Onderwijs

Staat het Stedenbouwkundig masterplan in de ijskast of ligt het in de vrieskist?

De nieuwe Oras-kandidaten voor de studentenraad zijn al regelmatig op het Delftse Binnenhof te vinden. Daar bereiden Willem-Jan Vos (technische natuurkunde), Hans van Velthoven (bouwkunde) en anderen zich voor op de verkiezingsactiviteiten van de komende weken.

br />
Voor de student vindt de nieuwe raad drie zaken belangrijk: goed onderwijs, uitgebreide sportfaciliteiten en ruimte voor ontplooiing naast de studie. Vos wil om ‘sportieve’ redenen straks als lid van de studentenraad meer duidelijkheid krijgen over het Stedenbouwkundig Masterplan. ,,Dat is van belang voor de verdere ontwikkeling en vernieuwing van het sportcentrum. Wij willen graag weten of het Masterplan in de ijskast staat of in de vrieskist ligt.”

De status van het Masterplan is niet alleen bepalend voor de sportende TU’ers, aldus Vos en Van Velthoven, maar ook voor andere bouw- en verbouwplannen van de TU Delft. Van Velthoven: ,,Aan de meeste gebouwen moet op korte termijn echt iets gebeuren. Neem Bouwkunde, daar zitten ze allang in een veel te krappe huisvesting. Wij vinden bijvoorbeeld de aanpak bij OCP (Ontwerp, Constructie en Productie) het navolgen waard. Gezien het budget hebben ze de verbouwing goed aangepakt. Het gebouw is opener geworden, waardoor het onderzoek beter te zien is. Dat vinden wij bij deze universiteit horen.”

Het reilen en zeilen van het TU-onderwijs is natuurlijk de grootste prioriteit voor de Oras-kandidaten. Vos: ,,Het allocatiemodel(toewijzingsmodel voor besteding van middelen) zal aangepast moeten worden, wil het onderwijs daadwerkelijk verbeteren. Tot nu toe krijgen wetenschappers wel punten voor hun onderzoek en niet voor het onderwijs. Oras wil zich inzetten voor een betere waardering hiervan.”

Vertraging

Ook het onderwijs van de TU zelf staat voor grote veranderingen. De Bachelor-Masterstructuur (Bama) zal in september worden ingevoerd. De portfoliodiscussie is volop gaande. En een deel van de colleges wordt Engelstalig. Van Velthoven: ,,Oras wil voorkomen dat studenten vertraging in hun studie oplopen door de introductie van de Bama. Wij pleiten ervoor dat de vakken % die verplicht zijn om door te stromen naar een master % versneld te herkansen zijn. Verder vinden wij het jammer dat bij sommige studies de stage verdwijnt. Het is veelal de eerste ervaring met de praktijk van het vakgebied van je studie en daarom vinden wij dat de stage gehandhaafd moet blijven.”

Bij het invoeren van het Engelstalig onderwijs verwachten Vos en Van Velthoven enkele problemen. Vos: ,,Belangrijk is voor Oras dat de kwaliteit goed blijft. Niet iedere docent stapt makkelijk over van het Nederlands naar het Engels. Een slechte beheersing van het Engels komt het lesgeven niet ten goede. Aan diegenen die moeite hebben met de Engelse taal moet de TU de mogelijkheid bieden om aan cursussen deel te nemen. Het is zelfs te overwegen ze verplicht te stellen.”

Kritisch zullen Van Velthoven en Vos ook de discussie rond de onderzoeksportfolio volgen. Oras wil volgens Van Velthoven dat duidelijk wordt wat het voor studenten betekent dat bepaalde onderwerpen van de TU Delft verdwijnen. ,,Kun je dan nog wel afstuderen op dat onderwerp? Of moet je voor het afronden van de studie naar een andere universiteit? Vos: ,,Een brede universiteit heeft onze voorkeur. Natuurlijk is het goed dat de TU zich een zekere beperking oplegt maar het moet niet naar de andere kant doorslaan. Wij gaan bij het college van bestuur % als wij in september aantreden % aandringen op duidelijkheid rond dit punt.”

De nieuwe Oras-kandidaten voor de studentenraad zijn al regelmatig op het Delftse Binnenhof te vinden. Daar bereiden Willem-Jan Vos (technische natuurkunde), Hans van Velthoven (bouwkunde) en anderen zich voor op de verkiezingsactiviteiten van de komende weken.

Voor de student vindt de nieuwe raad drie zaken belangrijk: goed onderwijs, uitgebreide sportfaciliteiten en ruimte voor ontplooiing naast de studie. Vos wil om ‘sportieve’ redenen straks als lid van de studentenraad meer duidelijkheid krijgen over het Stedenbouwkundig Masterplan. ,,Dat is van belang voor de verdere ontwikkeling en vernieuwing van het sportcentrum. Wij willen graag weten of het Masterplan in de ijskast staat of in de vrieskist ligt.”

De status van het Masterplan is niet alleen bepalend voor de sportende TU’ers, aldus Vos en Van Velthoven, maar ook voor andere bouw- en verbouwplannen van de TU Delft. Van Velthoven: ,,Aan de meeste gebouwen moet op korte termijn echt iets gebeuren. Neem Bouwkunde, daar zitten ze allang in een veel te krappe huisvesting. Wij vinden bijvoorbeeld de aanpak bij OCP (Ontwerp, Constructie en Productie) het navolgen waard. Gezien het budget hebben ze de verbouwing goed aangepakt. Het gebouw is opener geworden, waardoor het onderzoek beter te zien is. Dat vinden wij bij deze universiteit horen.”

Het reilen en zeilen van het TU-onderwijs is natuurlijk de grootste prioriteit voor de Oras-kandidaten. Vos: ,,Het allocatiemodel(toewijzingsmodel voor besteding van middelen) zal aangepast moeten worden, wil het onderwijs daadwerkelijk verbeteren. Tot nu toe krijgen wetenschappers wel punten voor hun onderzoek en niet voor het onderwijs. Oras wil zich inzetten voor een betere waardering hiervan.”

Vertraging

Ook het onderwijs van de TU zelf staat voor grote veranderingen. De Bachelor-Masterstructuur (Bama) zal in september worden ingevoerd. De portfoliodiscussie is volop gaande. En een deel van de colleges wordt Engelstalig. Van Velthoven: ,,Oras wil voorkomen dat studenten vertraging in hun studie oplopen door de introductie van de Bama. Wij pleiten ervoor dat de vakken % die verplicht zijn om door te stromen naar een master % versneld te herkansen zijn. Verder vinden wij het jammer dat bij sommige studies de stage verdwijnt. Het is veelal de eerste ervaring met de praktijk van het vakgebied van je studie en daarom vinden wij dat de stage gehandhaafd moet blijven.”

Bij het invoeren van het Engelstalig onderwijs verwachten Vos en Van Velthoven enkele problemen. Vos: ,,Belangrijk is voor Oras dat de kwaliteit goed blijft. Niet iedere docent stapt makkelijk over van het Nederlands naar het Engels. Een slechte beheersing van het Engels komt het lesgeven niet ten goede. Aan diegenen die moeite hebben met de Engelse taal moet de TU de mogelijkheid bieden om aan cursussen deel te nemen. Het is zelfs te overwegen ze verplicht te stellen.”

Kritisch zullen Van Velthoven en Vos ook de discussie rond de onderzoeksportfolio volgen. Oras wil volgens Van Velthoven dat duidelijk wordt wat het voor studenten betekent dat bepaalde onderwerpen van de TU Delft verdwijnen. ,,Kun je dan nog wel afstuderen op dat onderwerp? Of moet je voor het afronden van de studie naar een andere universiteit? Vos: ,,Een brede universiteit heeft onze voorkeur. Natuurlijk is het goed dat de TU zich een zekere beperking oplegt maar het moet niet naar de andere kant doorslaan. Wij gaan bij het college van bestuur % als wij in september aantreden % aandringen op duidelijkheid rond dit punt.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.