Onderwijs

Strengere afspraken met nieuwe promovendi

Nieuwe promovendi mogen niet langer dan vier jaar besteden aan hun promotie. Lukt het niet binnen de gestelde tijd, dan wordt de promotie afgebroken.

Verlenging wordt een uitzondering.

Voorziet de werkgever, op advies van de betrokken hoogleraar, dat de promovendus het niet binnen de gestelde termijn gaat redden, dan wordt het dienstverband beëindigd. Alleen als er ‘zwaarwegende redenen’ zijn, zoals langdurige ziekte of zwangerschapsverlof, kan het dienstverband met maximaal een jaar verlengd worden. Dit staat in het voorstel ‘Afspraken bij de aanstelling van promovendi aan de TU Delft’ dat afgelopen dinsdag is vastgesteld door het college van bestuur.

Als de betrokken hoogleraar vindt dat moet worden afgeweken van de afspraken bij aanstelling, dan moet dat voorgelegd worden aan de decaan. Is de afwijking fors, dan beveelt het voorstel aan dat de onderzoeker niet als promovendus maar als toegevoegd onderzoeker wordt aangesteld.

Nieuwe promovendi mogen niet langer dan vier jaar besteden aan hun promotie. Lukt het niet binnen de gestelde tijd, dan wordt de promotie afgebroken. Verlenging wordt een uitzondering.

Voorziet de werkgever, op advies van de betrokken hoogleraar, dat de promovendus het niet binnen de gestelde termijn gaat redden, dan wordt het dienstverband beëindigd. Alleen als er ‘zwaarwegende redenen’ zijn, zoals langdurige ziekte of zwangerschapsverlof, kan het dienstverband met maximaal een jaar verlengd worden. Dit staat in het voorstel ‘Afspraken bij de aanstelling van promovendi aan de TU Delft’ dat afgelopen dinsdag is vastgesteld door het college van bestuur.

Als de betrokken hoogleraar vindt dat moet worden afgeweken van de afspraken bij aanstelling, dan moet dat voorgelegd worden aan de decaan. Is de afwijking fors, dan beveelt het voorstel aan dat de onderzoeker niet als promovendus maar als toegevoegd onderzoeker wordt aangesteld.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.