Onderwijs

Studenten mogen niet meer meevergaderen met decaan

Het komende jaar gaat er voor de studentenraden wat veranderen. Er komt een nieuw reglement en de volledige studievrijstelling voor de leden verdwijnt.

Mr. Mieneke van Horzen heeft zich de afgelopen jaren intensief beziggehouden met de bevoegdheden van de centrale en facultaire studentenraad. Zij is degene die de reglementen toetst aan de richtlijnen van de overheid. Daarnaast informeert ze het college van bestuur over de gevolgen van aanpassingen in de reglementen.

Na een aarzelend begin zijn op de meeste faculteiten de reglementen voor de sr goedgekeurd. Van Horzen: ,,De sr van Techniek, Bestuur en Management wilde meer bevoegdheden en dat weigerde het cvb. Deze sr is vervolgens een procedure gestart bij de Landelijke Geschillencommissie en alle andere sr’en hebben gewacht op deze uitspraak.”

Deze viel in het nadeel van de sr uit. Op de andere faculteiten hebben daaruit conclusies getrokken en vanaf dat moment kwamen de reglementen ter goedkeuring in snel tempo bij Van Horzen binnen. Uiteindelijk ook die van TBM. ,,Er kwam een nieuwe decaan en een andere studentenraad en die konden wel tot een overeenstemming komen.”

De reglementen zijn bijna rond, maar er moet weer een aanpassingsronde komen. Deze heeft volgens Van Horzen te maken met de clustering die zich nog in een overgangsfase bevindt. Om die reden heeft een aantal geclusterde faculteiten, tijdelijk, een meerhoofdig bestuur. Gebruikelijk is dat bij het onderlinge overleg een sr-lid als adviseur aanwezig is. Doel van het cvb is echter dat alle faculteiten op 1 september een eenhoofdig bestuur hebben.

Deze bestuursvorm is nadelig voor de informatievoorziening van de sr. Bij een meerhoofdig bestuur woont een student de vergaderingen bij en heeft adviesrecht. Dat kan niet meer. ,,Om toch de informatievoorziening veilig te stellen heeft het cvb de decanen verzocht hiervoor een regeling te treffen. De sr kan bijvoorbeeld de agenda en de notulen van de vergadering van het managementteam toegestuurd krijgen. Daarnaast kan de sr verzoeken om aanwezig te zijn bij de behandeling van agendapunten die ze belangrijk vindt. Het is wel zo dat bij vertrouwelijke overleg het management de sr dit mag weigeren.”
Studiepunten

Ondanks deze maatregelen is duidelijk dat de toegang tot informatie van de sr minder is dan daarvoor. Om dit enigszins te compenseren heeft de groepsraad besloten het adviesrecht van de facultaire sr uit te breiden. Zij mag meedenken over het onderwijsbeleidsplan, het onderwijsjaarverslag en de benoeming van de opleidingsdirecteur. Een doekje voor het bloeden? ,,Niet helemaal, de sr’en hebben méér bevoegdheden gekregen dat wettelijk is vereist.”

Vanaf 1 september zal ook de volledig studievrijstelling voor de leden van de centrale sr verdwijnen. Naast hun bestuurswerkzullen zij tien studiepunten moeten behalen. De sr-leden krijgen behalve een bestuursbeurs ook een extra financiële tegemoetkoming. Als ze geen tien studiepunten halen, moeten ze een klein deel van deze extra tegemoetkoming terugbetalen.

Van Horzen is geen tegenstander van deze maatregel. ,,Leden van de ondernemingsraad zijn niet meer dan anderhalve dag vrijgesteld voor het bestuurswerk. Natuurlijk kun je deze twee inspraakorganen niet helemaal met elkaar vergelijken. Studenten zijn nieuw en kennen de universiteit minder. Aan de andere kant lijkt het mij beter als studenten niet helemaal het contact met hun studie verliezen.”

Mr. Mieneke van Horzen heeft zich de afgelopen jaren intensief beziggehouden met de bevoegdheden van de centrale en facultaire studentenraad. Zij is degene die de reglementen toetst aan de richtlijnen van de overheid. Daarnaast informeert ze het college van bestuur over de gevolgen van aanpassingen in de reglementen.

Na een aarzelend begin zijn op de meeste faculteiten de reglementen voor de sr goedgekeurd. Van Horzen: ,,De sr van Techniek, Bestuur en Management wilde meer bevoegdheden en dat weigerde het cvb. Deze sr is vervolgens een procedure gestart bij de Landelijke Geschillencommissie en alle andere sr’en hebben gewacht op deze uitspraak.”

Deze viel in het nadeel van de sr uit. Op de andere faculteiten hebben daaruit conclusies getrokken en vanaf dat moment kwamen de reglementen ter goedkeuring in snel tempo bij Van Horzen binnen. Uiteindelijk ook die van TBM. ,,Er kwam een nieuwe decaan en een andere studentenraad en die konden wel tot een overeenstemming komen.”

De reglementen zijn bijna rond, maar er moet weer een aanpassingsronde komen. Deze heeft volgens Van Horzen te maken met de clustering die zich nog in een overgangsfase bevindt. Om die reden heeft een aantal geclusterde faculteiten, tijdelijk, een meerhoofdig bestuur. Gebruikelijk is dat bij het onderlinge overleg een sr-lid als adviseur aanwezig is. Doel van het cvb is echter dat alle faculteiten op 1 september een eenhoofdig bestuur hebben.

Deze bestuursvorm is nadelig voor de informatievoorziening van de sr. Bij een meerhoofdig bestuur woont een student de vergaderingen bij en heeft adviesrecht. Dat kan niet meer. ,,Om toch de informatievoorziening veilig te stellen heeft het cvb de decanen verzocht hiervoor een regeling te treffen. De sr kan bijvoorbeeld de agenda en de notulen van de vergadering van het managementteam toegestuurd krijgen. Daarnaast kan de sr verzoeken om aanwezig te zijn bij de behandeling van agendapunten die ze belangrijk vindt. Het is wel zo dat bij vertrouwelijke overleg het management de sr dit mag weigeren.”
Studiepunten

Ondanks deze maatregelen is duidelijk dat de toegang tot informatie van de sr minder is dan daarvoor. Om dit enigszins te compenseren heeft de groepsraad besloten het adviesrecht van de facultaire sr uit te breiden. Zij mag meedenken over het onderwijsbeleidsplan, het onderwijsjaarverslag en de benoeming van de opleidingsdirecteur. Een doekje voor het bloeden? ,,Niet helemaal, de sr’en hebben méér bevoegdheden gekregen dat wettelijk is vereist.”

Vanaf 1 september zal ook de volledig studievrijstelling voor de leden van de centrale sr verdwijnen. Naast hun bestuurswerkzullen zij tien studiepunten moeten behalen. De sr-leden krijgen behalve een bestuursbeurs ook een extra financiële tegemoetkoming. Als ze geen tien studiepunten halen, moeten ze een klein deel van deze extra tegemoetkoming terugbetalen.

Van Horzen is geen tegenstander van deze maatregel. ,,Leden van de ondernemingsraad zijn niet meer dan anderhalve dag vrijgesteld voor het bestuurswerk. Natuurlijk kun je deze twee inspraakorganen niet helemaal met elkaar vergelijken. Studenten zijn nieuw en kennen de universiteit minder. Aan de andere kant lijkt het mij beter als studenten niet helemaal het contact met hun studie verliezen.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.