Onderwijs

Medezeggenschap stemt in met onderwijsportfolio

Met een aantal kritische kanttekeningen hebben studentenraad en ondernemingsraad vorige week ingestemd met het rapport van de commissie Onderwijsportfolio.

Over de inhoud van het definitieve rapport ‘Focus op onderwijs’ zijn de raden redelijk te spreken, over de gang van zaken minder. Al voordat er officieel instemming met het rapport was verleend, heeft het college van bestuur een brief gestuurd naar de decanen met daarin de concrete aanbevelingen uit het rapport. Daarnaast was het conceptrapport al ingebonden en wel verspreid door de TU.

Jaap klooster, lid van de ondernemingsraad, vindt dit een stap te ver gaan. ,,De medezeggenschap moet worden gezien als een serieus overleg, niet als een hinderlijk ritueel. We hopen dat dit geen trend is.” Klooster is wel van mening dat er nu een goede nota ligt.

Bij de eerste behandeling van het rapport, een maand geleden, vielen de medezeggenschapsraden vooral over de eis dat tweederde van het onderwijs uit actieve leervormen moest gaan bestaan. Nu is de richtlijn geworden dat learning by doing wordt ingevoerd, ‘waar dat uit didactische en inhoudelijke overwegingen wenselijk en mogelijk is’. Daarnaast plaatsten de raden vraagtekens bij het streven dat maar liefst tachtig procent van de binnenstromende studenten het bachelordiploma behaalt: een goede onderbouwing ontbrak volgens hen volledig. Het college van bestuur heeft het getal desondanks laten staan. ,,Het is voor een deel gebaseerd op gevoel. Er moet serieus iets heel belangrijks gebeuren. Alleen als je zegt: tachtig procent haalt de eindstreep, dan gaan de opleidingen echt op de schop”, aldus collegelid Paul Rullmann.

Nu het rapport is aangenomen, ligt de bal bij de decanen. Zij zullen op de faculteiten de voorgestelde veranderingen moeten doorvoeren.

De voorzitter van het universiteitsbestuur, Hans van Luijk, hoopt dat vooral de kwaliteit van de organisatie van het onderwijs zal verbeteren: ,,We zijn echt ontevreden over de positie die de TU Delft op dit punt inneemt in een aantal enquêtes. We moeten hier beter in gaan scoren.” (RKa)

Over de inhoud van het definitieve rapport ‘Focus op onderwijs’ zijn de raden redelijk te spreken, over de gang van zaken minder. Al voordat er officieel instemming met het rapport was verleend, heeft het college van bestuur een brief gestuurd naar de decanen met daarin de concrete aanbevelingen uit het rapport. Daarnaast was het conceptrapport al ingebonden en wel verspreid door de TU.

Jaap klooster, lid van de ondernemingsraad, vindt dit een stap te ver gaan. ,,De medezeggenschap moet worden gezien als een serieus overleg, niet als een hinderlijk ritueel. We hopen dat dit geen trend is.” Klooster is wel van mening dat er nu een goede nota ligt.

Bij de eerste behandeling van het rapport, een maand geleden, vielen de medezeggenschapsraden vooral over de eis dat tweederde van het onderwijs uit actieve leervormen moest gaan bestaan. Nu is de richtlijn geworden dat learning by doing wordt ingevoerd, ‘waar dat uit didactische en inhoudelijke overwegingen wenselijk en mogelijk is’. Daarnaast plaatsten de raden vraagtekens bij het streven dat maar liefst tachtig procent van de binnenstromende studenten het bachelordiploma behaalt: een goede onderbouwing ontbrak volgens hen volledig. Het college van bestuur heeft het getal desondanks laten staan. ,,Het is voor een deel gebaseerd op gevoel. Er moet serieus iets heel belangrijks gebeuren. Alleen als je zegt: tachtig procent haalt de eindstreep, dan gaan de opleidingen echt op de schop”, aldus collegelid Paul Rullmann.

Nu het rapport is aangenomen, ligt de bal bij de decanen. Zij zullen op de faculteiten de voorgestelde veranderingen moeten doorvoeren.

De voorzitter van het universiteitsbestuur, Hans van Luijk, hoopt dat vooral de kwaliteit van de organisatie van het onderwijs zal verbeteren: ,,We zijn echt ontevreden over de positie die de TU Delft op dit punt inneemt in een aantal enquêtes. We moeten hier beter in gaan scoren.” (RKa)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.