Onderwijs

[Liveblog] Hoger onderwijs blijft fysiek mogelijk

Weer moet het kabinet strengere maatregelen nemen om het coronavirus in te dammen en de ziekenhuizen te ontzien. Wat betekent dit voor de TU Delft?

Tentamen op de campus. (Foto: Justyna Botor)

 • Update 26 november, 20:05 uur
  Het hoger onderwijs wordt niet geraakt door de nieuwe coronamaatregelen die het kabinet vanavond heeft afgekondigd. Zelfs het avondonderwijs kan doorgaan. Lees hier meer.
   
 • Update 25 november, 17:02 uur
  Ondernemingsraad, studentenraad en het college van bestuur onderstreepten donderdag 25 november tijdens de gemeenschappelijke vergadering dat ze het ‘superbelangrijk’ vinden dat het fysieke onderwijs kan doorgaan. “Wij gaan zo lang mogelijk door met on campus onderwijs als maar mogelijk is binnen de kabinetsmaatregelen”, verzekerde vicepresident onderwijs Rob Mudde. Hij vertelde dat het college van bestuur geen signalen heeft ontvangen vanuit Den Haag dat het hoger onderwijs, in weerwil van het OMT-advies, toch de deuren zou moeten sluiten. “Op dit moment is daar niets over bekend, ook niet over eventuele toegangstesten. Maar bij de vorige persconferentie waren we vooraf ook niet op de hoogte over de maximale groepsgrootte van 75 personen. Laten we hopen dat we niet weer met een verrassing worden geconfronteerd. We weten dat echter pas zeker als het morgenavond 19.00 uur is.”
  Tijdens het overleg kwam ook de luchtkwaliteit in onder andere de collegezalen ter sprake. Campus Real Estate directeur Jacco van Noppen lichtte toe hoe de TU dat monitort, waarbij hij benadrukte dat tot nu toe geen enkele meting aanleiding gaf tot ingrijpen. “Maar ik heb er begrip voor dat niet alleen de feitelijke situatie, maar ook het gevóel van veiligheid meespeelt. Misschien moeten we meer ruchtbaarheid geven aan de metingen”, zei hij.
   
 • Update 25 november, 14:28 uur
  De gemeente Delft heeft besloten Lichtjesavond 2021 af te gelasten. Dat betekent dat er net als in 2020 geen fysiek evenement komt. Wel zal burgemeester Marja van Bijsterveldt de lichtjes in de kerstboom op de Markt ontsteken, maar dan digitaal. Dat is op 14 december live te zien op de Facebookpagina van de gemeente.
   
 • Update 25 november, 13:24 uur
  Ondanks de snel oplopende coronabesmettingen moet het onderwijs open blijven, adviseren de deskundigen van het OMT het kabinet. Dit zou ook voor het hoger onderwijs gelden. Vorige week had het OMT al geadviseerd om het primair en voortgezet onderwijs te ontzien. “Er is echter één onderdeel van de samenleving waarbij het OMT nieuwe beperkende maatregelen wil vermijden en dat is het primair en voortgezet onderwijs”, schreven de deskundigen toen.
  Nu komt daar volgens de NOS dus het hoger onderwijs bij. Het is niet bekend wat het kabinet met het advies gaat doen. Er zijn nog allerlei maatregelen mogelijk zonder de campus te sluiten. De vorige keer is bijvoorbeeld besloten dat er nog maar 75 studenten in één ruimte bijeen mogen komen. Wie weet worden dat er nog minder, of moeten studenten in alle lessen weer anderhalve meter afstand houden. (HOP, Bas Belleman)
   
 • Update 24 november, 12:10 uur
  Volwassenen moeten weer 1,5 meter afstand houden. Dat maakte het demissionair kabinet dinsdag bekend. Het afstand houden was al een dringend advies, maar het kabinet gaat wederom over tot een verplichting “om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen.” De politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) gaan hierop handhaven en kunnen weer boetes van 95 euro uitdelen. Er gelden uitzonderingen voor onder meer studenten en docenten in het middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. (HOP)
   
 • Update 24 november, 9:23 uur
  Als het aan het kabinet ligt, heeft de medezeggenschap in het hoger onderwijs niks te zeggen over de invoering van een coronapas voor toegang tot hun instellingen. De Delftse ondernemingsraad ondertekende een protestbrief daartegen, maar voorzitter Menno Blaauw snapt eigenlijk wel waarom de or hierin geen stem heeft. Lees hier meer.
   
 • Update 23 november, 15:59 uur
  Met de invoering van coronatoegangsbewijzen in het hoger onderwijs vraagt het kabinet het onmogelijke, zeggen universiteiten en hogescholen. Ze zien meer in alternatieve maatregelen. Welke dat zijn, kun je hier lezen.
   
 • Update 22 november, 18:11 uur
  Als de coronapas verplicht wordt in het hoger onderwijs – en daar lijkt het op – krijgen studenten toegang tot de campus als ze gevaccineerd, genezen of getest zijn. Dat betekent dus 3G. Lees er hier alles over.
   
 • Update 19 november, 10:44 uur
  Delta peilde deze week hoe studenten en medewerkers van de TU Delft denken over de eventuele invoering van een QR-code op de campus. En wat vindt de TU-gemeenschap over het idee van het kabinet om mensen die niet gevaccineerd zijn mogelijk de toegang tot de campus tijdelijk te ontzeggen? Lees hier alles over de resultaten.
   
 • Update 19 november, 10:05 uur
  De maximale groepsgrootte voor promoties is door het college van bestuur vastgesteld op dertig personen, terwijl bij afstudeersessies en diploma-uitreikingen maximaal 75 mensen welkom zijn. Aansluitende recepties en borrels zijn alleen nog toegestaan bij promoties, met vaste zitplaatsen en maximaal dertig personen. Dit geldt in ieder geval tot 3 december.
   
 • Update 19 november, 10:00 uur
  Om het aantal contactmomenten op de campus te verminderen, zijn facultaire kroegen tot en met 3 december gesloten. Dat heeft het college van bestuur bepaald. Andere horeca voor studenten en medewerken, zoals besloten kantines, blijven wel open en zijn zonder coronatoegangsbewijzen tot uiterlijk om 20.00 uur te bezoeken. Voor horeca op de campus, die ook gericht is op bezoekers van buiten de TU Delft, is een coronatoegangsbewijs vereist en geldt een verplichte sluitingstijd van 20.00 uur. Dit geldt ook voor sportkantines. Op specifieke plekken op de campus, zoals bij X en het Science Centre, kan gevraagd worden naar een QR-code.
   
 • Update 18 november, 14:00 uur
  Wat betekenen de nieuwe coronamaatregelen voor de organisatie van het onderwijs? Delta vroeg het na bij de roosteraars en bij teaching and learning services. Ga naar het verhaal.
   
 • Update 17 november, 16:50 uur
  Op basis van modellen gemaakt in opdracht van Fieldlab evenementen becijferen onderzoekers van de vakgroep veiligheidskunde (faculteit TBM) dat 2G-beleid bij evenementen leidt tot 25 procent minder besmettingen en 93 procent minder ziekenhuisopnamen dan een 3G-beleid.
  Eenzelfde effect kun je verwachten bij colleges op de universiteit, zeggen de onderzoekers desgevraagd. Is het dus een goed idee om 2G-beleid in te voeren in het hoger onderwijs? Daar laten de onderzoekers zich bewust niet over uit. Lees het hele verhaal hier.
   
 • Update 17 november, 16:00 uur
  Zelfs Sinterklaas ontkomt niet aan de nieuwe coronamaatregelen. Zo laat de gemeente weten dat de intocht in Delft op zaterdag 20 november niet doorgaat en heeft het Science Center moeten besluiten om Rolfs Surprise Lab te annuleren. Op 23 en 24 november zouden kinderen welkom zijn geweest om samen met TU-onderzoeker Rolf Hut en studenten hun surprises nog mooier te maken. Iedereen die een ticket heeft gereserveerd, krijgt persoonlijk bericht van de annulering, zegt het Science Center. Wie toch een technische surprise wil maken kan thuis aan de slag met Rolfs Surprise Lab @ Online.
  Over het doorgaan van de sinterklaasviering voor TU-medewerkers en hun (klein)kinderen op zaterdag 4 december is nog niets bekend. Personeelsvereniging Prometheus schrijft in haar nieuwsbrief dat het college van bestuur hier binnenkort een besluit over neemt.
   
 • Update 17 november, 13:30 uur
  Waarom mogen er maar 75 studenten in een collegezaal, onafhankelijk van de grootte van de ruimte? In het coronadebat van dinsdag 16 november in de Tweede Kamer ging het maar eventjes over het hoger onderwijs toen demissionair premier Mark Rutte een verklaring gaf voor het besluit om weer een groepsmaximum in te stellen in mbo, hbo en wo. Rutte zei dat er nu eenmaal zeer veel studenten zijn die één van deze onderwijsvormen volgen: meer dan een miljoen. “Daar wil je eigenlijk geen beperkingen aan opleggen. Maar om daar het risico wel te verminderen, hebben we gezegd: de grotere hoorcolleges nu even niet, althans tot dat maximum.”
  Volgende week stuurt het kabinet een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer om een snelle invoering van de coronapas in het hoger onderwijs mogelijk te maken zonder bemoeienis van de medezeggenschapsraden. Daarop liepen de Kamerleden tijdens het coronadebat niet of nauwelijks vooruit. (HOP, Bas Belleman)
 • Update 17 november, 9:20 uur
  Behoud de overlegstructuren met studentenverenigingen, studentenhuisvesters en de TU Delft, die tijdens de coronacrisis zijn opgezet. Dat advies geeft de Delftse Rekenkamer aan de gemeente Delft in een rapport over de effecten van de coronacrisis. De Rekenkamer denkt dat de gemeente zo beter zicht kan houden op studenten als kwetsbare groep.
  Volgens de Rekenkamer kwam het overleg tot stand kwam na klachten over studentenoverlast en door zorgen over het stijgende aantal besmettingen onder studenten, maar ging het tijdens gesprekken ook steeds vaker over het teruglopende welzijn van studenten.
  De Rekenkamer stelt ook vast dat de gemeente van studentenverenigingen had gewild dat zij hun leden sancties hadden opgelegd bij overlast. “Dat is niet gebeurd, studentenverenigingen zagen zichzelf meer als bemiddelaar”, schrijft de Rekenkamer in het rapport.
   
 • Update 16 november, 11:12 uur
  Het kabinet wil voorkomen dat medezeggenschapsraden meepraten over de coronapas aan hun instelling. Het wil met grote spoed een wetswijziging door de Tweede Kamer loodsen. Lees hier meer.
   
 • Update 15 november, 17:00 uur
  Het kabinet bereidt de invoering voor van een coronatoegangsbewijs in het hoger onderwijs. Delta peilt hoe studenten en medewerkers denken over een QR-code op de TU Delft. Lees hier meer of ga meteen naar de enquête. Het invullen kost je slechts 1-2 minuten.
   
 • Update 14 november, 10:42 uur
  Highlight Delft is afgelast. Op het festival zouden twintig kunstenaars op zestien locaties in Nieuw Delft en de Delftse campus werken laten zien met ‘een innovatieve en creatieve kijk op onze technologische toekomst’. Bezoekers zouden een route langs de kunstwerken kunnen lopen op 18, 19 en 20 november. Dat zou in het donker gebeuren – veel installaties gebruiken licht – maar evenementen zijn sinds zaterdag 13 november niet meer toegestaan na zes uur ’s avonds.
   
 • Update 12 november, 21:40 uur
  Door de oplopende coronabesmettingen heeft de TU Delft besloten om de Open Campus Dagen op donderdag 18 en vrijdag 20 november te annuleren. “Het lijkt ons niet verstandig om grote aantallen mensen op de TU te ontvangen”, luidt de verklaring. De fysieke open dagen worden vervangen door een online variant op zaterdag 20 november. Eerder had de organisatie al besloten alleen nog 6-vwo’ers toe te laten op de campus, maar dat kan nu dus ook niet meer.
   
 • Update 12 november, 21:28 uur
  De TU Delft heeft een update geplaatst op haar website met coronanieuws. Daarop herhaalt zij de door het kabinet afgekondigde maatregelen. Wat opvalt is dat de universiteit studenten en medewerkers ook adviseert om buiten de collegezalen en laboratoria waar mogelijk 1,5 meter afstand te houden. Wat de aanvullende beperkingen betekenen voor de horeca op de campus en evenementen is nog niet duidelijk.
   
 • Update 12 november, 21:05 uur
  Het Interstedelijk Studenten Overleg snapt de ingreep in het hoger onderwijs, zegt voorzitter Lisanne de Roos. “Elke maatregel valt per definitie tegen, maar fysiek onderwijs blijft gelukkig mogelijk. Het is te overzien. Dit is proportioneel.” De Roos noemt het “extra spannend” wat het kabinet wil doen met de coronapas. “Daar heb ik zorgen over, omdat het nu allemaal erg snel gaat. Ik hoop niet dat dat ten koste gaat van de zorgvuldigheid.”
   
 • Update 12 november, 21:03 uur
  De Landelijke Studentenvakbond vindt de maximale groepsgrootte vervelend, reageert voorzitter Ama Boahene, omdat een deel van het onderwijs dan toch weer online moet. “Tegelijkertijd valt de maatregel mee, en is het is begrijpelijk. Ik hoop dat het echt maar voor drie weken is.”
  Bij de komst van de coronapas heeft ze meer bedenkingen. “Dat is heel ernstig, want een coronapas is een enorme beperking. De toegang tot onderwijs wordt dan een deel van de studenten ontzegd. Het is zaak dat het onderwijs open kan blijven zonder een coronapas. Het helemaal niet aangetoond dat het hoger onderwijs een corona-brandhaard is. En onder studenten is de vaccinatiegraad al heel hoog.”
   
 • Update 12 november, 20:35 uur
  De quarantaineplicht wordt aangescherpt. Test een huisgenoot positief, dan moet die persoon in isolatie gaan. Alle andere (gevaccineerde en ongevaccineerde) huisgenoten moeten in quarantaine.
   
 • Update 12 november, 19.50 uur
  VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg vindt het logisch dat het kabinet maatregelen neemt nu het aantal besmettingen oploopt. “Hoewel grote colleges weer online zullen moeten worden gegeven, is het goed dat het onderwijs grotendeels door kan gaan. Fysiek onderwijs is ontzettend belangrijk voor het welzijn van onze studenten die door de vorige periode van beperkingen veel last hadden van stress, eenzaamheid en angst”, zegt hij in een persbericht.
   
 • Update 12 november, 19.40 uur
  Het kabinet gaat de inzet van een coronatoegangsbewijs in het hoger onderwijs mogelijk maken, liet demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge tijdens de persconferentie weten. “Maar alleen als het echt niet anders kan, dat wil zeggen: alleen als de situatie zo zou verslechteren dat online onderwijs het enige alternatief zou zijn.” Bij hoeveel besmettingen of bij welke ziekenhuisbezetting dat het geval zou zijn, zei De Jonge er niet bij.
  Tijdens het overleg tussen de studentenraad en het college van bestuur afgelopen woensdag 10 november liet Rob Mudde al weten weinig te voelen voor volledig online onderwijs. Als een coronapas verplicht zou worden, zo zei hij, dan zou hij bij voorkeur het Duitse model toepassen: een QR-code alleen voor gevaccineerden en mensen die zijn genezen van corona (2G), met  steekproefsgewijze controles. Volgens Mudde is het is vrijwel ondoenlijk om hele campus af te grendelen. Het zou volgens hem alleen zinnig zijn om bij alle ingangen controleurs neer te zetten als de vaccinatiegraad heel laag was geweest, ‘maar we denken dat onder studenten in Nederland de vaccinatiegraad rond de 90 procent ligt’.
   
 • Update 12 november, 19.39 uur
  In het middelbaar en hoger onderwijs geldt weer een maximale groepsgrootte van 75 personen per zelfstandige ruimte. Die maatregel geldt niet als tentamens en examens worden afgenomen.
   
 • Update 12 november, 19.34 uur
  Evenementen kunnen – met een maximum van 1250 bezoekers per zaal – tot 18.00 uur plaatsvinden met een coronatoegangsbewijs. Wat dit betekent voor het Delft Highlight festival op 18 november dat overwegend in de buitenlucht plaatsvindt, is onbekend.
   
 • Update 12 november, 19.31 uur
  Het onlangs versoepelde advies voor thuiswerken wordt weer aangescherpt. “Werk thuis, tenzij het niet anders kan” wordt de norm, liet demissionair premier Mark Rutte vrijdagavond tijdens de corona persconferentie weten. Onderzoekers en docenten kunnen nog wel naar de universiteit komen voor onderzoek en onderwijs dat daar moet plaatsvinden, schrijft de VSNU in een persbericht.

Lees hier onze vorige liveblog.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.