Onderwijs

Plan van aanpak voor inhuur derden

De inhuur van personeel van derden is in 2013 gestegen. Het college van bestuur komt met maatregelen en een pilot binnen de universiteitsdienst.


De TU gaf in 2013 53,8 miljoen euro uit aan personeel van derden, tegen 47,4 miljoen euro in 2012. De totale personele lasten in 2013 bedroegen 372,9 miljoen euro. In het TU-jaarverslag worden de uitgaven aan personeel van derden uitgesplitst in ‘personeel van derden eerste geldstroom’ (37,8 miljoen euro) en ‘personeel van derden tweede en derde geldstroom’ (16 miljoen euro).De eerste van die twee is weer onderverdeeld in ‘inhuur hoogleraren en gastdocenten’ (3,7 mln euro), ‘uitzendkrachten’ (7,1 mln euro), ‘vergoeding diensten derden’ (23,7 mln euro) en ‘reis- en verblijfkosten derden’ (3,3 mln euro). De universiteit werkt intern aan een gedetailleerder overzicht.De universiteit gaf in 2013 niet alleen meer dan in 2012 uit aan de inhuur van derden, het was ook meer dan begroot. Dat moet volgens het college van bestuur (cvb) anders. Vandaar dat er een plan van aanpak is opgesteld. Eerst moet er accuraat begroot worden, waarna de uitgaven moeten worden gemonitord. Ook komen er richtlijnen voor uurtarieven.Een pilot bij de universiteitsdienst moet uitwijzen of dat werkt. Cvb-lid Anka Mulder zei vorige week tijdens een vergadering met de ondernemingsraad (or) dat het waarschijnlijk niet zal lukken om die pilot vóór 2015 op te starten. “Maar we willen er wel vaart mee maken.”Mulder voegde daaraan toe dat inhuur niet altijd fout is. Soms zijn er tijdelijk mensen nodig, die de TU niet in dienst hoeft te nemen. De inhuur van derden is de or al jaren een doorn in het oog. De raad zei dan ook blij te zijn met de aangekondigde maatregelen. “Die geven awareness, de vanzelfsprekendheid gaat eruit.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.