Onderwijs

Kort nieuws

De onderwijsuitgaven in Nederland liggen nu op het niveau van Oost-Europese landen als Tsjechië en Slowakije. Per student in het hbo gingen de uitgaven tussen 1980 en 2000 met ruim elf procent omlaag, in het wetenschappelijk onderwijs was er zelfs sprake van meer dan een halvering.

Deze alarmerende cijfers staan in een rapport van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO), het platform van werkgevers en werknemersorganisaties in het onderwijs. De Nederlandse onderwijsuitgaven blijven achter bij het gemiddelde van de Oeso-landen. In 2000 bedroegen de gemiddelde totale uitgaven (publiek en privaat) aan onderwijs 5,5 procent van het nationaal inkomen. In Nederland was dit slechts 4,7 procent. Denemarken, Noorwegen, Zweden en Frankrijk geven beduidend meer uit aan onderwijs. SBO-voorzitter Jan Franssen vindt het schokkend dat ons land zo weinig in onderwijs investeert. Hij vindt het de hoogste tijd om het onderwijs niet langer te zien als een kostenpost maar als een effectief instrument om de economische en maatschappelijke ontwikkeling te stimuleren. Dit voorjaar presenteert het SBO een investeringsprogramma onder het motto ‘een Marshallplan voor het Nederlandse onderwijs’. De belangenorganisatie hoopt daarmee een nieuw regeerakkoord te kunnen beïnvloeden.

Ahold Award

Werktuigbouwstudente Bieke Herijgers heeft met haar scriptie ‘Logistieke innovatie voor stedelijke distributie’ de Ahold Award 2002 gewonnen. De Ahold Award is een jaarlijke prijs ter stimulering van onderwijs in en onderzoek naar de detailhandel. In haar scriptie behandelt Herijgers het probleem van goederendistributie en stedelijke congestie en draagt mogelijke oplossingen aan. De scriptie kenmerkte zich volgens de jury door ‘een goede probleemstelling, grondige uitwerking van A tot Z, uitstekende leesbaarheid en diverse alternatieve oplossingen. Aan de prijs is een bedrag verbonden van vijfduizend euro en een studiereis naar de supermarkten van Ahold in de Verenigde Staten.

Pikant

Pikante taferelen in de Breestraat, afgelopen zaterdag. Daar troffen surveillerende politieagenten om 5.30 uur een 20-jarige student aan uit Breda. De man was geheel naakt op drie sokken na. Hij droeg een sok aan elke voet en beschermde zijn ‘mannelijkheid’ met de laatste sok, ’tegen de kou’. De student was in gezelschap van een groep vrinden, die overigens wel gekleed waren. Enkele bewoners van de Delftse binnenstad hadden de politie gebeld omdat zij niet erg gecharmeerd waren van de luidruchtige naakte studentengrap. De politieagenten maakten een einde aan de naaktloperij en voorzagen de streaker van een proces-verbaal, in plaats van een jasje.

Boekenruilpagina

Studentenraadpartij Oras lanceert deze week een internetsite waarop studieboeken geruild of gekocht kunnen worden. Dit initiatief is ontstaan omdat de traditionele TU-dictaten steeds meer worden vervangen door professioneel uitgegeven boeken. De prijs van deze boeken ligt flink hoger dan die van de dictaten. ,,De vormgeving van de pagina is nog niet optimaal, maar het systeem werkt perfect”, aldus een vertegenwoordiger. Om de site te voorzien van een behoorlijk bestand aan aangeboden boeken start Oras deze vakkenperiode nog een promotiecampagne.

www.boeken.tudelft.nl . .

Lagelonenland

De PvdA streeft naar meer geld voor kennis maar wil dat het bedrijfsleven dat opbrengt. Dat zou de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling moeten verdubbelen. Een innovatieakkoord moet onderdeel zijn van een Nieuw Sociaal Akkoord. Lijsttrekker Wouter Bos zei dat maandag in een rede op de Saxion Hogeschool in Enschede. De PvdA-leider repte echter niet van extra investeringen. Hij herhaalde slechts dat op hoger onderwijs niet verder bezuinigd mag worden.

De oproep van Bos is niet revolutionair. In feite is het staand kabinetsbeleid om te streven naar grotere bedrijfsinvesteringen in de kenniseconomie. De enige partij die van onderwijs een speerpunt maakt is D66. Lijsttrekker Thom de Graaf riep vorige week ook op tot verdubbeling van de uitgaven voor innovatie, maar ging daarbij forse overheidsinvesteringen uit de weg.

De sociaal-liberalen willen de komende vier jaar 2,5 miljard euro extra investeren in onderwijs. ,,Met loonmatiging, maar zonder innovatie, worden we het lagelonenland van West Europa.”

Superlobbyist

Universiteiten overal ter wereld zijn er dol op om zoveel mogelijk bekende namen aan zich te binden. Een goed gekozen vip, zo is deredenering, doet op de juiste plaatsen en op de juiste momenten een goed woordje en helpt zo de instelling opstoten in de vaart der wetenschap. De van zichzelf al verschrikkelijk vermaarde Britse universiteit van Oxford lijkt nu in dit opzicht een heel bijzondere slag te gaan slaan: niemand minder dan Bill Clinton staat op de nominatie om ‘chancellor‘ te worden. De voormalige president van de Verenigde Staten heeft ooit twee jaar op een uitwisselingsprogramma in Oxford gestudeerd en heeft zich wel eens laten ontvallen dat dat de gelukkigste jaren van zijn leven geweest zijn. En een betere lobbyist dan Clinton bestaat vermoedelijk in de hele wereld niet. Het ‘chancellorship‘ is overigens een erefunctie; met de dagelijkse gang van zaken bemoeit de functionaris niet. De post is vrij door het overlijden van de vorige chancellor, de ook niet mis te verstane oud-voorzitter van de Europese Commissie Lord Jenkins. De chancellor wordt binnenkort verkozen door de afgestudeerden.

Proefballon

Het rendement van het hoger onderwijs valt tegen: te veel studenten haken af. Selectie aan de poort en hoger collegegeld moeten hen dwingen beter over hun studiekeuze na te denken. Dat vindt Annette Nijs, demissionair staatssecretaris van Onderwijs en nummer vijf op de lijst van de VVD. ,,Weer een proefballonnetje van mevrouw Nijs”, reageert een woordvoerder van de Vsnu. De universiteitenvereniging vraagt zich af of dit wel de juiste instrumenten zijn om de rendementen omhoog te krijgen. ,,Er zitten veel haken en ogen aan, zoals de toegankelijkheid voor studenten. Bovendien geven we al veel aandacht aan studeerbaarheid en het bindend studieadvies.”

Eeuwige student

De Universiteit Twente neemt afscheid van een van haar meest roemruchte en eeuwige studenten. Ron da Costa (51 inmiddels) kwam in 1969 als eerstejaarsstudent elektrotechniek wonen in een van de studentenkamers op de campus en is daar al die tijd, 33 jaar dus, blijven wonen. In die periode was hij geregeld ingeschreven als student bij diverse studierichtingen, maar soms ook langdurig niet. Dan ontpopte hij zich als ondernemer in uiteenlopende, typisch Enschedese branches (horeca, vuurwerk, hardrock). Nu Da Costa dichter bij zijn pensioen zit dan bij zijn eerste studiejaar en hij misschien wel de eeuwigste student van Nederland is, wordt het zowel hemzelf als de universiteit te gortig en komt er een eind aan het woongenot. Da Costa heeft aangekondigd zijn studentenkamer van 25 vierkante meter na een derde eeuw vrijwillig te verlaten. Hij heeft een echt appartement gekocht in Enschede. Op niet meer dan driehonderd meter van de campus, zo dat hij nog eens een keertje kan aanwippen.

Film

YoungRebels, een verzameling jonge bedrijven uit Delft, is op het Internationaal Filmfestival Rotterdam vertegenwoordigd met de korte film ‘KOM’. Drie van de vijf filmmakers zijn Delftse alumni. De film is gemaakt met een opmerkelijk laag budget: tweehonderd euro. Volgens de makers % Caspar Koomen, Erik Smeels, Gijs Verrest, Kasper Verweij en Rogier Hendriks % zet ‘KOM’ de kijker voortdurend op het verkeerde been door hem te confronteren met zijn verkeerde, onbewuste vooronderstellingen. De film wordt door het vijftal omschreven als ‘een onvergetelijke reis door de geest van een vrouw’. www.filmfestivalrotterdam.nl

De onderwijsuitgaven in Nederland liggen nu op het niveau van Oost-Europese landen als Tsjechië en Slowakije. Per student in het hbo gingen de uitgaven tussen 1980 en 2000 met ruim elf procent omlaag, in het wetenschappelijk onderwijs was er zelfs sprake van meer dan een halvering. Deze alarmerende cijfers staan in een rapport van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO), het platform van werkgevers en werknemersorganisaties in het onderwijs. De Nederlandse onderwijsuitgaven blijven achter bij het gemiddelde van de Oeso-landen. In 2000 bedroegen de gemiddelde totale uitgaven (publiek en privaat) aan onderwijs 5,5 procent van het nationaal inkomen. In Nederland was dit slechts 4,7 procent. Denemarken, Noorwegen, Zweden en Frankrijk geven beduidend meer uit aan onderwijs. SBO-voorzitter Jan Franssen vindt het schokkend dat ons land zo weinig in onderwijs investeert. Hij vindt het de hoogste tijd om het onderwijs niet langer te zien als een kostenpost maar als een effectief instrument om de economische en maatschappelijke ontwikkeling te stimuleren. Dit voorjaar presenteert het SBO een investeringsprogramma onder het motto ‘een Marshallplan voor het Nederlandse onderwijs’. De belangenorganisatie hoopt daarmee een nieuw regeerakkoord te kunnen beïnvloeden.

Ahold Award

Werktuigbouwstudente Bieke Herijgers heeft met haar scriptie ‘Logistieke innovatie voor stedelijke distributie’ de Ahold Award 2002 gewonnen. De Ahold Award is een jaarlijke prijs ter stimulering van onderwijs in en onderzoek naar de detailhandel. In haar scriptie behandelt Herijgers het probleem van goederendistributie en stedelijke congestie en draagt mogelijke oplossingen aan. De scriptie kenmerkte zich volgens de jury door ‘een goede probleemstelling, grondige uitwerking van A tot Z, uitstekende leesbaarheid en diverse alternatieve oplossingen. Aan de prijs is een bedrag verbonden van vijfduizend euro en een studiereis naar de supermarkten van Ahold in de Verenigde Staten.

Pikant

Pikante taferelen in de Breestraat, afgelopen zaterdag. Daar troffen surveillerende politieagenten om 5.30 uur een 20-jarige student aan uit Breda. De man was geheel naakt op drie sokken na. Hij droeg een sok aan elke voet en beschermde zijn ‘mannelijkheid’ met de laatste sok, ’tegen de kou’. De student was in gezelschap van een groep vrinden, die overigens wel gekleed waren. Enkele bewoners van de Delftse binnenstad hadden de politie gebeld omdat zij niet erg gecharmeerd waren van de luidruchtige naakte studentengrap. De politieagenten maakten een einde aan de naaktloperij en voorzagen de streaker van een proces-verbaal, in plaats van een jasje.

Boekenruilpagina

Studentenraadpartij Oras lanceert deze week een internetsite waarop studieboeken geruild of gekocht kunnen worden. Dit initiatief is ontstaan omdat de traditionele TU-dictaten steeds meer worden vervangen door professioneel uitgegeven boeken. De prijs van deze boeken ligt flink hoger dan die van de dictaten. ,,De vormgeving van de pagina is nog niet optimaal, maar het systeem werkt perfect”, aldus een vertegenwoordiger. Om de site te voorzien van een behoorlijk bestand aan aangeboden boeken start Oras deze vakkenperiode nog een promotiecampagne.

www.boeken.tudelft.nl . .

Lagelonenland

De PvdA streeft naar meer geld voor kennis maar wil dat het bedrijfsleven dat opbrengt. Dat zou de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling moeten verdubbelen. Een innovatieakkoord moet onderdeel zijn van een Nieuw Sociaal Akkoord. Lijsttrekker Wouter Bos zei dat maandag in een rede op de Saxion Hogeschool in Enschede. De PvdA-leider repte echter niet van extra investeringen. Hij herhaalde slechts dat op hoger onderwijs niet verder bezuinigd mag worden.

De oproep van Bos is niet revolutionair. In feite is het staand kabinetsbeleid om te streven naar grotere bedrijfsinvesteringen in de kenniseconomie. De enige partij die van onderwijs een speerpunt maakt is D66. Lijsttrekker Thom de Graaf riep vorige week ook op tot verdubbeling van de uitgaven voor innovatie, maar ging daarbij forse overheidsinvesteringen uit de weg.

De sociaal-liberalen willen de komende vier jaar 2,5 miljard euro extra investeren in onderwijs. ,,Met loonmatiging, maar zonder innovatie, worden we het lagelonenland van West Europa.”

Superlobbyist

Universiteiten overal ter wereld zijn er dol op om zoveel mogelijk bekende namen aan zich te binden. Een goed gekozen vip, zo is deredenering, doet op de juiste plaatsen en op de juiste momenten een goed woordje en helpt zo de instelling opstoten in de vaart der wetenschap. De van zichzelf al verschrikkelijk vermaarde Britse universiteit van Oxford lijkt nu in dit opzicht een heel bijzondere slag te gaan slaan: niemand minder dan Bill Clinton staat op de nominatie om ‘chancellor‘ te worden. De voormalige president van de Verenigde Staten heeft ooit twee jaar op een uitwisselingsprogramma in Oxford gestudeerd en heeft zich wel eens laten ontvallen dat dat de gelukkigste jaren van zijn leven geweest zijn. En een betere lobbyist dan Clinton bestaat vermoedelijk in de hele wereld niet. Het ‘chancellorship‘ is overigens een erefunctie; met de dagelijkse gang van zaken bemoeit de functionaris niet. De post is vrij door het overlijden van de vorige chancellor, de ook niet mis te verstane oud-voorzitter van de Europese Commissie Lord Jenkins. De chancellor wordt binnenkort verkozen door de afgestudeerden.

Proefballon

Het rendement van het hoger onderwijs valt tegen: te veel studenten haken af. Selectie aan de poort en hoger collegegeld moeten hen dwingen beter over hun studiekeuze na te denken. Dat vindt Annette Nijs, demissionair staatssecretaris van Onderwijs en nummer vijf op de lijst van de VVD. ,,Weer een proefballonnetje van mevrouw Nijs”, reageert een woordvoerder van de Vsnu. De universiteitenvereniging vraagt zich af of dit wel de juiste instrumenten zijn om de rendementen omhoog te krijgen. ,,Er zitten veel haken en ogen aan, zoals de toegankelijkheid voor studenten. Bovendien geven we al veel aandacht aan studeerbaarheid en het bindend studieadvies.”

Eeuwige student

De Universiteit Twente neemt afscheid van een van haar meest roemruchte en eeuwige studenten. Ron da Costa (51 inmiddels) kwam in 1969 als eerstejaarsstudent elektrotechniek wonen in een van de studentenkamers op de campus en is daar al die tijd, 33 jaar dus, blijven wonen. In die periode was hij geregeld ingeschreven als student bij diverse studierichtingen, maar soms ook langdurig niet. Dan ontpopte hij zich als ondernemer in uiteenlopende, typisch Enschedese branches (horeca, vuurwerk, hardrock). Nu Da Costa dichter bij zijn pensioen zit dan bij zijn eerste studiejaar en hij misschien wel de eeuwigste student van Nederland is, wordt het zowel hemzelf als de universiteit te gortig en komt er een eind aan het woongenot. Da Costa heeft aangekondigd zijn studentenkamer van 25 vierkante meter na een derde eeuw vrijwillig te verlaten. Hij heeft een echt appartement gekocht in Enschede. Op niet meer dan driehonderd meter van de campus, zo dat hij nog eens een keertje kan aanwippen.

Film

YoungRebels, een verzameling jonge bedrijven uit Delft, is op het Internationaal Filmfestival Rotterdam vertegenwoordigd met de korte film ‘KOM’. Drie van de vijf filmmakers zijn Delftse alumni. De film is gemaakt met een opmerkelijk laag budget: tweehonderd euro. Volgens de makers % Caspar Koomen, Erik Smeels, Gijs Verrest, Kasper Verweij en Rogier Hendriks % zet ‘KOM’ de kijker voortdurend op het verkeerde been door hem te confronteren met zijn verkeerde, onbewuste vooronderstellingen. De film wordt door het vijftal omschreven als ‘een onvergetelijke reis door de geest van een vrouw’. www.filmfestivalrotterdam.nl

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.