Campus

Lubben

Eén week na de Owee is al duidelijk dat de sjaars behoorlijk verenigingsgezind zijn. Uit de voorlopige aanmeldingscijfers blijkt dat vooral de grote verenigingen in de lift zitten.