Onderwijs

Raden stemmen in met strategie

Met veel mitsen en maren heeft de gemeenschappelijke vergadering van ondernemingsraad en studentenraad ingestemd met de strategienota, die voorlopig nog geheim blijft.

/strong>

Het was tot op het laatste moment onduidelijk of de ondernemingsraad (or) en studentenraad (sr) vorige week woensdag zouden instemmen met de strategienota. Veel leden hadden grote twijfels. Op het allerlaatste moment kwam het college van bestuur met wijzigingen in de nota. Onder meer omdat de raden af wilden van de slepende discussie, stemden ze uiteindelijk in. ,,We zijn blij dat we hier een eind aan kunnen maken”, aldus or-lid Peter Verheijen.

Al hebben de raden mondeling ingestemd, ze moeten dat nog formeel bekrachtigen. Tevens hebben or en sr een aantal belangrijke voorbehouden gemaakt bij de nota. Zo zijn veel raadsleden nog steeds bang dat onderwijs er in de toekomst bekaaid van af komt. Delft verschuift het accent expliciet naar onderzoek, dat straks procentueel meer geld krijgt dan nu.

Daarnaast hebben de raden moeite met de toekomstige organisatie van het onderzoek. Volgens de strategienota komen er weer nieuwe interfacultaire instituten. De raden zijn bang voor wildgroei en onoverzichtelijkheid. Ook vinden or en sr het zogenaamde portfoliomanagement niet goed doordacht: onderzoeksgroepen die het niet goed doen, wil de TU in de toekomst opheffen.

De raden willen dat ook de onderwijsprestatie meetelt bij het oordeel over een onderzoeksgroep. Op dit moment zouden geodesie en maritieme techniek gezien hun onderzoeksprestaties gevaar lopen. ,,We gaan er mee door”, verzekert collegevoorzitter De Voogd. ,,Maar herbezinning is nodig.”

Ten slotte vinden de raden de financiële onderbouwing van de strategieplannen niet goed. ‘Er is zorg dat de ambities de financiële mogelijkheden onrealistisch overschrijden’, meldden de raden begin september al.

Ook de Adviesraad voor het technologiebeleid (Artd) stemt in hoofdlijnen in met de strategienota. De Artd vindt eigenlijk dat het begrip academische vorming in de missie van de universiteit zou moeten staan.

Overigens blijft de strategienota voorlopig geheim, zo heeft het college besloten. Ook na de goedkeuring door de raad van toezicht volgende week donderdag, wil het college de tekst niet naar buiten brengen. Eerst moet er eindredactie plaatsvinden en vertaling naar het Engels.

Met veel mitsen en maren heeft de gemeenschappelijke vergadering van ondernemingsraad en studentenraad ingestemd met de strategienota, die voorlopig nog geheim blijft.

Het was tot op het laatste moment onduidelijk of de ondernemingsraad (or) en studentenraad (sr) vorige week woensdag zouden instemmen met de strategienota. Veel leden hadden grote twijfels. Op het allerlaatste moment kwam het college van bestuur met wijzigingen in de nota. Onder meer omdat de raden af wilden van de slepende discussie, stemden ze uiteindelijk in. ,,We zijn blij dat we hier een eind aan kunnen maken”, aldus or-lid Peter Verheijen.

Al hebben de raden mondeling ingestemd, ze moeten dat nog formeel bekrachtigen. Tevens hebben or en sr een aantal belangrijke voorbehouden gemaakt bij de nota. Zo zijn veel raadsleden nog steeds bang dat onderwijs er in de toekomst bekaaid van af komt. Delft verschuift het accent expliciet naar onderzoek, dat straks procentueel meer geld krijgt dan nu.

Daarnaast hebben de raden moeite met de toekomstige organisatie van het onderzoek. Volgens de strategienota komen er weer nieuwe interfacultaire instituten. De raden zijn bang voor wildgroei en onoverzichtelijkheid. Ook vinden or en sr het zogenaamde portfoliomanagement niet goed doordacht: onderzoeksgroepen die het niet goed doen, wil de TU in de toekomst opheffen.

De raden willen dat ook de onderwijsprestatie meetelt bij het oordeel over een onderzoeksgroep. Op dit moment zouden geodesie en maritieme techniek gezien hun onderzoeksprestaties gevaar lopen. ,,We gaan er mee door”, verzekert collegevoorzitter De Voogd. ,,Maar herbezinning is nodig.”

Ten slotte vinden de raden de financiële onderbouwing van de strategieplannen niet goed. ‘Er is zorg dat de ambities de financiële mogelijkheden onrealistisch overschrijden’, meldden de raden begin september al.

Ook de Adviesraad voor het technologiebeleid (Artd) stemt in hoofdlijnen in met de strategienota. De Artd vindt eigenlijk dat het begrip academische vorming in de missie van de universiteit zou moeten staan.

Overigens blijft de strategienota voorlopig geheim, zo heeft het college besloten. Ook na de goedkeuring door de raad van toezicht volgende week donderdag, wil het college de tekst niet naar buiten brengen. Eerst moet er eindredactie plaatsvinden en vertaling naar het Engels.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.