Onderwijs

Kort nieuws

HengstProf. ir. Sjoerd Hengst, sinds enige tijd emeritus hoogleraar scheepsbouwkunde aan de TU, is eind september benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau wegens ‘zijn grote verdiensten voor het maritieme onderwijs en onderzoek aan de TU Delft, en voor de maritieme bedrijfstak in Nederland’.

br />
De bijbehorende versierselen werden hem opgespeld in Hellevoetsluis, in het bezoekerscentrum van het oudste droogdok in Nederland, de ‘Jan Blanken’.

Sjoerd Hengst werkte twintig jaar voor de Rotterdamse Droogdok Maatschappij en daarna ruim achttien jaar als hoogleraar scheepsbouwkunde aan de TU Delft, tot aan zijn pensionering in 2001. Hengst vervulde ook talloze functies binnen en buiten Nederland op diverse maritieme terreinen en was actief in de lokale politiek.

Privé mailen

Privé e-mailen en internetten mag, mits het incidenteel en kortstondig is en niet storend voor de dagelijkse werkzaamheden. Dat heeft het college van bestuur besloten in de ‘regeling gebruik computer- en netwerkfaciliteiten’ voor werknemers en bezoekers van de TU Delft. Voor studenten bestond al een ‘beheersreglement’. ,,Een totaal verbod van privé-gebruik van ict-faciliteiten is niet van deze tijd en niet handhaafbaar”, meent het college uiterst modern.

Big brother

De University of Florida heeft, voor zo ver bekend als eerste, een computerprogramma geïnstalleerd dat al het doen en laten op studenten-pc’s in de gaten houdt. Icarus (Integrated Computer Application for Recognizing User Services) is er vooral op gericht om, op aandringen van de muziekindustrie, ongeoorloofde uitwisseling van muziekbestanden tegen te gaan. Dat het werkt is inmiddels wel zeker: het netwerkgebruik daalde met 85 procent. Voorheen bestond negentig procent van het verkeer op het campusnetwerk uit de gewraakte file sharing en zouden 3500 van de 7500 campusstudenten ermee bezig zijn.

Als een student probeert bestanden te vinden met behulp van een digitale ruilbeurs zoals Kazaa, verschijnt er een bericht op zijn scherm en wordt hij voor een halfuur van het netwerk geweerd. Probeert hij het nog een keer, dan duurt dat vijf dagen. Bij een derde poging wordt hij permanent van het campusnetwerk verbannen. Het project in Florida is een proef. De verwachting is dat meer Amerikaanse universiteiten het systeem gaan overnemen.

www.ufl.edu

www.alligator.org

www.eff.org

Tekort

Het zal maar weinig medewerkers of studenten zijn opgevallen, maar gisteren was de laatste dag van de Nationale Week van Studeren in het Buitenland. Landelijk deden 25 hogescholen en universiteiten mee aan deze actieweek van de Nuffic, maar de TU Delft zat daar wegens capaciteitstekort niet bij. De bal ligt nu vooral bij faculteiten, die nog wel kunnen rekenen op ondersteuning vanuit het bureau internationale programma’s.

Delft Integraal

Het verschijningsinterval van ‘Delft Integraal’, het wetenschapsmagazine van de TU Delft voor alumni en externe contacten, wordt voor volgend collegejaar teruggeschroefd van zes naar vier keer per jaar. ,,Een logische bezuiniging”, aldus Michel Beer, directeur van de Directie Marketing en Communicatie. ,,De vier nummers worden iets dikker dan nu het geval is. Mede hierdoor kunnen we kosten besparen met behoud van kwaliteit.”

Philip Broos, hoofdredacteur van ‘Delft Integraal’ reageert: ,,Door minder frequent te berichten over Delfts onderzoek neemt het contact met de lezer wel degelijk af. Andere media, zoals landelijke dagbladen, gebruiken vaak artikelen uit ons blad. Dit zal nu minder worden, en ook dat heeft een economische impact.”

Slow whoop

Het slow-whoop-signaal werkte niet, en dus moest de facilitaire dienst de geplande ontruimingsoefening in het hoofdgebouw aan de Julianalaan afgelopen maandag afblazen. Dit tot grote opluchting van de medewerkers van de betreffende vleugels, die het toch al niet zagen zitten om op deze gure herfstdag buiten te moeten staan bibberen. Zodra de technische storing aan de toeter verholpen is, wordt een nieuwe poging ondernomen.

Wanneer de toeter afgaat, betekent dit altijd: ramen en deuren dicht (deuren niet op slot) én met jas en tas naar de verzamelplaatsen. Gebruik alleen de trappen, nooit de lift en help zonodig anderen.

Spionnen

Wees alert op studenten en postdoctorale onderzoekers uit landen als Iran, Libië en Noord-Korea. Zij kunnen erop uit zijn kennis te vergaren voor massavernietigingswapens. Die waarschuwing komt van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (Aivd). Volgens de geheime dienst gebeurt het regelmatig dat studenten uit ‘riskante landen’ naar Europese universiteiten en hogescholen komen om kennis op te doen, die gebruikt kan worden voor de productie van chemische en nucleaire wapens. De dienst noemt in dit verband ook Syrië, Pakistan en India.

De laatste twee landen beschikken overigens al over kernwapens. Pakistan dankt zijn nucleaire programma onder meer aan de Pakistaanse onderzoeker Abdul Quadeer Khan, die zijn kennis in de jaren zeventig vergaarde op het ultracentrifugeproject bij de UCN-fabrieken in Almelo.

In een speciale brochure roept de dienst behalve universiteiten ook bedrijven en wetenschappelijke instellingen op tot waakzaamheid en het melden van verdachte ontwikkelingen.

ETH breidt uit

De Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich, zusterinstelling van de TU Delft in de kring van technische topuniversiteiten Idea League, doet er goed aan een vestiging op te zetten in Basel. Daar moet een nieuwe afdeling ‘systeembiologie’ komen. Een en ander is aanbevolen door een internationale commissie onder leiding van de Britse hoogleraar Sir George Radda. Zwitserland neemt een vooraanstaande plaats aan in de wereld van de farmacie, met grote ondernemingen zoals Novartis en Roche. Er is al enige tijd sprake van het concept ‘Systeembiologie Zwitserland’ om op dit gebied het onderste uit de kan te halen. Overheid, bedrijfsleven en wetenschap zetten daarbij hun beste beentje voor. De ETH werkt in dit verband samen met de universiteiten in Basel en Zürich.

www.ethz.ch

fm-eth.ethz.ch/eth

Windmolenpark

Delft en Pijnacker-Nootdorp willen een windmolenpark ten oosten van de A13 en ten zuiden van het bedrijventerrein Schieoevers. In het park moeten acht reusachtige windmolens komen met een hoogte van tachtig meter en rotorbladen met een diameter van eveneens tachtig meter.

De windmolens leveren jaarlijks 40.500 megawattuur energie. Daarmee besparen de twee gemeenten jaarlijks 15 duizend ton op de uitstoot van CO2.

Uit milieuonderzoek blijkt dat de windmolens meer geluid zullen produceren dan is toegestaan. Vooral inwoners van Tanthof-Oost en de meest noordelijke huizen langs de Schie krijgen daar last van. Ook zouden sommige woningen last kunnen hebben van de slagschaduw van de draaiende rotorbladen.

‘Belachelijk’ spel

De University of Southern California in Los Angeles krijgt mogelijk een opmerkelijke opdracht van de CIA: het ontwikkelen van een computerspel waarmee de agenten van de geheime dienst ‘leren denken als een terrorist’. De universiteit kan er zo’n tien miljoen dollar mee in de wacht slepen. Het Institute of Creative Technology, onderdeel van de universiteit, vervaardigde in opdracht van het Amerikaanse leger al eerder een vergelijkbaar spel, ‘Full Spectrum Warrior’. Eigenlijk gaat het niet om ‘spellen’, haast de universiteit te benadrukken, maar om een trainingsmiddelen.

Of de CIA-opdracht doorgaat is nog zeer de vraag, want er begint niet malse kritiek op het idee los te komen. Politici van democratische huize spreken van een ‘belachelijk project’ en trekken een vergelijking met het omstreden idee van het Pentagon om een soort internetloterij over terrorisme op touw te zetten – iets dat deze zomer leidde tot het gedwongen terugtreden van Ronald Reagans veiligheidsadviseur John Poindexter als hoofd van het Total Information Awareness-programma tegen terrorisme.

Hengst

Prof. ir. Sjoerd Hengst, sinds enige tijd emeritus hoogleraar scheepsbouwkunde aan de TU, is eind september benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau wegens ‘zijn grote verdiensten voor het maritieme onderwijs en onderzoek aan de TU Delft, en voor de maritieme bedrijfstak in Nederland’.

De bijbehorende versierselen werden hem opgespeld in Hellevoetsluis, in het bezoekerscentrum van het oudste droogdok in Nederland, de ‘Jan Blanken’.

Sjoerd Hengst werkte twintig jaar voor de Rotterdamse Droogdok Maatschappij en daarna ruim achttien jaar als hoogleraar scheepsbouwkunde aan de TU Delft, tot aan zijn pensionering in 2001. Hengst vervulde ook talloze functies binnen en buiten Nederland op diverse maritieme terreinen en was actief in de lokale politiek.

Privé mailen

Privé e-mailen en internetten mag, mits het incidenteel en kortstondig is en niet storend voor de dagelijkse werkzaamheden. Dat heeft het college van bestuur besloten in de ‘regeling gebruik computer- en netwerkfaciliteiten’ voor werknemers en bezoekers van de TU Delft. Voor studenten bestond al een ‘beheersreglement’. ,,Een totaal verbod van privé-gebruik van ict-faciliteiten is niet van deze tijd en niet handhaafbaar”, meent het college uiterst modern.

Big brother

De University of Florida heeft, voor zo ver bekend als eerste, een computerprogramma geïnstalleerd dat al het doen en laten op studenten-pc’s in de gaten houdt. Icarus (Integrated Computer Application for Recognizing User Services) is er vooral op gericht om, op aandringen van de muziekindustrie, ongeoorloofde uitwisseling van muziekbestanden tegen te gaan. Dat het werkt is inmiddels wel zeker: het netwerkgebruik daalde met 85 procent. Voorheen bestond negentig procent van het verkeer op het campusnetwerk uit de gewraakte file sharing en zouden 3500 van de 7500 campusstudenten ermee bezig zijn.

Als een student probeert bestanden te vinden met behulp van een digitale ruilbeurs zoals Kazaa, verschijnt er een bericht op zijn scherm en wordt hij voor een halfuur van het netwerk geweerd. Probeert hij het nog een keer, dan duurt dat vijf dagen. Bij een derde poging wordt hij permanent van het campusnetwerk verbannen. Het project in Florida is een proef. De verwachting is dat meer Amerikaanse universiteiten het systeem gaan overnemen.

www.ufl.edu

www.alligator.org

www.eff.org

Tekort

Het zal maar weinig medewerkers of studenten zijn opgevallen, maar gisteren was de laatste dag van de Nationale Week van Studeren in het Buitenland. Landelijk deden 25 hogescholen en universiteiten mee aan deze actieweek van de Nuffic, maar de TU Delft zat daar wegens capaciteitstekort niet bij. De bal ligt nu vooral bij faculteiten, die nog wel kunnen rekenen op ondersteuning vanuit het bureau internationale programma’s.

Delft Integraal

Het verschijningsinterval van ‘Delft Integraal’, het wetenschapsmagazine van de TU Delft voor alumni en externe contacten, wordt voor volgend collegejaar teruggeschroefd van zes naar vier keer per jaar. ,,Een logische bezuiniging”, aldus Michel Beer, directeur van de Directie Marketing en Communicatie. ,,De vier nummers worden iets dikker dan nu het geval is. Mede hierdoor kunnen we kosten besparen met behoud van kwaliteit.”

Philip Broos, hoofdredacteur van ‘Delft Integraal’ reageert: ,,Door minder frequent te berichten over Delfts onderzoek neemt het contact met de lezer wel degelijk af. Andere media, zoals landelijke dagbladen, gebruiken vaak artikelen uit ons blad. Dit zal nu minder worden, en ook dat heeft een economische impact.”

Slow whoop

Het slow-whoop-signaal werkte niet, en dus moest de facilitaire dienst de geplande ontruimingsoefening in het hoofdgebouw aan de Julianalaan afgelopen maandag afblazen. Dit tot grote opluchting van de medewerkers van de betreffende vleugels, die het toch al niet zagen zitten om op deze gure herfstdag buiten te moeten staan bibberen. Zodra de technische storing aan de toeter verholpen is, wordt een nieuwe poging ondernomen.

Wanneer de toeter afgaat, betekent dit altijd: ramen en deuren dicht (deuren niet op slot) én met jas en tas naar de verzamelplaatsen. Gebruik alleen de trappen, nooit de lift en help zonodig anderen.

Spionnen

Wees alert op studenten en postdoctorale onderzoekers uit landen als Iran, Libië en Noord-Korea. Zij kunnen erop uit zijn kennis te vergaren voor massavernietigingswapens. Die waarschuwing komt van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (Aivd). Volgens de geheime dienst gebeurt het regelmatig dat studenten uit ‘riskante landen’ naar Europese universiteiten en hogescholen komen om kennis op te doen, die gebruikt kan worden voor de productie van chemische en nucleaire wapens. De dienst noemt in dit verband ook Syrië, Pakistan en India.

De laatste twee landen beschikken overigens al over kernwapens. Pakistan dankt zijn nucleaire programma onder meer aan de Pakistaanse onderzoeker Abdul Quadeer Khan, die zijn kennis in de jaren zeventig vergaarde op het ultracentrifugeproject bij de UCN-fabrieken in Almelo.

In een speciale brochure roept de dienst behalve universiteiten ook bedrijven en wetenschappelijke instellingen op tot waakzaamheid en het melden van verdachte ontwikkelingen.

ETH breidt uit

De Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich, zusterinstelling van de TU Delft in de kring van technische topuniversiteiten Idea League, doet er goed aan een vestiging op te zetten in Basel. Daar moet een nieuwe afdeling ‘systeembiologie’ komen. Een en ander is aanbevolen door een internationale commissie onder leiding van de Britse hoogleraar Sir George Radda. Zwitserland neemt een vooraanstaande plaats aan in de wereld van de farmacie, met grote ondernemingen zoals Novartis en Roche. Er is al enige tijd sprake van het concept ‘Systeembiologie Zwitserland’ om op dit gebied het onderste uit de kan te halen. Overheid, bedrijfsleven en wetenschap zetten daarbij hun beste beentje voor. De ETH werkt in dit verband samen met de universiteiten in Basel en Zürich.

www.ethz.ch

fm-eth.ethz.ch/eth

Windmolenpark

Delft en Pijnacker-Nootdorp willen een windmolenpark ten oosten van de A13 en ten zuiden van het bedrijventerrein Schieoevers. In het park moeten acht reusachtige windmolens komen met een hoogte van tachtig meter en rotorbladen met een diameter van eveneens tachtig meter.

De windmolens leveren jaarlijks 40.500 megawattuur energie. Daarmee besparen de twee gemeenten jaarlijks 15 duizend ton op de uitstoot van CO2.

Uit milieuonderzoek blijkt dat de windmolens meer geluid zullen produceren dan is toegestaan. Vooral inwoners van Tanthof-Oost en de meest noordelijke huizen langs de Schie krijgen daar last van. Ook zouden sommige woningen last kunnen hebben van de slagschaduw van de draaiende rotorbladen.

‘Belachelijk’ spel

De University of Southern California in Los Angeles krijgt mogelijk een opmerkelijke opdracht van de CIA: het ontwikkelen van een computerspel waarmee de agenten van de geheime dienst ‘leren denken als een terrorist’. De universiteit kan er zo’n tien miljoen dollar mee in de wacht slepen. Het Institute of Creative Technology, onderdeel van de universiteit, vervaardigde in opdracht van het Amerikaanse leger al eerder een vergelijkbaar spel, ‘Full Spectrum Warrior’. Eigenlijk gaat het niet om ‘spellen’, haast de universiteit te benadrukken, maar om een trainingsmiddelen.

Of de CIA-opdracht doorgaat is nog zeer de vraag, want er begint niet malse kritiek op het idee los te komen. Politici van democratische huize spreken van een ‘belachelijk project’ en trekken een vergelijking met het omstreden idee van het Pentagon om een soort internetloterij over terrorisme op touw te zetten – iets dat deze zomer leidde tot het gedwongen terugtreden van Ronald Reagans veiligheidsadviseur John Poindexter als hoofd van het Total Information Awareness-programma tegen terrorisme.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.