Onderwijs

Kort Nieuws

WeersverwachtingDe Delftse onderzoeker ir.R. Hanssen heeft een manier gevonden om de weersverwachting nauwkeuriger te maken.

Samen met enkele collega’s slaagde hij er in om de verdeling van waterdamp in de atmosfeer zichtbaar te maken. Die fijne verdeling van waterdamp zorgde juist altijd voor een onscherp beeld van de weerssituatie, waardoor weersvoorpellingen soms verkeerd uitpakten. Het valt niet te verwachten dat de nieuwe techniek binnenkort al wordt ingezet. Dit komt door de zeer hoge prijs die er aan verbonden is.
Vacatures

De vraag naar hoog opgeleide technici is in het laatste kwartaal van 1998 met 30 procent gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de ingenieursverenigingen KIvI en NIRIA. Waren er begin 1998 nog 1750 vacatures, in december waren dat er nog maar 1250. Het aantal vacatures neemt na een daling in de zomermaanden vaak snel weer toe, maar dit herstel bleef vorig jaar uit. ‘Een trendbreuk’, zegt een deskundige.
Vrouwendag

Op dinsdag 9 maart organiseert de TU voor de vijftiende maal een vrouwendag. Deze vindt plaats in het auditorium in de Aula. De TU volgt dit jaar niet het landelijke thema voor de vrouwendag. In plaats daarvan wordt een overzicht gegeven van het emancipatiebeleid van de TU in de afgelopen jaren. De vrouwendag begint om half drie ’s middags en wordt geopend door prof.dr.ir. A.J. Berkhout. Daarna is er cabaret en wordt er gesproken over het emancipatiebeleid aan de TU. De dag wordt afgesloten met een borrel.
Onderzoeksinstituut

Gisteren is bij TBM het Delft Institute for Information Technology in Service Engineering (Ditse) opgericht. Dit onderzoeksinstituut gaat nieuwe vormen van dienstverlening via informatie- en communicatietechnologie (ITC) ontwikkelen. Aan Ditse werken behalve onderzoekers van ITS en TBM ook mensen mee van de Belastingdienst en het ministerie van VROM. Ditse moet in het najaar deel gaan uitmaken van een nog op te richten Delfts ITC-instituut.
DelftechPark

De gemeente Delft heeft 250 duizend gulden subsidie gegeven aan het nieuwe Bedrijfs Technologisch Centrum (BTC) op het DelftechPark. Het is de bedoeling dat de nieuwbouw voor BTC in september gereed is. De totale kosten bedragen 7,7 miljoen.
Collegegeld

De universiteiten verdienen per jaar 20 tot 25 miljoen gulden aan hogere collegegelden voor ouderejaars en deeltijdstudenten. Toch concluderen Twentse onderzoekers dat de wet die dit mogelijk maakt, niet veel effect heeft. Ritzen wilde dat de universiteiten hierdoor nieuwe markten van vermogende studenten zouden aanboren, of door een laagcollegegeld speciale doelgroepen (allochtonen, gehandicapten) zouden aantrekken. Maar van zulk beleid is nog weinig te zien.
Net 5

Delft blijft voorlopig verstoken van Net 5. Om in Delft op de kabel te komen, moet een verzoek bij de Programmaraad Delft ingediend worden. Daar wordt bepaald wie er in Delft op de kabel mag. Dit verzoek moet een paar maanden van te voren gedaan worden. Omdat Net 5 zich pas eind januari bij de Programmaraad meldde, kan het dus nog enige tijd duren voordat Net 5 op de kabel komt.


Weersverwachting

De Delftse onderzoeker ir.R. Hanssen heeft een manier gevonden om de weersverwachting nauwkeuriger te maken. Samen met enkele collega’s slaagde hij er in om de verdeling van waterdamp in de atmosfeer zichtbaar te maken. Die fijne verdeling van waterdamp zorgde juist altijd voor een onscherp beeld van de weerssituatie, waardoor weersvoorpellingen soms verkeerd uitpakten. Het valt niet te verwachten dat de nieuwe techniek binnenkort al wordt ingezet. Dit komt door de zeer hoge prijs die er aan verbonden is.
Vacatures

De vraag naar hoog opgeleide technici is in het laatste kwartaal van 1998 met 30 procent gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de ingenieursverenigingen KIvI en NIRIA. Waren er begin 1998 nog 1750 vacatures, in december waren dat er nog maar 1250. Het aantal vacatures neemt na een daling in de zomermaanden vaak snel weer toe, maar dit herstel bleef vorig jaar uit. ‘Een trendbreuk’, zegt een deskundige.
Vrouwendag

Op dinsdag 9 maart organiseert de TU voor de vijftiende maal een vrouwendag. Deze vindt plaats in het auditorium in de Aula. De TU volgt dit jaar niet het landelijke thema voor de vrouwendag. In plaats daarvan wordt een overzicht gegeven van het emancipatiebeleid van de TU in de afgelopen jaren. De vrouwendag begint om half drie ’s middags en wordt geopend door prof.dr.ir. A.J. Berkhout. Daarna is er cabaret en wordt er gesproken over het emancipatiebeleid aan de TU. De dag wordt afgesloten met een borrel.
Onderzoeksinstituut

Gisteren is bij TBM het Delft Institute for Information Technology in Service Engineering (Ditse) opgericht. Dit onderzoeksinstituut gaat nieuwe vormen van dienstverlening via informatie- en communicatietechnologie (ITC) ontwikkelen. Aan Ditse werken behalve onderzoekers van ITS en TBM ook mensen mee van de Belastingdienst en het ministerie van VROM. Ditse moet in het najaar deel gaan uitmaken van een nog op te richten Delfts ITC-instituut.
DelftechPark

De gemeente Delft heeft 250 duizend gulden subsidie gegeven aan het nieuwe Bedrijfs Technologisch Centrum (BTC) op het DelftechPark. Het is de bedoeling dat de nieuwbouw voor BTC in september gereed is. De totale kosten bedragen 7,7 miljoen.
Collegegeld

De universiteiten verdienen per jaar 20 tot 25 miljoen gulden aan hogere collegegelden voor ouderejaars en deeltijdstudenten. Toch concluderen Twentse onderzoekers dat de wet die dit mogelijk maakt, niet veel effect heeft. Ritzen wilde dat de universiteiten hierdoor nieuwe markten van vermogende studenten zouden aanboren, of door een laagcollegegeld speciale doelgroepen (allochtonen, gehandicapten) zouden aantrekken. Maar van zulk beleid is nog weinig te zien.
Net 5

Delft blijft voorlopig verstoken van Net 5. Om in Delft op de kabel te komen, moet een verzoek bij de Programmaraad Delft ingediend worden. Daar wordt bepaald wie er in Delft op de kabel mag. Dit verzoek moet een paar maanden van te voren gedaan worden. Omdat Net 5 zich pas eind januari bij de Programmaraad meldde, kan het dus nog enige tijd duren voordat Net 5 op de kabel komt.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.