Onderwijs

,,Niet OTB, maar de TU was afgedwaald

OTB-directeur prof.dr.ir. Hugo Priemus is blij dat ‘zijn’ onderzoeksinstituut als zelfstandige organisatie binnen de TU blijft.

,,Een mooi beeld, maar het klopt niet”, reageert OTB- directeur prof.dr.ir. Hugo Priemus (58) op de vergelijking van zijn onderzoeksinstituut OTB met een afgedwaald schaap dat straks weer in de warme TU-kudde wordt opgenomen. ,,Als je het mij vraagt zit een deel van de kudde op een vreemde koers. Een moderne universiteit moet ruimte bieden voor onderzoekswerk dat is toegesneden op de maatschappelijke vraag.”

Het OTB doet al vijftien jaar onderzoek op het gebied van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer. Veel onderzoek wordt gefinancierd door ministeries en de EU. Het college twijfelde echter aan het wetenschappelijk gehalte. En vroeg zich af of het OTB wel in de nieuwe topvijfmissie van de TU paste. De adviescommissie In ’t Veld oordeelde van wel, al is een heroriëntatie nodig. De banden met de faculteiten moeten worden aangehaald en de bestuurlijk geïsoleerde positie moet verbeteren.

Priemus: ,,Het belangrijkste is dat we onze beheerzelfstandigheid behouden en daarmee vrijheid en slagvaardigheid. Het tempo van de TU is niet het onze. Dit advies heeft ook weer vier maanden bij het college gelegen. Wij zijn gewend binnen drie dagen een offerte uit te brengen.”

De OTB-directeur vindt het prima dat er duidelijke en heldere spelregels komen via taakstellende contracten. En ook een sterker wetenschappelijke en internationaal profiel juicht hij toe. Maar Priemus wil ook, zoals de commissie adviseert, gelijk behandeld worden als een faculteit. ,,Wij krijgen nu bijvoorbeeld minder geld dan ieder ander voor een promotie. Je reinste discriminatie. We zitten hierdoor financieel in een houdgreep. Met deze financiële spelregels moeten we wel veel opdrachten van derden aannemen om rond te komen. Door een buitenlandse visitatiecommissie is de researchcultuur binnen OTB recent getypeerd als overspannen. Meer fundamenteel en toekomstgericht onderzoek vergt genormaliseerde condities.”

Geschoffeerd

De dakpansconstructie met jong talent om de leiding te verbreden en continuïteit te waarborgen, mag van Priemus vandaag al beginnen. ,,Als enige hoogleraar binnen OTB ben ik eerste promotor bij alle promoties. Ook bij de promoties die buiten mijn oorspronkelijke vakgebied liggen. Dat is geen goede zaak. Maar een voordracht voor een Van-Leeuwenhoekhoogleraar uit eigen gelederen is ruim een jaar geleden bruusk afgewezen door de raad van hoogleraren. Terwijl de kandidaat gesteund werd door gezaghebbende buitenlandse experts. Inmiddels zijn al zes OTB-medewerkers elders hoogleraar geworden, omdat ze hier geen leerstoel konden krijgen.”

Hoewel blij met de aanbevelingen, benadrukt Priemus dat de klok doortikt. ,,Voor het eind van het jaar zou de werkgroep klaar moeten zijn met het inventariseren van samenwerkingsmogelijkheden met de faculteiten. Dat is volstrekt onhaalbaar. De faculteiten zitten midden in de bachelor-masterdiscussie.”

Kwetsend, grillig en inconsistent, allemaal woorden van Priemus over het gevoerde beleid van het college. Was het OTB dan toch niet beter afgeweest als private organisatie? ,,Ik ben door de gebeurtenissen geraakt en vind dat er mensen zijn geschoffeerd. Maar dit advies en collegebesluit bieden een goed perspectief. En ik blijf vinden dat een universiteit in de maatschappij hoort te staan en instituten als het OTB binnen haar muren moet willen. Een andere uitkomst van de adviescommissie had ik als een nederlaag beschouwd.”

,,Een mooi beeld, maar het klopt niet”, reageert OTB- directeur prof.dr.ir. Hugo Priemus (58) op de vergelijking van zijn onderzoeksinstituut OTB met een afgedwaald schaap dat straks weer in de warme TU-kudde wordt opgenomen. ,,Als je het mij vraagt zit een deel van de kudde op een vreemde koers. Een moderne universiteit moet ruimte bieden voor onderzoekswerk dat is toegesneden op de maatschappelijke vraag.”

Het OTB doet al vijftien jaar onderzoek op het gebied van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer. Veel onderzoek wordt gefinancierd door ministeries en de EU. Het college twijfelde echter aan het wetenschappelijk gehalte. En vroeg zich af of het OTB wel in de nieuwe topvijfmissie van de TU paste. De adviescommissie In ’t Veld oordeelde van wel, al is een heroriëntatie nodig. De banden met de faculteiten moeten worden aangehaald en de bestuurlijk geïsoleerde positie moet verbeteren.

Priemus: ,,Het belangrijkste is dat we onze beheerzelfstandigheid behouden en daarmee vrijheid en slagvaardigheid. Het tempo van de TU is niet het onze. Dit advies heeft ook weer vier maanden bij het college gelegen. Wij zijn gewend binnen drie dagen een offerte uit te brengen.”

De OTB-directeur vindt het prima dat er duidelijke en heldere spelregels komen via taakstellende contracten. En ook een sterker wetenschappelijke en internationaal profiel juicht hij toe. Maar Priemus wil ook, zoals de commissie adviseert, gelijk behandeld worden als een faculteit. ,,Wij krijgen nu bijvoorbeeld minder geld dan ieder ander voor een promotie. Je reinste discriminatie. We zitten hierdoor financieel in een houdgreep. Met deze financiële spelregels moeten we wel veel opdrachten van derden aannemen om rond te komen. Door een buitenlandse visitatiecommissie is de researchcultuur binnen OTB recent getypeerd als overspannen. Meer fundamenteel en toekomstgericht onderzoek vergt genormaliseerde condities.”

Geschoffeerd

De dakpansconstructie met jong talent om de leiding te verbreden en continuïteit te waarborgen, mag van Priemus vandaag al beginnen. ,,Als enige hoogleraar binnen OTB ben ik eerste promotor bij alle promoties. Ook bij de promoties die buiten mijn oorspronkelijke vakgebied liggen. Dat is geen goede zaak. Maar een voordracht voor een Van-Leeuwenhoekhoogleraar uit eigen gelederen is ruim een jaar geleden bruusk afgewezen door de raad van hoogleraren. Terwijl de kandidaat gesteund werd door gezaghebbende buitenlandse experts. Inmiddels zijn al zes OTB-medewerkers elders hoogleraar geworden, omdat ze hier geen leerstoel konden krijgen.”

Hoewel blij met de aanbevelingen, benadrukt Priemus dat de klok doortikt. ,,Voor het eind van het jaar zou de werkgroep klaar moeten zijn met het inventariseren van samenwerkingsmogelijkheden met de faculteiten. Dat is volstrekt onhaalbaar. De faculteiten zitten midden in de bachelor-masterdiscussie.”

Kwetsend, grillig en inconsistent, allemaal woorden van Priemus over het gevoerde beleid van het college. Was het OTB dan toch niet beter afgeweest als private organisatie? ,,Ik ben door de gebeurtenissen geraakt en vind dat er mensen zijn geschoffeerd. Maar dit advies en collegebesluit bieden een goed perspectief. En ik blijf vinden dat een universiteit in de maatschappij hoort te staan en instituten als het OTB binnen haar muren moet willen. Een andere uitkomst van de adviescommissie had ik als een nederlaag beschouwd.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.