Kort

Rathenau: betrek de burger meer

Burgers helpen graag een handje bij wetenschappelijk onderzoek. Maar wetenschappers mogen hen er best wat vaker inhoudelijk bij betrekken, betoogt het Rathenau Instituut in een nieuw rapport.

Als geslaagde voorbeelden noemt het Rathenau Instituut de Nationale Wetenschapsagenda, die in 2015 voortkwam uit zo’n twaalfduizend vragen uit de samenleving en de Nationale Tuinvogeltelling, waar vorige maand nog bijna tweehonderdduizend mensen aan meededen.

Het zou aantrekkelijker moeten worden om burgers bij hun onderzoek te betrekken. Financiers zouden dit, vaker dan nu gebeurt, kunnen opnemen als criterium bij het toekennen van beurzen en subsidies, oppert het Rathenau. (HOP, Evelien Flink)

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.