Onderwijs

‘Prioriteiten onderwijs moeten beter aangegeven’

De Delftse opleidingen hebben zoveel mooie voornemens voor hun onderwijs dat de uitvoering ervan in het gedrang kan komen. De Adviescommissie Kwaliteitszorg Onderwijs (Ako) heeft alle ‘onderwijsbeleidsplannen’ van de faculteiten naast elkaar gelegd.

Een belangrijke conclusie is dat de opleidingen zoveel goede voornemens hebben, dat de uitvoering ervan in het gedrang kan komen. De Ako beveelt de faculteiten daarom aan teams in te stellen die op de uitvoering toezien. Ook moeten de prioriteiten duidelijker worden aangegeven.

Het is de Ako, onder leiding van ITS-decaan prof.dr.ir. J. van Katwijk, opgevallen dat niet alle plannen getuigen van een duidelijke visie op de eigen opleiding. Vooral informatica en de drie studies bij TNW schieten tekort. De Ako vindt ook dat evaluatie-instrumenten vaak uitsluitend gebruikt worden om informatie in te winnen, zonder dat duidelijk is wat de gevolgen voor het beleid zijn. Voor studenten blijft het vaak onduidelijk wat er met hun mening over het geboden onderwijs gedaan wordt.

De Ako beveelt dan ook aan de onderwijsbeleidsplannen voortaan op een andere manier op te zetten, zodat er meer lijn in komt en het draagvlak in de faculteit groter wordt. Het college van bestuur heeft de aanbeveling inmiddels overgenomen.

De Adviescommissie Kwaliteitszorg Onderwijs (Ako) heeft alle ‘onderwijsbeleidsplannen’ van de faculteiten naast elkaar gelegd. Een belangrijke conclusie is dat de opleidingen zoveel goede voornemens hebben, dat de uitvoering ervan in het gedrang kan komen. De Ako beveelt de faculteiten daarom aan teams in te stellen die op de uitvoering toezien. Ook moeten de prioriteiten duidelijker worden aangegeven.

Het is de Ako, onder leiding van ITS-decaan prof.dr.ir. J. van Katwijk, opgevallen dat niet alle plannen getuigen van een duidelijke visie op de eigen opleiding. Vooral informatica en de drie studies bij TNW schieten tekort. De Ako vindt ook dat evaluatie-instrumenten vaak uitsluitend gebruikt worden om informatie in te winnen, zonder dat duidelijk is wat de gevolgen voor het beleid zijn. Voor studenten blijft het vaak onduidelijk wat er met hun mening over het geboden onderwijs gedaan wordt.

De Ako beveelt dan ook aan de onderwijsbeleidsplannen voortaan op een andere manier op te zetten, zodat er meer lijn in komt en het draagvlak in de faculteit groter wordt. Het college van bestuur heeft de aanbeveling inmiddels overgenomen.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.