Onderwijs

In Memoriam

Vorige week, in de nacht van donderdag op vrijdag, is op 69-jarige leeftijd Wim Braam, voorheen directeur Personeel en Organisatie van de TU Delft, overleden.

br />
Braam trad op 1 september 1980 in dienst van de TU Delft als hoofd van de toenmalige Centrale Personeelsdienst. Hij gaf, in die roerige tijden, de personeelsdienst een nieuwe structuur die de basis vormde voor een verdere professionalisering en decentralisatie van het personeelsbeleid. Braam had daarbij een duidelijke koers. Hij vond dat het personeelswerk aan de TU Delft méér moest zijn dan personeelsbeheer, en dat met de juiste instrumenten personeelsbeleid een bijdrage kon leveren aan de bedrijfsdoelstellingen. En hij vond personeelsbeleid geen zaak voor alleen personeelsfunctionarissen, maar vooral voor het management.

Een ander belangrijk aspect van zijn koers was dat het niet langer acceptabel was om het personeelsbeleid alleen te richten op de ondersteunende medewerkers en niet op de wetenschappelijke staf. Hij merkte te goed de gevolgen van slecht functionerende wetenschappers, vaak in leidinggevende posities, waar weinig of niets aan gedaan werd. Veel van zijn tijd en niet geringe energie stak hij in de bewustwording van wetenschappers dat goed management een noodzaak is voor een goed functionerende universiteit.

Hij deed dat door veel praten, overtuigen en door het aanreiken van kennis en instrumenten. Voor dat laatste riep hij de leergang Human Resources Management in het leven, vooral bedoeld voor hoogleraren, andere leden van de wetenschappelijk staf en hogere beheersfunctionarissen. Hij trok uitstekende docenten aan, maar zorgde er ook voor dat deelnemers vooral van elkaars ervaringen leerden. Om die ervaringen zo breed mogelijk te laten zijn deed hij dit samen met de Erasmus Universiteit en de Universiteit Leiden. De leergang leidt nog steeds een bloeiend bestaan.

Andere initiatieven waren een lezingencyclus onder de naam Food for thought en oriëntatiedagen voor nieuw benoemde hoogleraren. Deze laatste activiteit was eveneens bedoeld voor hoogleraren van de andere universiteiten in de Randstad.

Braam moest heel wat weerstand overwinnen, bijvoorbeeld in de toenmalige universiteitsraad, om zijn programma voor jonge academici van de grond te krijgen. Dit programma bood pas afgestudeerde academici na een strenge driedaagse selectie een trainee-traject aan bij de TU Delft. Verscheidene van deze ‘erwten van Braam’ zijn later doorgestroomd naar managementfuncties aan de TU of andere instellingen.

Ook nadat hij in 1996 zijn functie als directeur personeelszaken had neergelegd bleef Braam zich bezighouden met de HRM-leergang, de oriëntatiedagen voor nieuwe hoogleraren en Food for thought. De laatste jaren organiseerde hij bovendien op verzoek van het Delftse Universiteitsfonds workshops interculturele communicatie voor TU-studenten die naar het buitenland gaan.

Drs. Jos C. Veldhoven is adviseur van het college van bestuur en voormalig plaatsvervangend directeur personeelszaken.

Vorige week, in de nacht van donderdag op vrijdag, is op 69-jarige leeftijd Wim Braam, voorheen directeur Personeel en Organisatie van de TU Delft, overleden.

Braam trad op 1 september 1980 in dienst van de TU Delft als hoofd van de toenmalige Centrale Personeelsdienst. Hij gaf, in die roerige tijden, de personeelsdienst een nieuwe structuur die de basis vormde voor een verdere professionalisering en decentralisatie van het personeelsbeleid. Braam had daarbij een duidelijke koers. Hij vond dat het personeelswerk aan de TU Delft méér moest zijn dan personeelsbeheer, en dat met de juiste instrumenten personeelsbeleid een bijdrage kon leveren aan de bedrijfsdoelstellingen. En hij vond personeelsbeleid geen zaak voor alleen personeelsfunctionarissen, maar vooral voor het management.

Een ander belangrijk aspect van zijn koers was dat het niet langer acceptabel was om het personeelsbeleid alleen te richten op de ondersteunende medewerkers en niet op de wetenschappelijke staf. Hij merkte te goed de gevolgen van slecht functionerende wetenschappers, vaak in leidinggevende posities, waar weinig of niets aan gedaan werd. Veel van zijn tijd en niet geringe energie stak hij in de bewustwording van wetenschappers dat goed management een noodzaak is voor een goed functionerende universiteit.

Hij deed dat door veel praten, overtuigen en door het aanreiken van kennis en instrumenten. Voor dat laatste riep hij de leergang Human Resources Management in het leven, vooral bedoeld voor hoogleraren, andere leden van de wetenschappelijk staf en hogere beheersfunctionarissen. Hij trok uitstekende docenten aan, maar zorgde er ook voor dat deelnemers vooral van elkaars ervaringen leerden. Om die ervaringen zo breed mogelijk te laten zijn deed hij dit samen met de Erasmus Universiteit en de Universiteit Leiden. De leergang leidt nog steeds een bloeiend bestaan.

Andere initiatieven waren een lezingencyclus onder de naam Food for thought en oriëntatiedagen voor nieuw benoemde hoogleraren. Deze laatste activiteit was eveneens bedoeld voor hoogleraren van de andere universiteiten in de Randstad.

Braam moest heel wat weerstand overwinnen, bijvoorbeeld in de toenmalige universiteitsraad, om zijn programma voor jonge academici van de grond te krijgen. Dit programma bood pas afgestudeerde academici na een strenge driedaagse selectie een trainee-traject aan bij de TU Delft. Verscheidene van deze ‘erwten van Braam’ zijn later doorgestroomd naar managementfuncties aan de TU of andere instellingen.

Ook nadat hij in 1996 zijn functie als directeur personeelszaken had neergelegd bleef Braam zich bezighouden met de HRM-leergang, de oriëntatiedagen voor nieuwe hoogleraren en Food for thought. De laatste jaren organiseerde hij bovendien op verzoek van het Delftse Universiteitsfonds workshops interculturele communicatie voor TU-studenten die naar het buitenland gaan.

Drs. Jos C. Veldhoven is adviseur van het college van bestuur en voormalig plaatsvervangend directeur personeelszaken.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.