Opinie

Studenten halen kastanjes uit het vuur

Terwijl de bevoegdhedenkwestie met de studentenraad van TBM nog loopt, ziet het college van bestuur zich geplaatst voor een nieuw juridisch geschil.

Het eerste overleg van het college met de gemeenschappelijke vergadering (GV) van de ondernemingsraad en de studentenraad moet bij voorzitter De Voogd herinneringen hebben losgemaakt aan de universiteitsraad, zij het dat de verhoudingen nadrukkelijk gewijzigd zijn. Ondanks de kwinkslagen over en weer, stond bij voorbaat vast dat deze eerste bijeenkomst voortijdig zou stranden.

De studenten dachten de bevoegdhedenstrijd na hun laatste succes (inspraak in wp-beleid) afgesloten te hebben. Toen zij enkele weken geleden de post van het college openden, moeten er op het Binnenhof de nodige wenkbrauwen opgetrokken zijn. In het reglement voor de GV werd met geen woord gerept over de eerder beloofde zeggenschap over de financiële schema’s.

Studenten en personeel mogen slechts een keer in de twee jaar meepraten, wanneer een nieuw instellingsplan het licht ziet. Het andere jaar wil het college hen niet raadplegen over het financiële meerjarenschema. Omdat de ondernemingsraad ook geen zeggenschap heeft over de begroting, bieden de financiële schema’s met name voor hen een laatste kans om financieel mee te praten aan de TU.
Kastanjes

Juist daarom was het gedrag van de personeelsfracties in de vergadering van vorige week zo merkwaardig. Tijdens de voorbereidingen waren studenten en personeel het over een ding roerend eens: de bevoegdheden van de GV zijn een breekpunt. Als die niet worden toegekend, wordt er niet ingestemd met het reglement. Zoals gezegd heeft het personeel hier de meeste baat bij; de studenten hebben toch al financiële zeggenschap door het adviesrecht op de begroting.

In de discussie met het college lieten de personeelsfracties het echter afweten en mochten de studenten de kastanjes uit het vuur halen. Met uitzondering van Demokratisch Beleid wilde de ondernemingsraad na wat tegensputteren wel genoegen nemen met een rompreglement; later zou dan nog wel gepraat kunnen worden over bevoegdheden. Ondanks dit gebrek aan ruggengraat van de or hielden de studenten voet bij stuk. Woordvoerders Okker en De Schepper bleven hameren op de bevoegdheden die hun eerder waren toegezegd, ook toen het juridisch conflict begon te dreigen. Dat zo’n geschil een feit werd is net zo goed te wijten aan de vastberadenheid van de studenten als aan de onwrikbaarheid van het college van bestuur. Een andere uitkomst van deze gedenkwaardige eerste vergadering is dat velen duidelijk is geworden waarom de studenten dit jaar zoveel meer bevoegdheden hebben binnengehaald dan de ondernemingsraad.

Het eerste overleg van het college met de gemeenschappelijke vergadering (GV) van de ondernemingsraad en de studentenraad moet bij voorzitter De Voogd herinneringen hebben losgemaakt aan de universiteitsraad, zij het dat de verhoudingen nadrukkelijk gewijzigd zijn. Ondanks de kwinkslagen over en weer, stond bij voorbaat vast dat deze eerste bijeenkomst voortijdig zou stranden.

De studenten dachten de bevoegdhedenstrijd na hun laatste succes (inspraak in wp-beleid) afgesloten te hebben. Toen zij enkele weken geleden de post van het college openden, moeten er op het Binnenhof de nodige wenkbrauwen opgetrokken zijn. In het reglement voor de GV werd met geen woord gerept over de eerder beloofde zeggenschap over de financiële schema’s.

Studenten en personeel mogen slechts een keer in de twee jaar meepraten, wanneer een nieuw instellingsplan het licht ziet. Het andere jaar wil het college hen niet raadplegen over het financiële meerjarenschema. Omdat de ondernemingsraad ook geen zeggenschap heeft over de begroting, bieden de financiële schema’s met name voor hen een laatste kans om financieel mee te praten aan de TU.
Kastanjes

Juist daarom was het gedrag van de personeelsfracties in de vergadering van vorige week zo merkwaardig. Tijdens de voorbereidingen waren studenten en personeel het over een ding roerend eens: de bevoegdheden van de GV zijn een breekpunt. Als die niet worden toegekend, wordt er niet ingestemd met het reglement. Zoals gezegd heeft het personeel hier de meeste baat bij; de studenten hebben toch al financiële zeggenschap door het adviesrecht op de begroting.

In de discussie met het college lieten de personeelsfracties het echter afweten en mochten de studenten de kastanjes uit het vuur halen. Met uitzondering van Demokratisch Beleid wilde de ondernemingsraad na wat tegensputteren wel genoegen nemen met een rompreglement; later zou dan nog wel gepraat kunnen worden over bevoegdheden. Ondanks dit gebrek aan ruggengraat van de or hielden de studenten voet bij stuk. Woordvoerders Okker en De Schepper bleven hameren op de bevoegdheden die hun eerder waren toegezegd, ook toen het juridisch conflict begon te dreigen. Dat zo’n geschil een feit werd is net zo goed te wijten aan de vastberadenheid van de studenten als aan de onwrikbaarheid van het college van bestuur. Een andere uitkomst van deze gedenkwaardige eerste vergadering is dat velen duidelijk is geworden waarom de studenten dit jaar zoveel meer bevoegdheden hebben binnengehaald dan de ondernemingsraad.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.