Opinie

Studentenraden zijn terug bij af

Er zijn al vijf maanden lang geen faculteitsreglementen. Dat is raar. Helemaal als je bedenkt dat het college van bestuur uit alle macht voorkomt dat er op korte termijn wel reglementen komen.

Op bijna alle faculteiten is het faculteitsreglement al klaar. Faculteiten moesten deze zelf maken op basis van een concept-overgangsreglement, dat was aangeboden door het cvb. De faculteit Ontwerp, Contructie en Productie had in oktober vorig jaar al een definitief reglement, inclusief instemming van de studentenraad. Het cvb heeft daarna het formele goedkeuringrecht.

Een formaliteit zou je denken, als iedereen op de betrokken faculteit het er al mee eens is. Maar nee. Er werden ineens talloze fouten gevonden die het cvb ‘onmogelijk goed kon keuren’. In het reglement waren bijvoorbeeld extra medezeggenschapsbevoegdheden toegekend aan de facultaire studentenraad. Normaal gesproken zijn alle bevoegdheden van facultaire studentenraden afgeleid uit het reglement van de centrale studentenraad, maar er zijn ook dingen die alleen op de faculteiten worden geregeld en niet bestaan op centraal niveau.

Een voorbeeld hiervan is het onderwijsbeleidsplan. Advies- of instemmingsrecht op een dergelijk plan kan in het faculteitsreglement aan de facultaire raad worden toegekend. Nee, zei het cvb, dat mag niet. Er werd een briefje rondgestuurd naar alle decanen met daarin wat punten waar exra op gelet moest worden. Daarnaast werd in de Groepsraad (de vergadering van het cvb met alle decanen) de afspraak gemaakt om de bevoegdheden van de facultaire studentenraden tot het wettelijke minimimum te beperken.

De argumenten hiervoor waren onduidelijk. Dat vonden de decanen blijkbaar ook, want de meesten van hen werden het met hun studentenraad daarna eens over allerlei ‘extra’ bevoegdheden. Het cvb kwam daar pas achter toen die reglementen weer ter goedkeuring worden aangeboden, en tikte daarop de decanen in de groepsraad op de vingers. Zij lijken tot op dit moment echter niet erg onder de indruk van het machtsspelletje van het cvb.

Overigens blijkt uit een notitie aan de groepsraad dat het cvb de hele zaak liever geheim willen had willen houden. De centrale studentenraad kwam er echter toch achter en vond het bovenstaande goed genoeg om een spoedoverleg te vragen met de rector. De voorspelbare uitkomst: het cvb keurt de komende maanden nog geen reglementen goed, zolang er dingen instaan die ze niet willen. Het cvb gebruikt nu dus zijn goedkeuringsbevoegdheid om de inhoud van de reglementen te veranderen. Dit is juridisch gezien een ingewikkelde situatie, maar het is zeer twijfelachtig of dat zomaar kan.

En zo zijn de studentenraden na vijf maanden praten, schrijven en onderhandelen uitgekomen waar ze al waren: op niets. De motivatie van studenten om zich volledig in te zetten daalt zienderogen. Maar toch: fijn dat het nieuwe college van bestuur naar eigen zeggen het beste voorheeft met studenten. Alleen jammer dat studentenraden daar nog niets van merken.

Op bijna alle faculteiten is het faculteitsreglement al klaar. Faculteiten moesten deze zelf maken op basis van een concept-overgangsreglement, dat was aangeboden door het cvb. De faculteit Ontwerp, Contructie en Productie had in oktober vorig jaar al een definitief reglement, inclusief instemming van de studentenraad. Het cvb heeft daarna het formele goedkeuringrecht.

Een formaliteit zou je denken, als iedereen op de betrokken faculteit het er al mee eens is. Maar nee. Er werden ineens talloze fouten gevonden die het cvb ‘onmogelijk goed kon keuren’. In het reglement waren bijvoorbeeld extra medezeggenschapsbevoegdheden toegekend aan de facultaire studentenraad. Normaal gesproken zijn alle bevoegdheden van facultaire studentenraden afgeleid uit het reglement van de centrale studentenraad, maar er zijn ook dingen die alleen op de faculteiten worden geregeld en niet bestaan op centraal niveau.

Een voorbeeld hiervan is het onderwijsbeleidsplan. Advies- of instemmingsrecht op een dergelijk plan kan in het faculteitsreglement aan de facultaire raad worden toegekend. Nee, zei het cvb, dat mag niet. Er werd een briefje rondgestuurd naar alle decanen met daarin wat punten waar exra op gelet moest worden. Daarnaast werd in de Groepsraad (de vergadering van het cvb met alle decanen) de afspraak gemaakt om de bevoegdheden van de facultaire studentenraden tot het wettelijke minimimum te beperken.

De argumenten hiervoor waren onduidelijk. Dat vonden de decanen blijkbaar ook, want de meesten van hen werden het met hun studentenraad daarna eens over allerlei ‘extra’ bevoegdheden. Het cvb kwam daar pas achter toen die reglementen weer ter goedkeuring worden aangeboden, en tikte daarop de decanen in de groepsraad op de vingers. Zij lijken tot op dit moment echter niet erg onder de indruk van het machtsspelletje van het cvb.

Overigens blijkt uit een notitie aan de groepsraad dat het cvb de hele zaak liever geheim willen had willen houden. De centrale studentenraad kwam er echter toch achter en vond het bovenstaande goed genoeg om een spoedoverleg te vragen met de rector. De voorspelbare uitkomst: het cvb keurt de komende maanden nog geen reglementen goed, zolang er dingen instaan die ze niet willen. Het cvb gebruikt nu dus zijn goedkeuringsbevoegdheid om de inhoud van de reglementen te veranderen. Dit is juridisch gezien een ingewikkelde situatie, maar het is zeer twijfelachtig of dat zomaar kan.

En zo zijn de studentenraden na vijf maanden praten, schrijven en onderhandelen uitgekomen waar ze al waren: op niets. De motivatie van studenten om zich volledig in te zetten daalt zienderogen. Maar toch: fijn dat het nieuwe college van bestuur naar eigen zeggen het beste voorheeft met studenten. Alleen jammer dat studentenraden daar nog niets van merken.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.