Onderwijs

Studentraad bespreekt vaker grote lijnen

Het college van bestuur gaat met de studentenraad (sr) twee keer per jaar de ‘algemene stand van zaken’ aan de TU bespreken. Een initiatiefvoorstel van de sr met die strekking is door het cvb aangenomen.

Tijdens een bespreking over de algemene stand van zaken bestaat meer ruimte om over grote lijnen van het TU-beleid te praten dan bij de reguliere vergaderingen. Bij de ondernemingsraad was dit al gebruikelijk.

Bij de besprekingen zal geen lid van de Raad van Toezicht (RvT) van de TU aanwezig zijn, omdat de wet dat niet voorschrijft. Bij de ondernemingsraad bestaat zo’n wettelijke verplichting wel. De studentenraad probeert al langere tijd een structureel contact op te bouwen met de RvT, maar dat is tot nu toe niet gelukt.

Een initiatiefvoorstel van de sr met die strekking is door het cvb aangenomen. Tijdens een bespreking over de algemene stand van zaken bestaat meer ruimte om over grote lijnen van het TU-beleid te praten dan bij de reguliere vergaderingen. Bij de ondernemingsraad was dit al gebruikelijk.

Bij de besprekingen zal geen lid van de Raad van Toezicht (RvT) van de TU aanwezig zijn, omdat de wet dat niet voorschrijft. Bij de ondernemingsraad bestaat zo’n wettelijke verplichting wel. De studentenraad probeert al langere tijd een structureel contact op te bouwen met de RvT, maar dat is tot nu toe niet gelukt.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.