Onderwijs

Meer ruimte voor fundamentele wetenschap

Op 22 april zag Delft Cluster het licht. Hierin verenigen vijf Delftse kennisinstituten zich. Zij willen samenwerken op het gebied van duurzame inrichting van dichtbevolkte deltagebieden.

Mensen wonen graag in deltagebieden. De statistieken bij prof.dr.ir. J. Blaauwendraad, wetenschappelijk directeur van Delft Cluster, tonen dit duidelijk aan. Wie in de Nederlandse Randstad om zich heen kijkt, kan zich daar wel iets bij voorstellen. Het is het dichtbevolkste gebied van Nederland en het aantal inwoners blijft stijgen. ,,Deze trend zien wij ook in de rest van de wereld. De verwachting is dat in 2025 ongeveer 80 procent van de wereldbevolking in grote steden in deltagebieden woont.%%

Deze trend is één van de aanleidingen geweest voor vijf Delftse kennisinstituten om Delft Cluster op te zetten. Die deelnemers zijn: GeoDelft, TU Delft, TNO, Infrastructural, Hydraulic and Environmental Engineering (IHE) en WL/Delft Hydraulics. Het doel is een wereldkenniscentrum op te zetten voor de duurzame inrichting van dichtbevolkte deltagebieden. ,,Duidelijk is dat vanwege deze bevolkingsontwikkeling de politiek keuzen zal moeten maken. In Nederland zie je dat ook al gebeuren. Wat doen wij met Schiphol? Nemen we meer HSL-lijnen? Is een tweede Maasvlakte nodig? Moeten we de steden herinrichten? Hoe gaan we om met de stijgende behoefte aan vervoer? De politiek verwacht van ons dat wij de gevolgen van de diverse plannen kunnen doorrekenen zodat zij een keuze kunnen maken. Daarvoor moet je goede, gedegen wetenschappelijke kennis hebben en die willen wij in Delft Cluster verder ontwikkelen.%%
Aardgasbaten

Delft Cluster maakt onderdeel uit van de tweede Interdepartementale Commissie voor Economische Structuurversterking (ICES-programma). Dit overheidsprogramma wordt gefinancierd uit de aardgasbaten, waarvan de regering een deel reserveert voor de ontwikkeling van de kennisinfrastructuur. Begin jaren negentig is door de overheid de eerste tranche van ICES-projecten gestart en daarin werden projecten voor de duur van vijf jaar uitgezet. ,,De ervaring was dat dit een te korte tijdsspanne was. Voor goed strategisch onderzoek is meer tijd nodig.%%

De eerste ICES%programma%s lopen nu af en de overheid is dit jaar gestart met ICES-2. Het Delft Cluster is één van de twaalf nieuwe projecten. Het verschil is dat de looptijd van de projecten verlengd is naar tien tot twaalf jaar.

Door het oprichten van Delft Cluster kunnen de deelnemende instituten naast kortlopend onderzoek ook mensen en middelen vrijmaken voor langlopende fundamentele projecten. ,,Het is een omvangrijk project. Voor de projecten is de eerste vier jaar honderd miljoen gulden beschikbaar. Daarnaast werken de komende jaren ongeveer honderd academici tegelijk aan dit programma, vergelijkbaar met het aantal onderzoekers in vijf tot tien Diocs.’%

De deelnemers steken zelf ook geld in Delft Cluster. Van dehonderd miljoen is 40 procent afkomstig van de ICES-gelden, 30 procent van de deelnemers van Delft Cluster en de resterende 30 procent komt uit de grond-, weg- en waterbouwsector.

Delft Cluster zal zich gaan richten op zeven thema%s rond de deltaproblematiek. Het gaat om grond en constructie, risico%s van overstromingen, duurzame ontwikkeling van kustgebieden, duurzame stedelijke infrastructuur, bodembeheer en integraal waterbeheer. ,,Het zevende thema is kennismanagement. Het is de bedoeling dat er een kennisuitwisseling plaatsvindt tussen de onderzoekers van de zes thema%s en kennisoverdracht naar de sector waarvoor we alles doen. Het opzetten van de benodigde informatietechnologie hiervoor is een deel van ons zevende project.%%
Kenniserosie

Blaauwendraad is duidelijke ingenomen met Delft Cluster. Hij betreurt het al jaren dat steeds meer de nadruk is komen te liggen op projecten op korte termijn. Hij beschouwt dat als een vorm van kenniserosie. Volgens hem zijn korte onderzoeken alleen geschikt voor het ontwikkelen van toegepaste kennis. ,,Het voordeel hiervan is dat het bedrijfsleven de resultaten direct kan inzetten. Om fundamentele en strategische wetenschappelijke kennis te vergaren heb je veel meer tijd nodig. Tegenwoordig wordt de waarde ervan erg onderschat en neigt de overheid zelfs enigszins naar het verwaarlozen van de fundamentele wetenschap. Dat is jammer want deze wetenschap vormt toch de basis onder de toegepaste kennis. Het een kan niet zonder het ander. Onze ambitie met Delft Cluster is om weer te zorgen voor een goed fundament onder deze kennis. En met dit stimuleringsprogramma laat de overheid zich weer van de goede kant zien.%%

Mensen wonen graag in deltagebieden. De statistieken bij prof.dr.ir. J. Blaauwendraad, wetenschappelijk directeur van Delft Cluster, tonen dit duidelijk aan. Wie in de Nederlandse Randstad om zich heen kijkt, kan zich daar wel iets bij voorstellen. Het is het dichtbevolkste gebied van Nederland en het aantal inwoners blijft stijgen. ,,Deze trend zien wij ook in de rest van de wereld. De verwachting is dat in 2025 ongeveer 80 procent van de wereldbevolking in grote steden in deltagebieden woont.%%

Deze trend is één van de aanleidingen geweest voor vijf Delftse kennisinstituten om Delft Cluster op te zetten. Die deelnemers zijn: GeoDelft, TU Delft, TNO, Infrastructural, Hydraulic and Environmental Engineering (IHE) en WL/Delft Hydraulics. Het doel is een wereldkenniscentrum op te zetten voor de duurzame inrichting van dichtbevolkte deltagebieden. ,,Duidelijk is dat vanwege deze bevolkingsontwikkeling de politiek keuzen zal moeten maken. In Nederland zie je dat ook al gebeuren. Wat doen wij met Schiphol? Nemen we meer HSL-lijnen? Is een tweede Maasvlakte nodig? Moeten we de steden herinrichten? Hoe gaan we om met de stijgende behoefte aan vervoer? De politiek verwacht van ons dat wij de gevolgen van de diverse plannen kunnen doorrekenen zodat zij een keuze kunnen maken. Daarvoor moet je goede, gedegen wetenschappelijke kennis hebben en die willen wij in Delft Cluster verder ontwikkelen.%%
Aardgasbaten

Delft Cluster maakt onderdeel uit van de tweede Interdepartementale Commissie voor Economische Structuurversterking (ICES-programma). Dit overheidsprogramma wordt gefinancierd uit de aardgasbaten, waarvan de regering een deel reserveert voor de ontwikkeling van de kennisinfrastructuur. Begin jaren negentig is door de overheid de eerste tranche van ICES-projecten gestart en daarin werden projecten voor de duur van vijf jaar uitgezet. ,,De ervaring was dat dit een te korte tijdsspanne was. Voor goed strategisch onderzoek is meer tijd nodig.%%

De eerste ICES%programma%s lopen nu af en de overheid is dit jaar gestart met ICES-2. Het Delft Cluster is één van de twaalf nieuwe projecten. Het verschil is dat de looptijd van de projecten verlengd is naar tien tot twaalf jaar.

Door het oprichten van Delft Cluster kunnen de deelnemende instituten naast kortlopend onderzoek ook mensen en middelen vrijmaken voor langlopende fundamentele projecten. ,,Het is een omvangrijk project. Voor de projecten is de eerste vier jaar honderd miljoen gulden beschikbaar. Daarnaast werken de komende jaren ongeveer honderd academici tegelijk aan dit programma, vergelijkbaar met het aantal onderzoekers in vijf tot tien Diocs.’%

De deelnemers steken zelf ook geld in Delft Cluster. Van dehonderd miljoen is 40 procent afkomstig van de ICES-gelden, 30 procent van de deelnemers van Delft Cluster en de resterende 30 procent komt uit de grond-, weg- en waterbouwsector.

Delft Cluster zal zich gaan richten op zeven thema%s rond de deltaproblematiek. Het gaat om grond en constructie, risico%s van overstromingen, duurzame ontwikkeling van kustgebieden, duurzame stedelijke infrastructuur, bodembeheer en integraal waterbeheer. ,,Het zevende thema is kennismanagement. Het is de bedoeling dat er een kennisuitwisseling plaatsvindt tussen de onderzoekers van de zes thema%s en kennisoverdracht naar de sector waarvoor we alles doen. Het opzetten van de benodigde informatietechnologie hiervoor is een deel van ons zevende project.%%
Kenniserosie

Blaauwendraad is duidelijke ingenomen met Delft Cluster. Hij betreurt het al jaren dat steeds meer de nadruk is komen te liggen op projecten op korte termijn. Hij beschouwt dat als een vorm van kenniserosie. Volgens hem zijn korte onderzoeken alleen geschikt voor het ontwikkelen van toegepaste kennis. ,,Het voordeel hiervan is dat het bedrijfsleven de resultaten direct kan inzetten. Om fundamentele en strategische wetenschappelijke kennis te vergaren heb je veel meer tijd nodig. Tegenwoordig wordt de waarde ervan erg onderschat en neigt de overheid zelfs enigszins naar het verwaarlozen van de fundamentele wetenschap. Dat is jammer want deze wetenschap vormt toch de basis onder de toegepaste kennis. Het een kan niet zonder het ander. Onze ambitie met Delft Cluster is om weer te zorgen voor een goed fundament onder deze kennis. En met dit stimuleringsprogramma laat de overheid zich weer van de goede kant zien.%%

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.