Onderwijs

Studenten twijfelen over Engels van docenten

Studenten zijn gematigd positief over Engelstalig onderwijs, blijkt uit een Oras-enquête.

In februari en maart hebben zo’n vijfhonderd studenten de vragenlijst van studentenraadfractie Oras over het Engelstalig onderwijs ingevuld.

Een actueel thema: vanaf september zal in Delft het merendeel van de masters in het Engels gegeven worden.

Het vertrouwen van de studenten in de kwaliteit van het Engels van de docenten blijkt niet groot. 62 procent van de studenten meent dat de docenten slecht Engels spreken; maar liefst 93 procent vindt dat de docenten hier door middel van cursussen iets aan moeten doen. Deze getallen liggen bij technische informaticastudenten zelfs nog hoger.

Zelf willen de studenten zich in ieder geval gedegen voorbereiden op de Engelstalige masters. Het idee om in de bachelorfase al een deel van de colleges in het Engels te geven, oogst veel bijval. Voor de TBM-cursussen technisch Engels en ‘geschreven Engels’ bestaat ook grote belangstelling.

De meeste studenten blijken ‘gematigd positief’ over Engelstalig onderwijs te oordelen. Dat heeft vooral te maken met de grotere kans op een baan in het buitenland. Het argument dat het nu makkelijker zal zijn voor buitenlandse studenten om in Delft te studeren, krijgt de handen minder snel op elkaar.

Tegenstanders van de Engelstalige master zijn er ook: ze zijn vooral bezorgd dat het niveau van het onderwijs zou kunnen dalen. Bij de faculteiten Industrieel Ontwerpen en Bouwkunde zet een ruime meerderheid grote vraagtekens bij de Engelstalige masters.

Bij niet-ontwerpfaculteiten is het enthousiasme groter. Studenten die de opleiding technische informatica volgen blijken echter opvallend vaak bezorgd over de onderwijskwaliteit. De student die hier Engelstalig onderwijs heeft gevolgd, staat er meteen een stuk negatiever tegenover. Bij studenten van andere opleidingen is dit effect niet gemeten.

Joost Panhuysen

Studenten zijn gematigd positief over Engelstalig onderwijs, blijkt uit een Oras-enquête.

In februari en maart hebben zo’n vijfhonderd studenten de vragenlijst van studentenraadfractie Oras over het Engelstalig onderwijs ingevuld. Een actueel thema: vanaf september zal in Delft het merendeel van de masters in het Engels gegeven worden.

Het vertrouwen van de studenten in de kwaliteit van het Engels van de docenten blijkt niet groot. 62 procent van de studenten meent dat de docenten slecht Engels spreken; maar liefst 93 procent vindt dat de docenten hier door middel van cursussen iets aan moeten doen. Deze getallen liggen bij technische informaticastudenten zelfs nog hoger.

Zelf willen de studenten zich in ieder geval gedegen voorbereiden op de Engelstalige masters. Het idee om in de bachelorfase al een deel van de colleges in het Engels te geven, oogst veel bijval. Voor de TBM-cursussen technisch Engels en ‘geschreven Engels’ bestaat ook grote belangstelling.

De meeste studenten blijken ‘gematigd positief’ over Engelstalig onderwijs te oordelen. Dat heeft vooral te maken met de grotere kans op een baan in het buitenland. Het argument dat het nu makkelijker zal zijn voor buitenlandse studenten om in Delft te studeren, krijgt de handen minder snel op elkaar.

Tegenstanders van de Engelstalige master zijn er ook: ze zijn vooral bezorgd dat het niveau van het onderwijs zou kunnen dalen. Bij de faculteiten Industrieel Ontwerpen en Bouwkunde zet een ruime meerderheid grote vraagtekens bij de Engelstalige masters.

Bij niet-ontwerpfaculteiten is het enthousiasme groter. Studenten die de opleiding technische informatica volgen blijken echter opvallend vaak bezorgd over de onderwijskwaliteit. De student die hier Engelstalig onderwijs heeft gevolgd, staat er meteen een stuk negatiever tegenover. Bij studenten van andere opleidingen is dit effect niet gemeten.

.Aut Joost Panhuysen

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.