Opinie

Onaanvaardbaar…

In het artikel van Richard Meijer van vorige week (Delta nr. 23, blz. 6) haalt hij aan dat CFO een hard standpunt inneemt ten aanzien van het protocol dat de vakbonden met het college van bestuur overeenkwamen over de voortgang van het project Modernisering Ondersteunende Diensten (MOD).

/p>

Daarbij hebben wij de voor sommigen beladen term ‘onaanvaardbaar’ niet geschuwd. Voor een meer precieze weergave van ons standpunt hierbij de volgende aanvulling.

Tussen het college van bestuur en de vakcentrales zijn voor het verdere verloop van de MOD afspraken gemaakt, neergelegd in een protocol. Wie een afspraak dan doorkruist is onwaarachtig. Daarbij gaat het er voor ons niet om dat verbondspartners elkaar ophangen aan een formulering. Wel dat in de spanning die op de houdbaarheid van een overeenkomst rust de wederzijdse belangen in evenwicht blijven.

Dit vereist van beide kanten vertrouwen en een gemeenschappelijke inzet. Een overeenkomst opstellen is namenlijk één ding, de overeenkomst vervolgens tot beider voldoening nakomen een ander. Op dit punt kijken wij allereerst met vertrouwen, maar uiteraard ook realistisch, naar de toekomst. CFO behartigt niet de belangen van protocollen of termijnen, maar van personeel.

In het overleg over de MOD was een beheersing van de periode van onzekerheid die men als gevolg van de reorganisatie doormaakt, een van de belangrijkste aspecten waarvoor een zorgvuldige regeling nodig was. Vandaar dat wij in de toekomst het protocol vooral willen verdedigen naar de wijze waarop het personeel op dit vlak recht wordt gedaan.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.