Opinie

Ondernemingsraad: treed op tegen ‘Berufsverbot’

John Stals reageert op de afwijzing van de kandidaat-hoofdredacteur en breekt een lans voor een onhankelijke universitaire pers.

De open brief van de voorzitter van het college van bestuur, dr. N. de Voogd, over de afgewezen kandidaat voor het hoofdredacteurschap van Delta, vraagt om een weerwoord. Want het zouden niet zijn politieke opvattingen geweest zijn die een rol gespeeld hebben bij de afwijzing. Maar eigenlijk toch weer wel, blijkt verderop.

Frank Biesboer voldoet niet aan De Voogds normen met betrekking tot objectiviteit en onpartijdigheid, zoveel is wel duidelijk. De steen des aanstoots is toch zijn toenmalige hoofdredacteurschap, want ,,.. het dagblad De Waarheid is gedurende zijn bestaan niet opgevallen door objectiviteit en onpartijdigheid”.

Ik ben overigens benieuwd of De Voogd dat uit eigen waarneming heeft. Maar hoe komt hij daar toch bij? Welke krant is dan wel objectief en onpartijdig? De Volkskrant? NRC? Het Algemeen Dagblad? Het Handelsblad? De Telegraaf? Het Vrije Volk? Zes kranten die tijdens de nazi-bezetting in meerdere of mindere mate weken voor de bezetter! Slechts een viertal deed dat niet. De ouderen kennen de leuze van toen misschien nog wel: ‘Het Parool: Trouw aan De Waarheid in een Vrij Nederland!’ Alle (oud-)journalisten van de zes ‘foute’ kranten kunnen het dus wel schudden?

Nogmaals: welke krant is dan wel objectief en onpartijdig? Iedere krant beschouwt en analyseert het nieuws, doet daar onderzoek naar, trekt er conclusies uit en heeft er vanuit een bepaalde (al dan niet politieke) visie en/of levensbeschouwing een mening over. Welke krant is – zo beschouwd – objectief? Geen enkele vermoedelijk. En iedereen weet welke ‘kleur’ een bepaalde krant heeft, ook al is dat dan niet de kleur van één bepaalde politieke partij. De Volkskrant profileert zich als een wat progressievere krant dan De Telegraaf. Niet dan?
Gebondenheid

Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat Delta haar redactionele vrijheid slechts ‘in gebondenheid’ mag beleven. ,,Het is gebonden aan de universiteit en het kan zich niet tegen haar belangen keren.” Nu is de vraag op zich al interessant wat dan wel precies ‘de belangen van de TU’ zijn en door wie die bepaald worden. Maar in De Voogds brief zit de onuitgesproken suggestie dat met Biesboer zonder twijfel verwacht mocht worden dat Delta zich tegenover die belangen zou opstellen. Speculatief, en een verdachtmaking zelfs. Om zijn verhaal kracht bij te zetten verwijst De Voogd verschillende keren naar een interview met Biesboer in het AD, maar de tekst daarvan is mij onbekend en De Voogd geeft ook zelf aan dat dit interview van na de afwijzing dateert.

Angstaanjagend vind ik het allemaal wel. Zeker in een academische omgeving is een kritische opstelling van een universiteitskrant bittere noodzaak. Wetenschap kan immers niet gedijen in een klimaat van knechting en het verwijderenvan kritische geesten. Het is vooral aan de ondernemingsraad om ervoor te zorgen dat academische vrijheid, kritische wetenschapsbeoefening, democratie en medezeggenschap niet opgeofferd worden aan ‘de’ belangen van onze universiteit.

De open brief van de voorzitter van het college van bestuur, dr. N. de Voogd, over de afgewezen kandidaat voor het hoofdredacteurschap van Delta, vraagt om een weerwoord. Want het zouden niet zijn politieke opvattingen geweest zijn die een rol gespeeld hebben bij de afwijzing. Maar eigenlijk toch weer wel, blijkt verderop.

Frank Biesboer voldoet niet aan De Voogds normen met betrekking tot objectiviteit en onpartijdigheid, zoveel is wel duidelijk. De steen des aanstoots is toch zijn toenmalige hoofdredacteurschap, want ,,.. het dagblad De Waarheid is gedurende zijn bestaan niet opgevallen door objectiviteit en onpartijdigheid”.

Ik ben overigens benieuwd of De Voogd dat uit eigen waarneming heeft. Maar hoe komt hij daar toch bij? Welke krant is dan wel objectief en onpartijdig? De Volkskrant? NRC? Het Algemeen Dagblad? Het Handelsblad? De Telegraaf? Het Vrije Volk? Zes kranten die tijdens de nazi-bezetting in meerdere of mindere mate weken voor de bezetter! Slechts een viertal deed dat niet. De ouderen kennen de leuze van toen misschien nog wel: ‘Het Parool: Trouw aan De Waarheid in een Vrij Nederland!’ Alle (oud-)journalisten van de zes ‘foute’ kranten kunnen het dus wel schudden?

Nogmaals: welke krant is dan wel objectief en onpartijdig? Iedere krant beschouwt en analyseert het nieuws, doet daar onderzoek naar, trekt er conclusies uit en heeft er vanuit een bepaalde (al dan niet politieke) visie en/of levensbeschouwing een mening over. Welke krant is – zo beschouwd – objectief? Geen enkele vermoedelijk. En iedereen weet welke ‘kleur’ een bepaalde krant heeft, ook al is dat dan niet de kleur van één bepaalde politieke partij. De Volkskrant profileert zich als een wat progressievere krant dan De Telegraaf. Niet dan?
Gebondenheid

Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat Delta haar redactionele vrijheid slechts ‘in gebondenheid’ mag beleven. ,,Het is gebonden aan de universiteit en het kan zich niet tegen haar belangen keren.” Nu is de vraag op zich al interessant wat dan wel precies ‘de belangen van de TU’ zijn en door wie die bepaald worden. Maar in De Voogds brief zit de onuitgesproken suggestie dat met Biesboer zonder twijfel verwacht mocht worden dat Delta zich tegenover die belangen zou opstellen. Speculatief, en een verdachtmaking zelfs. Om zijn verhaal kracht bij te zetten verwijst De Voogd verschillende keren naar een interview met Biesboer in het AD, maar de tekst daarvan is mij onbekend en De Voogd geeft ook zelf aan dat dit interview van na de afwijzing dateert.

Angstaanjagend vind ik het allemaal wel. Zeker in een academische omgeving is een kritische opstelling van een universiteitskrant bittere noodzaak. Wetenschap kan immers niet gedijen in een klimaat van knechting en het verwijderenvan kritische geesten. Het is vooral aan de ondernemingsraad om ervoor te zorgen dat academische vrijheid, kritische wetenschapsbeoefening, democratie en medezeggenschap niet opgeofferd worden aan ‘de’ belangen van onze universiteit.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.