Kort

Ook Kamer ziet loting weer zitten

Als het aan de Tweede Kamer ligt, keert loting terug als selectie-instrument bij opleidingen met een capaciteitsfixus. Een meerderheid stemde dinsdag 18 februari in met een opheffing van het verbod.

Sommige opleidingen laten een beperkt aantal eerstejaars studenten toe, bijvoorbeeld omdat er niet genoeg docenten of voorzieningen zijn. Vroeger mocht voor deze studies worden geloot, maar sinds 2017 is dat verboden.

Studenten die nu willen starten met een opleiding met een numerus fixus moeten eerst worden geselecteerd. Dit gebeurt niet zonder bezwaren: zo zou selectie de prestatiedruk onder scholieren verhogen. Ook zou het leiden tot ongelijke kansen, bijvoorbeeld voor jongeren met een migratieachtergrond of jongeren die uit gezinnen komen met weinig geld.

D66-Kamerlid Jan Paternotte stelde daarom vorige week tijdens een Tweede Kamer-debat voor het verbod op loting te schrappen bij opleidingen met een capaciteitsfixus. Zijn partij diende hiertoe samen met CDA een motie in. Die motie kreeg vandaag inderdaad een meerderheid. Regeringspartijen VVD en ChristenUnie stemden tegen. (HOP, Evelien Flink)

Nieuwsredacteur Marjolein van der Veldt

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

m.vanderveldt@tudelft.nl

Comments are closed.