Onderwijs

Onderzoeksinstituut OTB blijft bij TU

OTB kan als zelfstandig onderzoeksinstituut binnen de TU verder. Maar het onderzoek moet fundamenteler, de samenwerking met de faculteiten beter en het bestuur anders.

/strong>

Géén privatisering, géén opsplitsing en géén overplaatsing naar een andere universiteit. OTB, het Delftse onderzoeksinstituut voor volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer moet blijven wat het is: een zelfstandige eenheid binnen de universiteit. Dat vindt een adviescommissie onder leiding van prof.dr. Roel in ’t Veld.

Het college van bestuur neemt de adviezen over. Een werkgroep ‘heroriëntatie OTB’ zal bekijken hoe het OTB weer dichter bij de universiteit kan komen.

In juni 1999 kreeg de commissie In ’t Veld de opdracht te onderzoeken hoe OTB het beste door kon gaan. Het college vond toen dat het instituut afgedwaald was. Het OTB-onderzoek was niet fundamenteel genoeg en te zeer gefocust op de Nederlandse markt. Bovendien was het OTB klein en had geen taken in het eerstefaseonderwijs.

De commissie komt nu tot andere conclusies. De wetenschappelijke bijdragen van het OTB acht zij van hoge kwaliteit. Het instituut heeft een internationale uitstraling en de omvang is geen reden om de status als zelfstandige beheerseenheid op te heffen. Maar, zegt de commissie, er is een kloof gegroeid tussen OTB en de faculteiten.

Om het OTB weer bij de TU-familie te brengen, moet er meer aandacht komen voor fundamenteel onderzoek. De inkomsten uit de tweede geldstroom moeten stijgen en het instituut moet structurele bijdragen aan het onderwijs gaan leveren. De samenwerking met de faculteiten moet duurzamer worden.

Om de geïsoleerde bestuurlijke positie verbeteren, raadt de adviescommissie aan een meerhoofdige directie en een Raad van Toezicht in te stellen. De ‘inspirerende leider’ van het OTB, professor Hugo Priemus, krijgt dus collega’s. De Raad van Toezicht zou kunnen bestaan uit de decanen van de faculteiten Bk, CiTG en TBM en twee externe deskundigen, aldus de commissie In ’t Veld.

Zie ook het artikel ,,Niet OTB, maar de TU was afgedwaald”

OTB kan als zelfstandig onderzoeksinstituut binnen de TU verder. Maar het onderzoek moet fundamenteler, de samenwerking met de faculteiten beter en het bestuur anders.

Géén privatisering, géén opsplitsing en géén overplaatsing naar een andere universiteit. OTB, het Delftse onderzoeksinstituut voor volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer moet blijven wat het is: een zelfstandige eenheid binnen de universiteit. Dat vindt een adviescommissie onder leiding van prof.dr. Roel in ’t Veld.

Het college van bestuur neemt de adviezen over. Een werkgroep ‘heroriëntatie OTB’ zal bekijken hoe het OTB weer dichter bij de universiteit kan komen.

In juni 1999 kreeg de commissie In ’t Veld de opdracht te onderzoeken hoe OTB het beste door kon gaan. Het college vond toen dat het instituut afgedwaald was. Het OTB-onderzoek was niet fundamenteel genoeg en te zeer gefocust op de Nederlandse markt. Bovendien was het OTB klein en had geen taken in het eerstefaseonderwijs.

De commissie komt nu tot andere conclusies. De wetenschappelijke bijdragen van het OTB acht zij van hoge kwaliteit. Het instituut heeft een internationale uitstraling en de omvang is geen reden om de status als zelfstandige beheerseenheid op te heffen. Maar, zegt de commissie, er is een kloof gegroeid tussen OTB en de faculteiten.

Om het OTB weer bij de TU-familie te brengen, moet er meer aandacht komen voor fundamenteel onderzoek. De inkomsten uit de tweede geldstroom moeten stijgen en het instituut moet structurele bijdragen aan het onderwijs gaan leveren. De samenwerking met de faculteiten moet duurzamer worden.

Om de geïsoleerde bestuurlijke positie verbeteren, raadt de adviescommissie aan een meerhoofdige directie en een Raad van Toezicht in te stellen. De ‘inspirerende leider’ van het OTB, professor Hugo Priemus, krijgt dus collega’s. De Raad van Toezicht zou kunnen bestaan uit de decanen van de faculteiten Bk, CiTG en TBM en twee externe deskundigen, aldus de commissie In ’t Veld.

Zie ook het artikel ,,Niet OTB, maar de TU was afgedwaald”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.