-2002 heeft het ‘oude’ programma gevolgd. Het programma van dit jaar is dus een beetje een compromis. Pas de komende cursus kan volledig op het nieuwe programma worden afgestemd.

Iets dergelijks geldt voor het gebruik van de grafische rekenmachine. Slechts een minderheid van de instromers van nu bezit dit apparaat en heeft het op school gebruikt. Ook hiervoor geldt dus dat we pas vanaf volgend jaar een goed beleid kunnen inzetten.

Je kunt nog zulke goede plannen hebben, pas in de praktijk blijkt hoe dit werkt. Daarom wordt in deze maanden een grootscheepse evaluatie gehouden. We proberen daar zoveel mogelijk studenten bij te betrekken die volgens het nieuwe programma en de studiehuisdidactiek zijn opgeleid. Hun ervaringen zullen zeker een rol spelen bij de inrichting van ons onderwijs volgend jaar.

.aut Dr. H.J. Smid, directeur Interfacultair Onderwijs ITS

Ik wil graag enige aanvulling geven op ‘Verspringen voor vwo’ers’ in Delta 12. Bij de voorbereiding van de instellingspakketten analyse en lineaire algebra is geprobeerd rekening te houden met de komende ‘studiehuisgeneratie’. Dat heeft zich in de eerste plaats vertaald in de keuze van het materiaal. De bedoeling is dat de nu boeken zo goed mogelijk aansluiten bij het studiemateriaal dat de leerlingen op het vwo gewend zijn. Dat zijn helaas wel dikke en dure boeken, maar dat is op het vwo niet anders.

Daarnaast streven we naar een verhouding van contacturen tot zelfstudie-uren van 1 op 2. In het voortgezet onderwijs probeert men die verhouding bij wiskunde op ongeveer 1 op 1 te houden. We gaan dus aan de TU een stapje verder naar zelfstandig en zelfverantwoordelijk leren.

Verder moeten natuurlijk onze programma%s aansluiten op die van het vwo. Daarbij doet zich wel een probleem voor: zo’n 80 procent van de instroom van het jaar 2001-2002 heeft het ‘oude’ programma gevolgd. Het programma van dit jaar is dus een beetje een compromis. Pas de komende cursus kan volledig op het nieuwe programma worden afgestemd.

Iets dergelijks geldt voor het gebruik van de grafische rekenmachine. Slechts een minderheid van de instromers van nu bezit dit apparaat en heeft het op school gebruikt. Ook hiervoor geldt dus dat we pas vanaf volgend jaar een goed beleid kunnen inzetten.

Je kunt nog zulke goede plannen hebben, pas in de praktijk blijkt hoe dit werkt. Daarom wordt in deze maanden een grootscheepse evaluatie gehouden. We proberen daar zoveel mogelijk studenten bij te betrekken die volgens het nieuwe programma en de studiehuisdidactiek zijn opgeleid. Hun ervaringen zullen zeker een rol spelen bij de inrichting van ons onderwijs volgend jaar.

.aut Dr. H.J. Smid, directeur Interfacultair Onderwijs ITS

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.