Onderwijs

OR steunt TU First-beleid

De ondernemingsraad vindt dat binnen de TU Delft de onderlinge competitie voorlopig stopgezet moet worden. Voorzitter Kees Daleboudt: ,,De financiële situatie is zo nijpend dat iedereen het TU First-beleid moet steunen om het hoofd boven water te houden.’

Donderdag 12 december had de ondernemingsraad een ‘haardvuursessie’ met het volledige college van bestuur. Het was een informele bijeenkomst met als doel tot een open en eerlijke uitwisseling van standpunten te komen. Daleboudt: ,,Wij hadden hierom gevraagd om duidelijkheid te krijgen over de diverse strategienota’s die bij ons in de la liggen. Onze voornaamste vraag was: moeten die in de la blijven of gaat er wat mee gebeuren?”

Het antwoord van het cvb luidde: laat maar voorlopig in de la liggen. ,,Ik kan niet in details treden, want daarmee schend ik het vertrouwelijke karakter dat deze bijeenkomst had. Het komt er op neer dat vanwege de slechte financiële situatie van de TU er geen grote nieuwe strategieën meer worden ontwikkeld % zeker niet op vastgoedgebied”, aldus de or-voorzitter. ,,De komende jaren moet alles op alles gezet worden om een faillissement van de universiteit te voorkomen.”

De spaarpot van de TU Delft was een paar jaar geleden nog met 100 miljoen euro gevuld, maar er is nu een tekort van 15 miljoen euro. ,,De or heeft het vorige college van bestuur diverse keren gevraagd of al hun ambitieuze vastgoedplannen wel te bekostigen waren. Ze reageerde altijd heel optimistisch: ‘Het komt allemaal wel goed’. We hebben ons door dit enthousiasme laten meevoeren, maar achteraf hadden wij ons misschien wat harder moeten opstellen.”

De plannen van het huidige cvb zijn volgens Daleboudt realistischer. ,,Het idee dat de TU Delft tot de top vijf van de wereld moet behoren is verlaten voor een reëler doel. Het cvb rekende ons vorige week voor dat er in de VS één topuniversiteit is op 40 miljoen inwoners. De wereld-top-vijf is voor een Nederlandse universiteit voorlopig niet haalbaar. Dit college wil allereerst het functioneren en het imago van de TU verbeteren. Daar zijn we het van harte mee eens. De tevredenheid van bijvoorbeeld de studenten over de TU liet in enquêtes de laatste jaren te wensen over. Dat moet echt veranderen.”

Ambities

De or staat ook achter de andere cvb-ambities, waaronder het aantrekken van meer studenten, samenwerking met andere universiteiten en het hoger beroepsonderwijs en meer geld genereren uit de tweede en derde geldstroom.

De TU staat er slecht voor, beseft Daleboudt. Maar hij wordt er niet wanhopig van. ,,Integendeel. Als er weinig geld is worden mensen altijd creatiever. Neem het gebouw van Bouwkunde. Er is geen geld om het te renoveren. Om het optredende ruimtegebrek op te vangen ontstaan er allerlei creatieve oplossingen.”

Daleboudt wil als or alle medewerking verlenen om de TU Delft uit het huidige financiële moeras te trekken. Aan ontslag van medewerkers denkt hij niet. ,,Met een vacaturestop is bij de huidige vergrijzing al veel op te lossen. Alleen geeft dat natuurlijk andere problemen.” Belangrijk vindt Daleboudt dat iedereen de TU First-gedachte onderschrijft. ,,Wij als or zien dat binnen de universiteit er een sterke onderlinge competitie bestaat tussen individuen, faculteiten, opleidingen en andere onderdelen. Dat heeft zijn goede kanten, maar het belemmert ook om gezamenlijk ergens de schouders onder te zetten. Dat is nu hard nodig om het financiële tij te keren. Als or zetten wij ons ervoor in om binnen de TU die cultuuromslag te verwezenlijken.”

De ondernemingsraad vindt dat binnen de TU Delft de onderlinge competitie voorlopig stopgezet moet worden. Voorzitter Kees Daleboudt: ,,De financiële situatie is zo nijpend dat iedereen het TU First-beleid moet steunen om het hoofd boven water te houden.”

Donderdag 12 december had de ondernemingsraad een ‘haardvuursessie’ met het volledige college van bestuur. Het was een informele bijeenkomst met als doel tot een open en eerlijke uitwisseling van standpunten te komen. Daleboudt: ,,Wij hadden hierom gevraagd om duidelijkheid te krijgen over de diverse strategienota’s die bij ons in de la liggen. Onze voornaamste vraag was: moeten die in de la blijven of gaat er wat mee gebeuren?”

Het antwoord van het cvb luidde: laat maar voorlopig in de la liggen. ,,Ik kan niet in details treden, want daarmee schend ik het vertrouwelijke karakter dat deze bijeenkomst had. Het komt er op neer dat vanwege de slechte financiële situatie van de TU er geen grote nieuwe strategieën meer worden ontwikkeld % zeker niet op vastgoedgebied”, aldus de or-voorzitter. ,,De komende jaren moet alles op alles gezet worden om een faillissement van de universiteit te voorkomen.”

De spaarpot van de TU Delft was een paar jaar geleden nog met 100 miljoen euro gevuld, maar er is nu een tekort van 15 miljoen euro. ,,De or heeft het vorige college van bestuur diverse keren gevraagd of al hun ambitieuze vastgoedplannen wel te bekostigen waren. Ze reageerde altijd heel optimistisch: ‘Het komt allemaal wel goed’. We hebben ons door dit enthousiasme laten meevoeren, maar achteraf hadden wij ons misschien wat harder moeten opstellen.”

De plannen van het huidige cvb zijn volgens Daleboudt realistischer. ,,Het idee dat de TU Delft tot de top vijf van de wereld moet behoren is verlaten voor een reëler doel. Het cvb rekende ons vorige week voor dat er in de VS één topuniversiteit is op 40 miljoen inwoners. De wereld-top-vijf is voor een Nederlandse universiteit voorlopig niet haalbaar. Dit college wil allereerst het functioneren en het imago van de TU verbeteren. Daar zijn we het van harte mee eens. De tevredenheid van bijvoorbeeld de studenten over de TU liet in enquêtes de laatste jaren te wensen over. Dat moet echt veranderen.”

Ambities

De or staat ook achter de andere cvb-ambities, waaronder het aantrekken van meer studenten, samenwerking met andere universiteiten en het hoger beroepsonderwijs en meer geld genereren uit de tweede en derde geldstroom.

De TU staat er slecht voor, beseft Daleboudt. Maar hij wordt er niet wanhopig van. ,,Integendeel. Als er weinig geld is worden mensen altijd creatiever. Neem het gebouw van Bouwkunde. Er is geen geld om het te renoveren. Om het optredende ruimtegebrek op te vangen ontstaan er allerlei creatieve oplossingen.”

Daleboudt wil als or alle medewerking verlenen om de TU Delft uit het huidige financiële moeras te trekken. Aan ontslag van medewerkers denkt hij niet. ,,Met een vacaturestop is bij de huidige vergrijzing al veel op te lossen. Alleen geeft dat natuurlijk andere problemen.” Belangrijk vindt Daleboudt dat iedereen de TU First-gedachte onderschrijft. ,,Wij als or zien dat binnen de universiteit er een sterke onderlinge competitie bestaat tussen individuen, faculteiten, opleidingen en andere onderdelen. Dat heeft zijn goede kanten, maar het belemmert ook om gezamenlijk ergens de schouders onder te zetten. Dat is nu hard nodig om het financiële tij te keren. Als or zetten wij ons ervoor in om binnen de TU die cultuuromslag te verwezenlijken.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.