Onderwijs

Krtnws

HandicapVademecum heet de nieuwe belangenorganisatie van studenten met een ‘functiebeperking’. De stichting wil ervoor zorgen dat gehandicapte studenten zonder extra problemen kunnen deelnemen aan het hoger onderwijs (hbo en wo).

Ze organiseert hiertoe onder andere een landelijk studentenplatform en bemant een telefonisch meldpunt.

Hoogleraren

Universiteitsdocenten René de Borst en Hans Mooij zijn toegetreden tot de Raad van Hoogleraren van de universiteit. Deze raad adviseert het college van bestuur over benoemingen van hoogleraren. Professor Henk Stassen (OCP) verlaat de raad vanwege zijn pensioen.

ARTD

Prof. Patrick Dewilde is als voorzitter van de Adviesraad voor Technologiebeleid (ARTD) opgevolgd door ‘buitenlid’ ir. Kees de Groot. De Groot is oud-directeur van Shell Research in Rijswijk.

MUB

De nieuwe bestuurswet MUB heeft de invloed van studenten ‘gereduceerd tot roepen langs de zijlijn’. Dat zegt althans DIS, de grootste partij in de centrale studentenraad van de UvA. ,,Het universitair bestuur wordt een commandostructuur.” De studentenraad had willen spreken tijdens een hoorzitting van de gemeente over de bouw van een universiteitsbibliotheek in de binnenstad. Maar de raad zag daarvan af nadat het college van bestuur had gedreigd dat de relaties tussen raad en college anders aanmerkelijk zouden verslechteren. De Tweede-Kamerfractie van het CDA, bij de invoering al uitgesproken tegenstander van de MUB, heeft inmiddels vragen over de kwestie gesteld aan minister Hermans. Komend jaar zal de minister de wet evalueren.

Ziekteverzuim

De hogescholen en universiteiten zullen de komende vier jaar het ziekteverzuim met tien procent terugbrengen. Dat hebben ze afgesproken met de vakbonden, minister Hermans (Onderwijs) en staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken. De afspraak maakt deel uit van een convenant dat de beide bewindslieden met alle onderwijssectoren hebben ondertekend. Ze trekken samen eenmalig 59 miljoen gulden uit om het onderwijs gezonder te maken. De universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten krijgen daar tien miljoen van.

Handicap

Vademecum heet de nieuwe belangenorganisatie van studenten met een ‘functiebeperking’. De stichting wil ervoor zorgen dat gehandicapte studenten zonder extra problemen kunnen deelnemen aan het hoger onderwijs (hbo en wo). Ze organiseert hiertoe onder andere een landelijk studentenplatform en bemant een telefonisch meldpunt.

Hoogleraren

Universiteitsdocenten René de Borst en Hans Mooij zijn toegetreden tot de Raad van Hoogleraren van de universiteit. Deze raad adviseert het college van bestuur over benoemingen van hoogleraren. Professor Henk Stassen (OCP) verlaat de raad vanwege zijn pensioen.

ARTD

Prof. Patrick Dewilde is als voorzitter van de Adviesraad voor Technologiebeleid (ARTD) opgevolgd door ‘buitenlid’ ir. Kees de Groot. De Groot is oud-directeur van Shell Research in Rijswijk.

MUB

De nieuwe bestuurswet MUB heeft de invloed van studenten ‘gereduceerd tot roepen langs de zijlijn’. Dat zegt althans DIS, de grootste partij in de centrale studentenraad van de UvA. ,,Het universitair bestuur wordt een commandostructuur.” De studentenraad had willen spreken tijdens een hoorzitting van de gemeente over de bouw van een universiteitsbibliotheek in de binnenstad. Maar de raad zag daarvan af nadat het college van bestuur had gedreigd dat de relaties tussen raad en college anders aanmerkelijk zouden verslechteren. De Tweede-Kamerfractie van het CDA, bij de invoering al uitgesproken tegenstander van de MUB, heeft inmiddels vragen over de kwestie gesteld aan minister Hermans. Komend jaar zal de minister de wet evalueren.

Ziekteverzuim

De hogescholen en universiteiten zullen de komende vier jaar het ziekteverzuim met tien procent terugbrengen. Dat hebben ze afgesproken met de vakbonden, minister Hermans (Onderwijs) en staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken. De afspraak maakt deel uit van een convenant dat de beide bewindslieden met alle onderwijssectoren hebben ondertekend. Ze trekken samen eenmalig 59 miljoen gulden uit om het onderwijs gezonder te maken. De universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten krijgen daar tien miljoen van.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.