Onderwijs

Luis in de pels verlaat tandeloze tijger

Bij de reorganisatie van de centrale diensten (SBS) stelt de ondernemingsraad zich veel te slap op, vindt Rob Korving. Daarom wil hij weg uit de or.

br />
Wat verwijt u uw collega’s in de ondernemingsraad?

,,Deze or staat zo ver van het personeel af dat hij geen bestaansrecht meer heeft. Zoals er nu wordt omgesprongen met de belangen van het SBS-personeel, dat is soms gênant.”

Overdrijft u niet een beetje? In het advies van de or aan het college staan genoeg concrete punten. Behoud van de wetenschapswinkel, het internationale stagebureau Iaeste alleen opheffen als het Nuffic de taken kan overnemen, enzovoorts.

,,Prachtig, maar het is een ‘ja, mits…’ in plaats van een ‘nee, tenzij…’ geworden. Het college zal daarom kritiekpunten nu voor het overgrote deel makkelijk naast zich neer kunnen leggen.”

Wat voor advies had u willen zien?

,,College, doe je huiswerk opnieuw! Deze reorganisatie is immers zo slecht voorbereid, er was zo weinig transparantie, de gevolgen zijn zo onvoorspelbaar.”

Was deze reorganisatie niet hard nodig?

,,Nee. De volgende redenen zijn achtereenvolgens aangevoerd: bezuinigingen wegens een begrotingstekort, efficiencyverbetering en tenslotte: een cultuuromslag die een einde moet maken aan de verkokering.”

Legitieme redenen, lijkt me.

,,Zeker. Maar er is geen enkele garantie dat die doelen gehaald worden. En de ware reden achter deze reorganisatie is: een aantal mensen dat kennelijk niet goed functioneerde moest weg. Het is een stammentwist binnen SBS, over de ruggen van het personeel. En de positieve effecten zijn pas over vier jaar merkbaar.”

Misschien moet u dat geduld opbrengen.

Schamper: ,,Ja. Maar over vier jaar is er weer een reorganisatie nodig, omdat deze zo slecht was. Als de reorganisatieplannen in hun huidige vorm doorgaan, denk ik echt dat ik moet opstappen.”

Wat schiet het personeel daarmee op?

,,Dat is het enige wat me nog tegenhoudt: als ik opstap, is er niemand meer die het SBS-personeel vertegenwoordigt in de or.”

Maakt dat nog iets uit dan?

,,Ik verwacht niet dat de or en het college voor een andere koers kiezen, nee. Maar ik zoek toch nog naar kleine mogelijkheden.”

Nu dreigt u met aftreden, straks verandert u misschien weer van mening. Niet zo geloofwaardig.

,,Geloof me, als ik er uitstap, haalt de or opgelucht adem. Ik ben alleen maar lastig, een luis in de pels. Bij de meeste or-leden wek ik alleen maar lachlust en irritatie op. Omdat ik kies voor een confronterende lijn. Dat is een doodzonde. Alsjeblieft geen conflicten met het college! Terwijl het college juist gebaat is bij een goede sparring partner. Maar deze or is een tandeloze tijger. Ze willen veel te graag meeregeren.”

Bij de reorganisatie van de centrale diensten (SBS) stelt de ondernemingsraad zich veel te slap op, vindt Rob Korving. Daarom wil hij weg uit de or.

Wat verwijt u uw collega’s in de ondernemingsraad?

,,Deze or staat zo ver van het personeel af dat hij geen bestaansrecht meer heeft. Zoals er nu wordt omgesprongen met de belangen van het SBS-personeel, dat is soms gênant.”

Overdrijft u niet een beetje? In het advies van de or aan het college staan genoeg concrete punten. Behoud van de wetenschapswinkel, het internationale stagebureau Iaeste alleen opheffen als het Nuffic de taken kan overnemen, enzovoorts.

,,Prachtig, maar het is een ‘ja, mits…’ in plaats van een ‘nee, tenzij…’ geworden. Het college zal daarom kritiekpunten nu voor het overgrote deel makkelijk naast zich neer kunnen leggen.”

Wat voor advies had u willen zien?

,,College, doe je huiswerk opnieuw! Deze reorganisatie is immers zo slecht voorbereid, er was zo weinig transparantie, de gevolgen zijn zo onvoorspelbaar.”

Was deze reorganisatie niet hard nodig?

,,Nee. De volgende redenen zijn achtereenvolgens aangevoerd: bezuinigingen wegens een begrotingstekort, efficiencyverbetering en tenslotte: een cultuuromslag die een einde moet maken aan de verkokering.”

Legitieme redenen, lijkt me.

,,Zeker. Maar er is geen enkele garantie dat die doelen gehaald worden. En de ware reden achter deze reorganisatie is: een aantal mensen dat kennelijk niet goed functioneerde moest weg. Het is een stammentwist binnen SBS, over de ruggen van het personeel. En de positieve effecten zijn pas over vier jaar merkbaar.”

Misschien moet u dat geduld opbrengen.

Schamper: ,,Ja. Maar over vier jaar is er weer een reorganisatie nodig, omdat deze zo slecht was. Als de reorganisatieplannen in hun huidige vorm doorgaan, denk ik echt dat ik moet opstappen.”

Wat schiet het personeel daarmee op?

,,Dat is het enige wat me nog tegenhoudt: als ik opstap, is er niemand meer die het SBS-personeel vertegenwoordigt in de or.”

Maakt dat nog iets uit dan?

,,Ik verwacht niet dat de or en het college voor een andere koers kiezen, nee. Maar ik zoek toch nog naar kleine mogelijkheden.”

Nu dreigt u met aftreden, straks verandert u misschien weer van mening. Niet zo geloofwaardig.

,,Geloof me, als ik er uitstap, haalt de or opgelucht adem. Ik ben alleen maar lastig, een luis in de pels. Bij de meeste or-leden wek ik alleen maar lachlust en irritatie op. Omdat ik kies voor een confronterende lijn. Dat is een doodzonde. Alsjeblieft geen conflicten met het college! Terwijl het college juist gebaat is bij een goede sparring partner. Maar deze or is een tandeloze tijger. Ze willen veel te graag meeregeren.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.