Onderwijs

O.R. over reorganisatie: kritisch, maar niet afwijzend

De ondernemingsraad neemt een deel van de kritiek van de onderdeelscommissie over, maar lijkt een ramkoers te willen vermijden.De ondernemingsraad (or) wil de discussie met het college niet op de spits drijven.

Maar kritiek blijft er genoeg. De or ziet in het elders onderbrengen van studentenpsychologen bijvoorbeeld geen voordelen. Uitbesteding van de boekhouding zou wel eens duur kunnen uitvallen. En het terugbrengen van het aantal formatieplaatsen bij de salarisadministratie lijkt geen goed idee.

Als de wetenschapswinkel per se moet verdwijnen, dient de groep Communicatie en Marketing wel de taken over te nemen. De or ziet daar een argument om niet te hard te bezuinigen op secretariaat en webredactie aldaar.

De manier waarop de reorganisatie is verlopen, verdient geen schoonheidsprijs % daar zijn or en onderdeelscommissie het over eens. Het duurde allemaal veel te lang. En door het gebrek aan overleg met de betrokken medewerkers en klanten % zeker in de beginfase % brokkelde het draagvlak snel af.

Een ruime meerderheid van de or lijkt het plan in hoofdlijnen wel te willen accepteren, zij het eerder uit realiteitszin dan uit enthousiasme. Binnen de or bestaat wel twijfel over de vraag of de reorganisatie tot bezuiningen zal leiden. Tegenover een lichte afname van het aantal formatieplaatsen staan immers fikse reorganisatiekosten; bovendien is een aantal SBS-functies opeens hoger ingeschaald. En ook over de vraag of met de nieuwe structuur een einde zal komen aan verkokering en bureaucratie, bestaat scepsis.

Dat laatste is een cruciaal punt. Een bureaucratisch eilandenrijk leidt immers al snel tot een nieuwe wildgroei van taken. Zulke excessen kunnen binnen een paar jaar leiden tot alweer een nieuwe reorganisatie % het allerlaatste waar de sufgebeukte medewerkers op zitten te wachten. De medewerkers moeten er in ieder geval van op aan kunnen dat een reorganisatie de komende jaren niet nodig zal zijn, vindt de or. Meer geld, en aandacht voor een cultuuromslag bij SBS zouden kunnen helpen om dat gevaar af te wenden.

Kortom: het antwoord van de or lijkt een aarzelend ‘ja’ – met een heleboel mitsen en maren. De vraag is nu of het college met voldoende garanties en wijzigingen op de proppen zal komen om de grootste reserves weg te nemen.

De ondernemingsraad neemt een deel van de kritiek van de onderdeelscommissie over, maar lijkt een ramkoers te willen vermijden.

De ondernemingsraad (or) wil de discussie met het college niet op de spits drijven. Maar kritiek blijft er genoeg. De or ziet in het elders onderbrengen van studentenpsychologen bijvoorbeeld geen voordelen. Uitbesteding van de boekhouding zou wel eens duur kunnen uitvallen. En het terugbrengen van het aantal formatieplaatsen bij de salarisadministratie lijkt geen goed idee.

Als de wetenschapswinkel per se moet verdwijnen, dient de groep Communicatie en Marketing wel de taken over te nemen. De or ziet daar een argument om niet te hard te bezuinigen op secretariaat en webredactie aldaar.

De manier waarop de reorganisatie is verlopen, verdient geen schoonheidsprijs % daar zijn or en onderdeelscommissie het over eens. Het duurde allemaal veel te lang. En door het gebrek aan overleg met de betrokken medewerkers en klanten % zeker in de beginfase % brokkelde het draagvlak snel af.

Een ruime meerderheid van de or lijkt het plan in hoofdlijnen wel te willen accepteren, zij het eerder uit realiteitszin dan uit enthousiasme. Binnen de or bestaat wel twijfel over de vraag of de reorganisatie tot bezuiningen zal leiden. Tegenover een lichte afname van het aantal formatieplaatsen staan immers fikse reorganisatiekosten; bovendien is een aantal SBS-functies opeens hoger ingeschaald. En ook over de vraag of met de nieuwe structuur een einde zal komen aan verkokering en bureaucratie, bestaat scepsis.

Dat laatste is een cruciaal punt. Een bureaucratisch eilandenrijk leidt immers al snel tot een nieuwe wildgroei van taken. Zulke excessen kunnen binnen een paar jaar leiden tot alweer een nieuwe reorganisatie % het allerlaatste waar de sufgebeukte medewerkers op zitten te wachten. De medewerkers moeten er in ieder geval van op aan kunnen dat een reorganisatie de komende jaren niet nodig zal zijn, vindt de or. Meer geld, en aandacht voor een cultuuromslag bij SBS zouden kunnen helpen om dat gevaar af te wenden.

Kortom: het antwoord van de or lijkt een aarzelend ‘ja’ – met een heleboel mitsen en maren. De vraag is nu of het college met voldoende garanties en wijzigingen op de proppen zal komen om de grootste reserves weg te nemen.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.