Onderwijs

Nieuwe hoogleraren benoemd

Onlangs zijn twee nieuwe hoogleraren benoemd aan de TU Delft: mr.dr. J.A. de Bruijn en dr.ir. G. Blacquière. Onlangs zijn twee nieuwe hoogleraren benoemd aan de TU Delft: mr.dr. J.A. de Bruijn en dr.i

r. G. Blacquière.

Mr.dr. Hans de Bruijn (1962) is benoemd tot hoogleraar organisatie en management. Hij is sinds 1992 universitair hoofddocent bij de sectie beleidskunde van de subfaculteit Technische Bestuurskunde. De Bruijn studeerde politieke wetenschappen en Nederlands recht in Leiden. Hij promoveerde op een dissertatie over financiële stimulering in het technologie- en energiebeleid.

Vóór zijn aanstelling bij de faculteit Techniek, Bestuur en Management was hij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de vakgroep bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vanaf 1992 trad hij op als projectleider van een groot aantal adviestrajecten. Zo was hij in 1995-1996 projectleider van de commissie Handhaving milieuregels tank cleaning Rotterdam.

Het zwaartepunt van het aandachtsgebied van de leerstoel organisatie en management wordt gevormd door vraagstukken van organisatie en management op het grensvlak publiek-privaat met een sterke technologische component. Belangrijke thema%s voor de nieuwe leerstoel zijn het management van besluitvormings- en veranderingsprocessen.

Dr.ir. Gerrit Blacquière (1960) is benoemd tot deeltijd hoogleraar op de nieuwe leerstoel akoestische meetsystemen aan de faculteit Technische Natuurwetenschappen. Blacquière promoveerde in 1989 aan de TU Delft op 3D wavefield extrapolation in seismic depth migration. Blacquière heeft zich bij de TNO Technisch Physische Dienst gespecialiseerd in echo-akoestiek en seismisch bodemonderzoek.

Het hoogleraarschap zal een dag per week omvatten, welke Blacquière zal vervullen naast zijn functie als wetenschappelijk medewerker bij TNO-TPD inspectietechnologie. De doelstellingen van het hoogleraarschap akoestische meetsystemen zijn het verder uitbouwen van het werkgebied van de akoestische meetsystemen en het stimuleren van het integraal ontwerpen van meetsystemen en -strategieën. Daartoe zullen de betrekkingen met externe partijen worden geïntensiveerd.

Concrete toepassingen van akoestische meetsystemen betreffen het ultrasoon in kaart brengen van het menselijk lichaam, het lokaliseren van industriële lawaaibronnen en het gebruik van sonar-arrays bij ultrasone inspectie onder water.

Onlangs zijn twee nieuwe hoogleraren benoemd aan de TU Delft: mr.dr. J.A. de Bruijn en dr.ir. G. Blacquière.

Mr.dr. Hans de Bruijn (1962) is benoemd tot hoogleraar organisatie en management. Hij is sinds 1992 universitair hoofddocent bij de sectie beleidskunde van de subfaculteit Technische Bestuurskunde. De Bruijn studeerde politieke wetenschappen en Nederlands recht in Leiden. Hij promoveerde op een dissertatie over financiële stimulering in het technologie- en energiebeleid.

Vóór zijn aanstelling bij de faculteit Techniek, Bestuur en Management was hij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de vakgroep bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vanaf 1992 trad hij op als projectleider van een groot aantal adviestrajecten. Zo was hij in 1995-1996 projectleider van de commissie Handhaving milieuregels tank cleaning Rotterdam.

Het zwaartepunt van het aandachtsgebied van de leerstoel organisatie en management wordt gevormd door vraagstukken van organisatie en management op het grensvlak publiek-privaat met een sterke technologische component. Belangrijke thema%s voor de nieuwe leerstoel zijn het management van besluitvormings- en veranderingsprocessen.

Dr.ir. Gerrit Blacquière (1960) is benoemd tot deeltijd hoogleraar op de nieuwe leerstoel akoestische meetsystemen aan de faculteit Technische Natuurwetenschappen. Blacquière promoveerde in 1989 aan de TU Delft op 3D wavefield extrapolation in seismic depth migration. Blacquière heeft zich bij de TNO Technisch Physische Dienst gespecialiseerd in echo-akoestiek en seismisch bodemonderzoek.

Het hoogleraarschap zal een dag per week omvatten, welke Blacquière zal vervullen naast zijn functie als wetenschappelijk medewerker bij TNO-TPD inspectietechnologie. De doelstellingen van het hoogleraarschap akoestische meetsystemen zijn het verder uitbouwen van het werkgebied van de akoestische meetsystemen en het stimuleren van het integraal ontwerpen van meetsystemen en -strategieën. Daartoe zullen de betrekkingen met externe partijen worden geïntensiveerd.

Concrete toepassingen van akoestische meetsystemen betreffen het ultrasoon in kaart brengen van het menselijk lichaam, het lokaliseren van industriële lawaaibronnen en het gebruik van sonar-arrays bij ultrasone inspectie onder water.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.