Onderwijs

Onderwijsparagrafen sprankelen niet

Hoger onderwijs hoort bepaald niet bij de centrale thema’s van de Tweede-Kamerverkiezingen. De partijprogramma’s sprankelen niet over dit onderwerp.

De diverse politieke partijen bestrijden elkaar deze week nog met spierballentaal. Volgende week woensdag blijkt wie zich winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen mag noemen. En wat gebeurt er dan met het hoger onderwijs? Punten uit de partijprogramma’s.

CDA: brede toegankelijkheid op peil houden

De club van demissionair premier Balkenende is tegen een verdere verlaging van de studiefinanciering. De financiering van de onderwijsinstellingen zou volgens het CDA aan leerrechten gekoppeld moeten zijn. De leerrechten zijn ‘een stap naar meer maatwerk en eigen verantwoordelijkheid’ in het hoger onderwijs.

LPF: kort en bondig

De onderwijsparagraaf van de Lijst Pim Fortuyn telt maar liefst 54 woorden. Punten die betrekking zouden kunnen hebben op het hoger onderwijs zijn: ‘lerarentekort voortvarend aanpakken’ en ‘beroepsonderwijs versterken als fundament voor bedrijfsleven en economie.’

VVD: student financiert

Het hoger onderwijs moet volgens de VVD worden gefinancierd via de student. Die kan zo zelf zijn programma samenstellen waar en hoe hij dat maar wil. Wel moet hij op de kosten letten. Het hoger onderwijs mag zelf weten wat voor collegegeld het vraagt.

PvdA: iedere docent hoogleraar

Investeren en vernieuwing stimuleren, dat wil de PvdA met het hoger onderwijs. Bovendien wil de PvdA het leerstoelensysteem afschaffen. Iedere wetenschappelijk medewerker kan wat de partij betreft hoogleraar worden. Van onderzoek moet de onafhankelijkheid worden gewaarborgd. De OV-kaart voor studenten blijft in zijn ‘volwaardige vorm’ bestaan. Ook willen de sociaal-democraten meer aandacht voor de kamernood.

GroenLinks: van stufi naar studietaks

Er komt wat GroenLinks betreft een einde aan de bestaande studiefinanciering. In plaats daarvan komt de studietaks. Studenten kunnen tijdens hun studie een beurs krijgen en betalen die later terug naar rato van het inkomen. Onafhankelijkheid van onderzoekers moet volgens GroenLinks worden gewaarborgd. Met extra overheidsgeld wordt de ‘commercialisering’ teruggedrongen. Het onderscheid tussen hogescholen en universiteiten blijft, al moeten ze van GroenLinkswel beter samenwerken.

SP: onderwijs geen handelswaar

Hoger onderwijs moet van de Socialistische Partij buiten de vrijhandel van diensten vallen. Jan Marijnissen en de zijnen zijn tegen de ‘vercommercialisering’ van universiteiten en hogescholen en willen de onafhankelijkheid van het hoger onderwijs en onderzoek waarborgen. Ook willen de socialisten dat onderzoekers – gevestigde namen maar ook aio’s – meer loon krijgen zodat universiteiten de concurrentie met het bedrijfsleven aankunnen.

D66: stevig investeren

De democraten willen dat het hoger onderwijs wordt betaald via vraagfinanciering. Iedere student kan zijn budget opmaken bij alle geaccrediteerde opleidingen, ook als ze niet door de overheid zijn bekostigd en dus particulier zijn. Dat het de democraten menens is met het onderwijs, blijkt uit de aankondiging dat de partij de komende periode bijna 2,5 miljard euro meer wil uitgeven op dit terrein.

ChristenUnie: ethische bezinning

De ChristenUnie pleit voor ‘ethische bezinning op de grenzen van onderzoek’. Studenten moeten meer mogelijkheden krijgen om onder gunstige voorwaarden geld te lenen. Voor mensen die tijdens hun studie vertraging oplopen door een handicap of chronische ziekte, dient extra stufi aanwezig te zijn.

SGP: bijbelse grenzen

Wetenschappelijk onderzoek onder druk van de markt, daar zit de SGP niet op te wachten. ‘De wetenschap heeft allereerst een cultuurvormende taak en is – binnen bijbelse grenzen – vrij om de schepping te onderzoeken.’

Leefbaar Nederland: perspectief voor jonge onderzoeker

De leefbaren zijn voor de invoering van een studietaks. LN wil dat jonge onderzoekers een beter perspectief krijgen op de eigen instelling om zo een ‘brain drain’ naar bedrijfsleven en buitenland te voorkomen.

De diverse politieke partijen bestrijden elkaar deze week nog met spierballentaal. Volgende week woensdag blijkt wie zich winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen mag noemen. En wat gebeurt er dan met het hoger onderwijs? Punten uit de partijprogramma’s.

CDA: brede toegankelijkheid op peil houden

De club van demissionair premier Balkenende is tegen een verdere verlaging van de studiefinanciering. De financiering van de onderwijsinstellingen zou volgens het CDA aan leerrechten gekoppeld moeten zijn. De leerrechten zijn ‘een stap naar meer maatwerk en eigen verantwoordelijkheid’ in het hoger onderwijs.

LPF: kort en bondig

De onderwijsparagraaf van de Lijst Pim Fortuyn telt maar liefst 54 woorden. Punten die betrekking zouden kunnen hebben op het hoger onderwijs zijn: ‘lerarentekort voortvarend aanpakken’ en ‘beroepsonderwijs versterken als fundament voor bedrijfsleven en economie.’

VVD: student financiert

Het hoger onderwijs moet volgens de VVD worden gefinancierd via de student. Die kan zo zelf zijn programma samenstellen waar en hoe hij dat maar wil. Wel moet hij op de kosten letten. Het hoger onderwijs mag zelf weten wat voor collegegeld het vraagt.

PvdA: iedere docent hoogleraar

Investeren en vernieuwing stimuleren, dat wil de PvdA met het hoger onderwijs. Bovendien wil de PvdA het leerstoelensysteem afschaffen. Iedere wetenschappelijk medewerker kan wat de partij betreft hoogleraar worden. Van onderzoek moet de onafhankelijkheid worden gewaarborgd. De OV-kaart voor studenten blijft in zijn ‘volwaardige vorm’ bestaan. Ook willen de sociaal-democraten meer aandacht voor de kamernood.

GroenLinks: van stufi naar studietaks

Er komt wat GroenLinks betreft een einde aan de bestaande studiefinanciering. In plaats daarvan komt de studietaks. Studenten kunnen tijdens hun studie een beurs krijgen en betalen die later terug naar rato van het inkomen. Onafhankelijkheid van onderzoekers moet volgens GroenLinks worden gewaarborgd. Met extra overheidsgeld wordt de ‘commercialisering’ teruggedrongen. Het onderscheid tussen hogescholen en universiteiten blijft, al moeten ze van GroenLinkswel beter samenwerken.

SP: onderwijs geen handelswaar

Hoger onderwijs moet van de Socialistische Partij buiten de vrijhandel van diensten vallen. Jan Marijnissen en de zijnen zijn tegen de ‘vercommercialisering’ van universiteiten en hogescholen en willen de onafhankelijkheid van het hoger onderwijs en onderzoek waarborgen. Ook willen de socialisten dat onderzoekers – gevestigde namen maar ook aio’s – meer loon krijgen zodat universiteiten de concurrentie met het bedrijfsleven aankunnen.

D66: stevig investeren

De democraten willen dat het hoger onderwijs wordt betaald via vraagfinanciering. Iedere student kan zijn budget opmaken bij alle geaccrediteerde opleidingen, ook als ze niet door de overheid zijn bekostigd en dus particulier zijn. Dat het de democraten menens is met het onderwijs, blijkt uit de aankondiging dat de partij de komende periode bijna 2,5 miljard euro meer wil uitgeven op dit terrein.

ChristenUnie: ethische bezinning

De ChristenUnie pleit voor ‘ethische bezinning op de grenzen van onderzoek’. Studenten moeten meer mogelijkheden krijgen om onder gunstige voorwaarden geld te lenen. Voor mensen die tijdens hun studie vertraging oplopen door een handicap of chronische ziekte, dient extra stufi aanwezig te zijn.

SGP: bijbelse grenzen

Wetenschappelijk onderzoek onder druk van de markt, daar zit de SGP niet op te wachten. ‘De wetenschap heeft allereerst een cultuurvormende taak en is – binnen bijbelse grenzen – vrij om de schepping te onderzoeken.’

Leefbaar Nederland: perspectief voor jonge onderzoeker

De leefbaren zijn voor de invoering van een studietaks. LN wil dat jonge onderzoekers een beter perspectief krijgen op de eigen instelling om zo een ‘brain drain’ naar bedrijfsleven en buitenland te voorkomen.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.