Onderwijs

Studentenraad en or willen meer macht

In opdracht van studentenraad en ondernemingsraad zal een jurist de reikwijdte van een aantal artikelen uit de wet op het hoger onderwijs onderzoeken.

Overleggen tussen raden en college ontaarden steeds vaker in juridisch gekibbel. De raden willen meer inspraak en denken daarop ook wettelijk recht te hebben. Het college geeft geen millimeter toe op basis van dezelfde wet. Om hun gelijk te halen, gaan de raden nu een jurist inschakelen.

De jurist gaat na of de raden instemmingsrecht hebben bij de keuze van methoden om onderwijs en onderzoek te beoordelen. Dit zou uit artikel 9.30a blijken. Daarnaast onderzoekt de jurist of artikel 2.9 impliceert dat het college ook het hier uit voortkomende beleid ter instemming moet voorleggen.

Vooruitlopend op de uitslag stellen studentenraad en ondernemingsraad lijsten op met de punten die zij zo belangrijk achten dat instemming wenselijk is. Het college stelt een vergelijkbare lijst op. Maar noemt de gevraagde instemming een ,,enorm onwerkbare en onpraktische zaak.”

Instemmingsrecht vormt de meest concrete macht van de raden. Bij de meeste onderwerpen hebben ze alleen adviesrecht. Een collegebesluit kunnen zij hiermee niet tegenhouden, maar bij een negatief advies moet het college wel met een goede motivatie komen.

Zie ook Opinie

Overleggen tussen raden en college ontaarden steeds vaker in juridisch gekibbel. De raden willen meer inspraak en denken daarop ook wettelijk recht te hebben. Het college geeft geen millimeter toe op basis van dezelfde wet. Om hun gelijk te halen, gaan de raden nu een jurist inschakelen.

De jurist gaat na of de raden instemmingsrecht hebben bij de keuze van methoden om onderwijs en onderzoek te beoordelen. Dit zou uit artikel 9.30a blijken. Daarnaast onderzoekt de jurist of artikel 2.9 impliceert dat het college ook het hier uit voortkomende beleid ter instemming moet voorleggen.

Vooruitlopend op de uitslag stellen studentenraad en ondernemingsraad lijsten op met de punten die zij zo belangrijk achten dat instemming wenselijk is. Het college stelt een vergelijkbare lijst op. Maar noemt de gevraagde instemming een ,,enorm onwerkbare en onpraktische zaak.”

Instemmingsrecht vormt de meest concrete macht van de raden. Bij de meeste onderwerpen hebben ze alleen adviesrecht. Een collegebesluit kunnen zij hiermee niet tegenhouden, maar bij een negatief advies moet het college wel met een goede motivatie komen.

Zie ook Opinie

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.