Campus

Peiling: meerderheid TU’ers steunt 2G

Meer dan de helft van de TU’ers zou het acceptabel vinden als er een toegangsverbod komt voor niet-gevaccineerde studenten en medewerkers, blijkt uit een enquête van Delta.

53 procent van de geënquêteerden zou het acceptabel vinden als er een toegangsverbod komt voor niet-gevaccineerde studenten en medewerkers.(Foto: Justyna Botor)

Delta peilde deze week hoe studenten en medewerkers van de TU Delft denken over de eventuele invoering van een QR-code op de campus. En wat vindt de TU-gemeenschap over het idee van het kabinet om mensen die niet gevaccineerd zijn mogelijk de toegang tot de campus tijdelijk te ontzeggen? Dat is de zogenaamde 2G-variant waar nu zoveel om te doen is. Je krijgt dan alleen toegang tot bepaalde locaties als je ofwel bent genezen van corona, ofwel bent gevaccineerd (een negatieve coronatest volstaat dan niet meer).

1448 mensen vulden de enquête helemaal in: 1025 studenten, 154 docenten en 269 ondersteunend personeelsleden. 90 procent van de respondenten is gevaccineerd. Bij alle doelgroepen is de vaccinatiegraad hoog: studenten 90 procent, docenten 95 procent en ondersteunend medewerkers 89 procent.

Toegangsverbod
Meer dan de helft van alle ondervraagden is voorstander van strengere toegangseisen. 53 procent van de geënquêteerden zou het acceptabel vinden als er een toegangsverbod komt voor niet-gevaccineerde studenten, medewerkers en andere campusbezoekers. Vooral docenten voelen hiervoor (64 procent). 

Studenten en ondersteunende medewerkers lijken iets coulanter jegens de ongeprikte medemens. Onder deze doelgroepen bevinden zich iets meer ongevaccineerden, wat (deels) het verschil zou kunnen verklaren. Op de vraag of je niet-gevaccineerde studenten toegang tot de campus mag weigeren, antwoordt 53 procent van de studenten en 48 procent van de ondersteunend medewerkers instemmend.

Iets meer dan de helft (52 procent) van alle repsondenten vindt daarnaast dat de campus gesloten zou moeten zijn voor niet-gevaccineerde medewerkers als zij hun werkzaamheden ook online kunnen uitvoeren. Opnieuw voelen vooral docenten hiervoor (65 procent), studenten (51 procent) en ondersteund medewerkers (54 procent) zijn coulanter.

Opvallend genoeg laten meerdere bezorgde medewerkers na afloop van de enquête een reactie achter. Ze zien dat de rek er bij studenten uit is. “Ik wil zelf graag de strengste maatregelen naleven als dat voor studenten betekent dat studeren ‘normaal’ kan. Vertraging is vaak al zeker en uitval loert. Het is verschrikkelijk als je de studie waar je hard naartoe hebt gewerkt niet kunt doen”, schrijft een docent.

2G-beleid
Van de mensen die niet gevaccineerd zijn, zegt slechts 9 procent zich alsnog te laten vaccineren mocht een vaccinatie- of herstelbewijs vereist zijn om op de campus te komen. De 2G-maatregel lijkt dus (op de universiteit althans) een weinig effectief middel om mensen over de streep te trekken.

Als het gaat om het aantal korte-termijn infecties kan de maatregel wel zoden aan de dijk zetten. Op basis van modellen gemaakt in opdracht van Fieldlab evenementen becijferen onderzoekers van de vakgroep veiligheidskunde (faculteit TBM) dat 2G-beleid bij evenementen leidt tot 25 procent minder besmettingen en 93 procent minder ziekenhuisopnamen dan een 3G-beleid. Eenzelfde effect kun je verwachten bij colleges op de universiteit, zeggen de onderzoekers desgevraagd.

Over de vraag hoe het onderwijs de komende tijd het beste ingericht kan worden, lopen de meningen sterk uiteen. Slechts 5 à 6 procent van de studenten en docenten wil het liefst dat al het onderwijs online plaatsvindt. 37 procent van de studenten en 44 procent van de docenten ziet het liefst een mix: deels op campus (in combinatie met QR-code), deels online. Ongeveer 45 procent van beide groepen wil het liefst al het onderwijs op de campus, al dan niet in combinatie met QR-codes of verplichte coronatesten. Ruim 13 procent van de respondenten opteert voor andere opties, zoals deels op de campus zonder QR-code en deels online.
 

“Deels op campus; en zeker waar het vaardigheden-onderwijs betreft. En dan zonder QR-code, maar met goede hygiëne-maatregelen”, schrijft een respondent. Een ander vindt dat de TU de drempel voor student zo laag mogelijk moet maken om uitval te voorkomen. “Ik denk zelfs dat dat uiterst dringend is. Gemotiveerd blijven in deze tijd is geen kleinigheid.”

Verantwoording
Onze enquête liep van maandag 15 november 17.00 uur tot donderdag 18 november 10.00 uur en we hebben deze via al onze kanalen (website, nieuwsbrief en sociale media) onder de aandacht gebracht.

1.545 respondenten vulden de enquête in. 97 deelnemers voltooiden de vragenlijst niet. Hierdoor bleven 1.448 bruikbare en volledig ingevulde vragenlijsten over. Van deze 1.448 respondenten is 70,78 procent student, 10,64 procent docent en 18,58 procent werkzaam als ondersteund personeel.

Deze representatie wijkt iets af van de werkelijke verdeling op de TU Delft waar 27.927 studenten (peildatum 1 oktober 2021) rondlopen, 5.166 wetenschappelijke medewerkers en 2.369 ondersteunde medewerkers (peildatum 1 maart 2021). Zetten we deze aantallen weg in percentages, dan zijn studenten en docenten in de enquête iets ondervertegenwoordigd en ondersteunde medewerkers iets oververtegenwoordigd.

Op een (geschatte) totale populatie van 27.927 studenten en 7.535 medewerkers (totaal 35.462) zijn 1.448 bruikbare vragenlijsten ingevuld. Met een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent ligt de foutenmarge hiermee op 2,52 procent. De foutmarge geeft aan in hoeverre de enquêteresultaten overeenkomen met de gehele populatie. Als 60 procent van de respondenten ‘ja’ antwoordt bij een foutmarge van 2,52 procent, dan betekent dit dat tussen de 57,48 procent (60-2,52) en 62,52 procent (60+2,52) van de mensen in de algehele TU-populatie van mening is dat het antwoord ‘ja’ moet zijn.

Hierbij moet worden opgemerkt dat het systeem waarop de enquête draaide toegankelijk was voor personen die geen actieve functie binnen de TU Delft hebben. Omdat we de vragenlijst alleen via onze eigen kanalen hebben verspreid, gaan we ervan uit dat overwegend TU-studenten en -medewerkers hebben deelgenomen.

Meer informatie over de enquête en de cijfers is op aanvraag beschikbaar.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.