Opinie

Quintalen zijn universiteits-ei

De studentenraad heeft de ingezonden brief van de heer Roest in de vorige Delta met verbazing ontvangen. Roest is verheugd dat het quintalensysteem niet doorgaat, het hele plan is een ‘Oras-ei% en bij een kwartalensysteem zal de laatste collegeweek van het tweede kwartaal na de Kerstvakantie vallen.

Onze verbazing wordt gewekt door het feit dat alle drie de opmerkingen niet juist zijn.

Ten eerste moeten wij de heer Roest waarschuwen niet te vroeg te juichen. Het college van bestuur, en daarna de studentenraad en ondernemingsraad, moeten zich nog uitspreken over de vraag of de eventuele inhoudelijke voordelen van afschaffing van het quintalensysteem opwegen tegen de bestuurlijke nadelen.

Ten tweede is de opmerking over het ‘Oras-ei% curieus. De studentenpartijen Oras en Aag hebben zich in het verleden beiden ingezet om een uniforme jaarindeling in te voeren. De universiteitsraad, bestaande uit personeel en studenten, heeft vervolgens ingestemd met de invoering van een quintalensysteem. Als we zonodig etiketten moeten plakken, dan is de uniforme jaarindeling een ‘studenten-ei%, en het quintalensysteem een ‘universiteits-ei%.

De derde opmerking begint goed: het volgende cursusjaar begint inderdaad een week ‘later’ dan dit jaar. Maar het begin van de Kerstvakantie valt óók een week later, omdat de colleges doorgaan tot de vrijdag voor Kerst (24 december). Nu begint de vakantie al in het weekend voor Kerst. Er passen dus evenveel weken voor de Kerst.

Het is toe te juichen dat er nog TU’ers zijn die zich op de hoogte houden van ontwikkelingen aan de universiteit, en middels een brief in Delta de rest van de TU-bevolking op de hoogte houden. Maar om onjuiste geruchten te voorkomen willen wij dan graag een aantal zaken verduidelijken.

Namens de studentenraad,

Bas Deelder (secretaris)

De studentenraad heeft de ingezonden brief van de heer Roest in de vorige Delta met verbazing ontvangen. Roest is verheugd dat het quintalensysteem niet doorgaat, het hele plan is een ‘Oras-ei% en bij een kwartalensysteem zal de laatste collegeweek van het tweede kwartaal na de Kerstvakantie vallen. Onze verbazing wordt gewekt door het feit dat alle drie de opmerkingen niet juist zijn.

Ten eerste moeten wij de heer Roest waarschuwen niet te vroeg te juichen. Het college van bestuur, en daarna de studentenraad en ondernemingsraad, moeten zich nog uitspreken over de vraag of de eventuele inhoudelijke voordelen van afschaffing van het quintalensysteem opwegen tegen de bestuurlijke nadelen.

Ten tweede is de opmerking over het ‘Oras-ei% curieus. De studentenpartijen Oras en Aag hebben zich in het verleden beiden ingezet om een uniforme jaarindeling in te voeren. De universiteitsraad, bestaande uit personeel en studenten, heeft vervolgens ingestemd met de invoering van een quintalensysteem. Als we zonodig etiketten moeten plakken, dan is de uniforme jaarindeling een ‘studenten-ei%, en het quintalensysteem een ‘universiteits-ei%.

De derde opmerking begint goed: het volgende cursusjaar begint inderdaad een week ‘later’ dan dit jaar. Maar het begin van de Kerstvakantie valt óók een week later, omdat de colleges doorgaan tot de vrijdag voor Kerst (24 december). Nu begint de vakantie al in het weekend voor Kerst. Er passen dus evenveel weken voor de Kerst.

Het is toe te juichen dat er nog TU’ers zijn die zich op de hoogte houden van ontwikkelingen aan de universiteit, en middels een brief in Delta de rest van de TU-bevolking op de hoogte houden. Maar om onjuiste geruchten te voorkomen willen wij dan graag een aantal zaken verduidelijken.

Namens de studentenraad,

Bas Deelder (secretaris)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.