Opinie

SBS-reorganisatie treft ook studenten

Internationalisering is het slachtoffer van de SBS-reorganisatie, vreest studentenpartij Oras. Minder buitenlandse stages voor studenten.De TU Delft gaat het cluster Staf, Bestuur en Servicecentra (SBS) reorganiseren.

Geen kleine operatie: volgens Delta 17 zullen ‘dertig medewerkers staf eruit’ gaan, een ‘besparing van zeven miljoen’. De scheiding tussen beleid en uitvoering, die vier jaar geleden tijdens de vorige reorganisatie werd ingevoerd en toen een ‘ideaaltypische situatie’ werd genoemd, wordt ongedaan gemaakt. In het rapport wordt geconstateerd dat ‘de principiële keuze om een splitsing te maken tussen beleidsontwikkeling en alle overige taken, inclusief beleidsuitvoering, een hoogst ongelukkige is’. Niets dan lof voor deze constatering: toegeven dat een keuze ongelukkig is geweest en deze terugdraaien is geen schande. Toch kunnen wij ons bij het lezen van het rapport niet aan de indruk onttrekken dat wij te maken hebben met een tweede grote bezuinigingsronde in vijf jaar voor de centrale diensten. Een bezuinigingsronde die ook voor studenten de nodige consequenties zal kennen.

Zo springt al meteen in het oog dat er geen International Office (Inof) wordt opgericht; de taken van het Inof ‘zullen in het Studenten Service Centrum (SSC) worden geïncorporeerd’. Volgens het beoogde hoofd van het International Office, mevrouw Annemarie Rima, is dit voor studenten een goede ontwikkeling: zij kunnen dan al hun informatie bij één loket halen. Inderdaad is het een logische stap om de ‘baliefunctie’ van het Inof samen te doen met het SSC. Maar de extra formatie die het Inof zou krijgen om diverse ambitieuze plannen op het gebied van internationalisering te realiseren, is in de reorganisatie als sneeuw voor de zon verdwenen. Daarnaast zou het Inof ook voor medewerkers (zowel TU-staf als uitwisselingspersoneel) een baliefunctie hebben. De synergievoordelen van één balie voor studenten en personeel vallen dus weg. Onduidelijk is of die baliefunctie voor personeel er überhaupt nog gaat komen.

Psychologen

Ook het Cicat (Centre for International Cooperation) zal veranderen door de reorganisatie. Hun lumpsumfinanciering wordt geschrapt. Het Cicat moet voor de projecten in de Derde Wereld alleen nog maar bemiddelen tussen faculteiten en externe organisaties. De afnemers moeten ook betalen voor deze services. De faculteiten moeten de projecten gaan uitvoeren en moeten zorgen voor het financieel en personeelsbeheer. De maatschappelijke functie die het Cicat heeft, zou hierdoor wel eens in gevaar kunnen komen, zeker omdat faculteiten moeten gaan betalen voor ontwikkelingsprojecten. Hoewel de stagebemiddelingstaak bij het SSC wordt ondergebracht zal ook deze onder de reorganisatie lijden: als er minder ‘ontwikkelingshulpprojecten’ zullen komen, kunnen er ook minderstages worden aangeboden.

Ten slotte zal ook de lumpsumfinanciering voor studentendecanen en -psychologen vervallen: in de nieuwe structuur worden deze taken ook als ‘services’ gedefinieerd. De ‘afnemers’ van deze services zullen hiervoor moeten gaan betalen. Of onder deze afnemers studenten of faculteiten worden verstaan, staat niet in het rapport, maar het lijkt zeker niet ondenkbaar dat studenten in de toekomst een eigen bijdrage zullen moeten betalen. Dit terwijl de studentenraad het college nog maar anderhalf jaar geleden ervan heeft overtuigd dat deze services voor studenten gratis zouden moeten blijven, omdat er een zo laag mogelijke drempel moet zijn om de hulp van deze instanties in te roepen.

Kortom, ook voor studenten zit er een behoorlijk aantal haken en ogen aan de reorganisatie. Deze maand zal het college een definitief besluit over de reorganisatie nemen. Voorlopig lijkt vooral de internationalisering van de TU Delft het slachtoffer, omdat in plaats van een forse investering in een International Office er een besparing bij met name het Cicat plaats zal vinden. Een merkwaardige ontwikkeling, vooral omdat het cvb groot belang hecht aan internationalisering.

Internationalisering is het slachtoffer van de SBS-reorganisatie, vreest studentenpartij Oras. Minder buitenlandse stages voor studenten.

De TU Delft gaat het cluster Staf, Bestuur en Servicecentra (SBS) reorganiseren. Geen kleine operatie: volgens Delta 17 zullen ‘dertig medewerkers staf eruit’ gaan, een ‘besparing van zeven miljoen’. De scheiding tussen beleid en uitvoering, die vier jaar geleden tijdens de vorige reorganisatie werd ingevoerd en toen een ‘ideaaltypische situatie’ werd genoemd, wordt ongedaan gemaakt. In het rapport wordt geconstateerd dat ‘de principiële keuze om een splitsing te maken tussen beleidsontwikkeling en alle overige taken, inclusief beleidsuitvoering, een hoogst ongelukkige is’. Niets dan lof voor deze constatering: toegeven dat een keuze ongelukkig is geweest en deze terugdraaien is geen schande. Toch kunnen wij ons bij het lezen van het rapport niet aan de indruk onttrekken dat wij te maken hebben met een tweede grote bezuinigingsronde in vijf jaar voor de centrale diensten. Een bezuinigingsronde die ook voor studenten de nodige consequenties zal kennen.

Zo springt al meteen in het oog dat er geen International Office (Inof) wordt opgericht; de taken van het Inof ‘zullen in het Studenten Service Centrum (SSC) worden geïncorporeerd’. Volgens het beoogde hoofd van het International Office, mevrouw Annemarie Rima, is dit voor studenten een goede ontwikkeling: zij kunnen dan al hun informatie bij één loket halen. Inderdaad is het een logische stap om de ‘baliefunctie’ van het Inof samen te doen met het SSC. Maar de extra formatie die het Inof zou krijgen om diverse ambitieuze plannen op het gebied van internationalisering te realiseren, is in de reorganisatie als sneeuw voor de zon verdwenen. Daarnaast zou het Inof ook voor medewerkers (zowel TU-staf als uitwisselingspersoneel) een baliefunctie hebben. De synergievoordelen van één balie voor studenten en personeel vallen dus weg. Onduidelijk is of die baliefunctie voor personeel er überhaupt nog gaat komen.

Psychologen

Ook het Cicat (Centre for International Cooperation) zal veranderen door de reorganisatie. Hun lumpsumfinanciering wordt geschrapt. Het Cicat moet voor de projecten in de Derde Wereld alleen nog maar bemiddelen tussen faculteiten en externe organisaties. De afnemers moeten ook betalen voor deze services. De faculteiten moeten de projecten gaan uitvoeren en moeten zorgen voor het financieel en personeelsbeheer. De maatschappelijke functie die het Cicat heeft, zou hierdoor wel eens in gevaar kunnen komen, zeker omdat faculteiten moeten gaan betalen voor ontwikkelingsprojecten. Hoewel de stagebemiddelingstaak bij het SSC wordt ondergebracht zal ook deze onder de reorganisatie lijden: als er minder ‘ontwikkelingshulpprojecten’ zullen komen, kunnen er ook minderstages worden aangeboden.

Ten slotte zal ook de lumpsumfinanciering voor studentendecanen en -psychologen vervallen: in de nieuwe structuur worden deze taken ook als ‘services’ gedefinieerd. De ‘afnemers’ van deze services zullen hiervoor moeten gaan betalen. Of onder deze afnemers studenten of faculteiten worden verstaan, staat niet in het rapport, maar het lijkt zeker niet ondenkbaar dat studenten in de toekomst een eigen bijdrage zullen moeten betalen. Dit terwijl de studentenraad het college nog maar anderhalf jaar geleden ervan heeft overtuigd dat deze services voor studenten gratis zouden moeten blijven, omdat er een zo laag mogelijke drempel moet zijn om de hulp van deze instanties in te roepen.

Kortom, ook voor studenten zit er een behoorlijk aantal haken en ogen aan de reorganisatie. Deze maand zal het college een definitief besluit over de reorganisatie nemen. Voorlopig lijkt vooral de internationalisering van de TU Delft het slachtoffer, omdat in plaats van een forse investering in een International Office er een besparing bij met name het Cicat plaats zal vinden. Een merkwaardige ontwikkeling, vooral omdat het cvb groot belang hecht aan internationalisering.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.