Onderwijs

Odc van TBM: wettelijke inspraakmogelijkheden zijn te gering

Studenten mogen geen studievertraging oplopen door de invoering van de bachelor-masterstructuur, vindt de facultaire studentenraad (fsr) van TBM.

De onderdeelcommissie (odc) gaat op zoek naar nieuwe leden.

De onderdeelcommissie van de faculteit Techniek, Bestuur en Management (TBM) is van plan tussentijdse verkiezingen uit te schrijven. De sterkte van de odc liep recent terug, van acht naar vier leden. De meeste leden stopten vanwege de overstap naar een nieuwe baan. Voorzitter Ivo Bouwmans, universitair docent, en secretaris Jan Nederveen, toegevoegd onderzoeker zijn nog wel in functie. Het is lastig om mensen te vinden, vertellen ze. ,,Allereerst stelt tijdelijk personeel zich zelden kandidaat omdat ze maar een korte periode in dienst zijn. Zij vormen echter een groot deel van ons personeelsbestand.”

Een ander probleem is dat de odc slechts mondjesmaat over inhoudelijke zaken mag meepraten, stellen Boumans en Nederveen. ,,Bij bijvoorbeeld de samenstelling van de onderzoeksportfolio mogen wij niet over de keuzen tussen onderzoeksterreinen meebeslissen. Wij kunnen wel advies uitbrengen. Dat advies is echter vrijblijvend en de decaan kan het naast zich neer leggen. We hebben alleen enigszins inspraak als het gaat over de gevolgen die de portfolioplannen hebben voor de arbeidsverhoudingen. Die geringe medezeggenschap maakt het moeilijk om medewerkers enthousiast te krijgen voor de odc.”

Bouwmans en Nederveen proberen hun ruimte in het medezeggenschaporgaan optimaal uit te buiten. Belangrijk is bijvoorbeeld de informatiefunctie. ,,Wij ervaren dat wij een cruciale spil zijn tussen de decaan en de medewerkers op het gebied van informatie-uitwisseling. Met de decaan vergaderen wij regelmatig. Wij kunnen hem melden wat er leeft onder de medewerkers. Voor de laatste groep maken wij een nieuwsbrief waarin wij beleidsvoornemens melden en toelichten.”

Ook vinden Bouwmans en Nederveen dat de odc een signaleringsfunctie vervult. ,,Wij letten er bijvoorbeeld op of de brandveiligheid in orde is en of er ontruimingsoefeningen worden gehouden.” Ook de begroting houdt de odc ‘in de gaten’. ,,Wij rekenen die helemaal na. Daarnaast maken wij voor iedereen zichtbaar welke secties een overschot en welke een tekort hebben. Dat is niet op de algemene begroting te zien. Wij vinden dat toch belangrijk omdat je dan kan discussiëren over hoe je met deze verschillen in inkomsten omgaat.”

Fietsen

De nieuwe voorzitter van de facultaire studentenraad van TBM is Sander Reuvers, voormalig raadslid van STIP in de Delftse gemeenteraad. Het afgelopen jaar heeft de kamer voor interfacultair onderwijs (IFO-kamer) veel aandacht van de fsr geëist. ,,Dat hoofdstuk is nu afgesloten. Wij gaan ons de komende maanden richten op zaken zoals de invoering van het bachelor-mastermodel. Wij willen ervoor zorgen dat de huidige studenten geen forse studievertraging oplopen als zij bijvoorbeeld dit jaar een vak niet halen. Daarnaast gaan wij aandacht besteden aan de invoering van het Engelstalige onderwijs. Het is belangrijk dat dit op een goede manier gebeurt.”

Reuvers benadrukt dat hij zich het komende jaar in de eerste plaats met inhoudelijke zaken wil bezighouden. Het regelen van bijvoorbeeld de stalling van fietsen heeft niet zijn prioriteit. ,,De rsi-problematiek is een ander verhaal. Goed bekeken moet worden of de studieplekken aan de arbo-eisen van vandaag de dag voldoen.”

Reuvers heeft bewust gekozen voor zijn lidmaatschap van de fsr. ,,Een van de redenen is dat ik het naast mijn studie kan doen. Bij de studentenraad kan dat bijvoorbeeld niet. Na een jaar in de Delftse gemeenteraad krijgt mijn studie nu meer prioriteit. Een heel aantrekkelijke kant van de fsr vind ik dat je heel dicht bij het reilen en zeilen van je eigen faculteit staat. Als er iets is dan kun je direct reageren.”

,,De studentenraad houdt zich bezig met het algemene beleid van de TU, maar wij houden nauwlettend in de gaten wat er in de praktijk van terechtkomt. Dat spreekt mij wel aan.”

Studenten mogen geen studievertraging oplopen door de invoering van de bachelor-masterstructuur, vindt de facultaire studentenraad (fsr) van TBM. De onderdeelcommissie (odc) gaat op zoek naar nieuwe leden.

De onderdeelcommissie van de faculteit Techniek, Bestuur en Management (TBM) is van plan tussentijdse verkiezingen uit te schrijven. De sterkte van de odc liep recent terug, van acht naar vier leden. De meeste leden stopten vanwege de overstap naar een nieuwe baan. Voorzitter Ivo Bouwmans, universitair docent, en secretaris Jan Nederveen, toegevoegd onderzoeker zijn nog wel in functie. Het is lastig om mensen te vinden, vertellen ze. ,,Allereerst stelt tijdelijk personeel zich zelden kandidaat omdat ze maar een korte periode in dienst zijn. Zij vormen echter een groot deel van ons personeelsbestand.”

Een ander probleem is dat de odc slechts mondjesmaat over inhoudelijke zaken mag meepraten, stellen Boumans en Nederveen. ,,Bij bijvoorbeeld de samenstelling van de onderzoeksportfolio mogen wij niet over de keuzen tussen onderzoeksterreinen meebeslissen. Wij kunnen wel advies uitbrengen. Dat advies is echter vrijblijvend en de decaan kan het naast zich neer leggen. We hebben alleen enigszins inspraak als het gaat over de gevolgen die de portfolioplannen hebben voor de arbeidsverhoudingen. Die geringe medezeggenschap maakt het moeilijk om medewerkers enthousiast te krijgen voor de odc.”

Bouwmans en Nederveen proberen hun ruimte in het medezeggenschaporgaan optimaal uit te buiten. Belangrijk is bijvoorbeeld de informatiefunctie. ,,Wij ervaren dat wij een cruciale spil zijn tussen de decaan en de medewerkers op het gebied van informatie-uitwisseling. Met de decaan vergaderen wij regelmatig. Wij kunnen hem melden wat er leeft onder de medewerkers. Voor de laatste groep maken wij een nieuwsbrief waarin wij beleidsvoornemens melden en toelichten.”

Ook vinden Bouwmans en Nederveen dat de odc een signaleringsfunctie vervult. ,,Wij letten er bijvoorbeeld op of de brandveiligheid in orde is en of er ontruimingsoefeningen worden gehouden.” Ook de begroting houdt de odc ‘in de gaten’. ,,Wij rekenen die helemaal na. Daarnaast maken wij voor iedereen zichtbaar welke secties een overschot en welke een tekort hebben. Dat is niet op de algemene begroting te zien. Wij vinden dat toch belangrijk omdat je dan kan discussiëren over hoe je met deze verschillen in inkomsten omgaat.”

Fietsen

De nieuwe voorzitter van de facultaire studentenraad van TBM is Sander Reuvers, voormalig raadslid van STIP in de Delftse gemeenteraad. Het afgelopen jaar heeft de kamer voor interfacultair onderwijs (IFO-kamer) veel aandacht van de fsr geëist. ,,Dat hoofdstuk is nu afgesloten. Wij gaan ons de komende maanden richten op zaken zoals de invoering van het bachelor-mastermodel. Wij willen ervoor zorgen dat de huidige studenten geen forse studievertraging oplopen als zij bijvoorbeeld dit jaar een vak niet halen. Daarnaast gaan wij aandacht besteden aan de invoering van het Engelstalige onderwijs. Het is belangrijk dat dit op een goede manier gebeurt.”

Reuvers benadrukt dat hij zich het komende jaar in de eerste plaats met inhoudelijke zaken wil bezighouden. Het regelen van bijvoorbeeld de stalling van fietsen heeft niet zijn prioriteit. ,,De rsi-problematiek is een ander verhaal. Goed bekeken moet worden of de studieplekken aan de arbo-eisen van vandaag de dag voldoen.”

Reuvers heeft bewust gekozen voor zijn lidmaatschap van de fsr. ,,Een van de redenen is dat ik het naast mijn studie kan doen. Bij de studentenraad kan dat bijvoorbeeld niet. Na een jaar in de Delftse gemeenteraad krijgt mijn studie nu meer prioriteit. Een heel aantrekkelijke kant van de fsr vind ik dat je heel dicht bij het reilen en zeilen van je eigen faculteit staat. Als er iets is dan kun je direct reageren.”

,,De studentenraad houdt zich bezig met het algemene beleid van de TU, maar wij houden nauwlettend in de gaten wat er in de praktijk van terechtkomt. Dat spreekt mij wel aan.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.