Onderwijs

Rijswijk en Delft: een stevige omhelzing

Niet zonder instemming van de partner lonken naar andere partijen. Dat is één van de fundamenten van de toekomstige samenwerking tussen de TU Delft en de TH Rijswijk, zo blijkt uit de concept-overeenkomst.

/strong>

De samenwerking moet het makkelijker maken voor studenten om over te stappen van de TU naar de TH, en vice versa. Bij die tweede stap worden wel eisen gesteld aan het academisch niveau. Het is een van de redenen dat studentenpartijen AAG en Oras uiteindelijk positief zijn over de samenwerking.

Uiterlijk 2005 moet de technische hogeschool een plaats krijgen op de Delftse campus. Zonder instemming van Rijswijk kan de TU geen enkele andere hbo-instelling op de campus huisvesten, stelt de overeenkomst ondubbelzinnig. Collegevoorzitter De Voogd relativeert het ‘verbod’, dat slecht nieuws lijkt voor de hogescholen in Den Haag en Rotterdam. Onder campus moet het TU-Middengebied verstaan worden, legt hij uit. In TU-Zuid zouden andere hbo-instellingen zich dus wel mogen vestigen, misschien zelfs in TU-Noord.

De overeenkomst sluit een aantal toekomstscenario’s voor de TU nadrukkelijk uit. Zo wordt afgesproken dat de TU geen hbo-opleiding mag starten, en de hogeschool geen wetenschappelijke opleiding. Ook opvallend: Rijswijk heeft toestemming van Delft nodig om te fuseren met andere hbo’s. De TU mag dan weer geen samenwerking met een andere hbo-instelling aangaan die even ver gaat als de alliantie met Rijswijk. De Voogd: ,,Andere hbo’s staan niet buitenspel, absoluut niet. Maar ontegenzeggelijk geniet Rijswijk een voorkeurspositie.”

Rest de vraag welke naam de hogeschool krijgt. ‘Technische Hogeschool Delft’ mag niet, zo staat zwart op wit in het contract – die naam is immers verbonden met het verleden van de TU. De studentenraad heeft zich zelfs al uitgesproken tegen elke naam waar ‘Delft’ in voorkomt: zo zou de hogeschool wat al te dicht aanschurken tegen de universiteit.

Niet zonder instemming van de partner lonken naar andere partijen. Dat is één van de fundamenten van de toekomstige samenwerking tussen de TU Delft en de TH Rijswijk, zo blijkt uit de concept-overeenkomst.

De samenwerking moet het makkelijker maken voor studenten om over te stappen van de TU naar de TH, en vice versa. Bij die tweede stap worden wel eisen gesteld aan het academisch niveau. Het is een van de redenen dat studentenpartijen AAG en Oras uiteindelijk positief zijn over de samenwerking.

Uiterlijk 2005 moet de technische hogeschool een plaats krijgen op de Delftse campus. Zonder instemming van Rijswijk kan de TU geen enkele andere hbo-instelling op de campus huisvesten, stelt de overeenkomst ondubbelzinnig. Collegevoorzitter De Voogd relativeert het ‘verbod’, dat slecht nieuws lijkt voor de hogescholen in Den Haag en Rotterdam. Onder campus moet het TU-Middengebied verstaan worden, legt hij uit. In TU-Zuid zouden andere hbo-instellingen zich dus wel mogen vestigen, misschien zelfs in TU-Noord.

De overeenkomst sluit een aantal toekomstscenario’s voor de TU nadrukkelijk uit. Zo wordt afgesproken dat de TU geen hbo-opleiding mag starten, en de hogeschool geen wetenschappelijke opleiding. Ook opvallend: Rijswijk heeft toestemming van Delft nodig om te fuseren met andere hbo’s. De TU mag dan weer geen samenwerking met een andere hbo-instelling aangaan die even ver gaat als de alliantie met Rijswijk. De Voogd: ,,Andere hbo’s staan niet buitenspel, absoluut niet. Maar ontegenzeggelijk geniet Rijswijk een voorkeurspositie.”

Rest de vraag welke naam de hogeschool krijgt. ‘Technische Hogeschool Delft’ mag niet, zo staat zwart op wit in het contract – die naam is immers verbonden met het verleden van de TU. De studentenraad heeft zich zelfs al uitgesproken tegen elke naam waar ‘Delft’ in voorkomt: zo zou de hogeschool wat al te dicht aanschurken tegen de universiteit.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.