Onderwijs

Reorganisatie staf gaat door

Tegen de wens van de ondernemingsraad in heeft het college tot een reorganisatie besloten bij de afdeling Staf, bestuur en servicecentra.In de komende maanden zullen zeven werkgroepen een nieuwe structuur uitwerken voor de afdeling SBS.

In de nieuwe opzet zal de afdeling dertig functies minder tellen. Het college wil gedwongen ontslagen zoveel mogelijk voorkomen, maar geeft geen garantie. De reorganisatie moet uiteindelijk een besparing van zeven miljoen gulden opleveren.

De ondernemingsraad adviseerde half juli negatief over de voorgenomen reorganisatie. De raad schrijft: ,,Het verschil tussen de gewenste en feitelijke formatie is te gering om een reorganisatie te rechtvaardigen”. Bovendien is de huidige opzet nog geen vier jaar geleden ingevoerd. De raad meent dat het feitelijke probleem bij de stafafdeling een gebrek aan interne communicatie is.

Het college is echter van mening dat de huidige organisatiestructuur een ‘substantiële financiële reductie’ in de weg staat, evenals een goede communicatie. Een onafhankelijk extern onderzoek naar de problemen zoals het SBS-personeel graag ziet, voegt volgens het college weinig toe en kost te veel tijd. Het college heeft dan ook besloten de reorganisatie door te zetten.

De zeven werkgroepen (één voor elke beoogde nieuwe stafeenheid) rapporteren aan projectleider en SBS-beheerder Gertjan van Helden die een reorganisatieplan opstelt. Dit plan zal in oktober aan de ondernemingsraad worden voorgelegd. De raad heeft vetorecht.

Medewerkers van SBS worden door de staf geïnformeerd over de gang van zaken via intranet (SBS-live).

Tegen de wens van de ondernemingsraad in heeft het college tot een reorganisatie besloten bij de afdeling Staf, bestuur en servicecentra.

In de komende maanden zullen zeven werkgroepen een nieuwe structuur uitwerken voor de afdeling SBS. In de nieuwe opzet zal de afdeling dertig functies minder tellen. Het college wil gedwongen ontslagen zoveel mogelijk voorkomen, maar geeft geen garantie. De reorganisatie moet uiteindelijk een besparing van zeven miljoen gulden opleveren.

De ondernemingsraad adviseerde half juli negatief over de voorgenomen reorganisatie. De raad schrijft: ,,Het verschil tussen de gewenste en feitelijke formatie is te gering om een reorganisatie te rechtvaardigen”. Bovendien is de huidige opzet nog geen vier jaar geleden ingevoerd. De raad meent dat het feitelijke probleem bij de stafafdeling een gebrek aan interne communicatie is.

Het college is echter van mening dat de huidige organisatiestructuur een ‘substantiële financiële reductie’ in de weg staat, evenals een goede communicatie. Een onafhankelijk extern onderzoek naar de problemen zoals het SBS-personeel graag ziet, voegt volgens het college weinig toe en kost te veel tijd. Het college heeft dan ook besloten de reorganisatie door te zetten.

De zeven werkgroepen (één voor elke beoogde nieuwe stafeenheid) rapporteren aan projectleider en SBS-beheerder Gertjan van Helden die een reorganisatieplan opstelt. Dit plan zal in oktober aan de ondernemingsraad worden voorgelegd. De raad heeft vetorecht.

Medewerkers van SBS worden door de staf geïnformeerd over de gang van zaken via intranet (SBS-live).

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.