Campus

Jarige TU Delft krijgt boeren op bezoek

De TU viert haar 180ste Dies Natalis met een lustrumjaar in het teken van energietransitie. Het eredoctoraat voor Frans Timmermans beviel boeren niet vanwege diens Green Deal.

Protest van boeren voor de Aula. (Foto: Justyna Botor)

Rector magnificus en collegevoorzitter Tim van der Hagen was gastheer van de viering, die vanwege de geldende coronamaatregelen voor het tweede achtereenvolgende jaar online plaatsvond.

De energietransitie is een belangrijke factor in de strijd tegen klimaatverandering. Met duizend energiewetenschappers wil TU Delft haar kennis en expertise inzetten om de energietransitie sneller tot een succes te maken. ‘Speeding up the energy transition’ is daarom het thema van de Dies Natalis-viering, en is ook het thema van de 180 dagen aan lustrumactiviteiten die op het evenement volgen.

De energietransitie kan alleen slagen door samenwerkingen binnen de wetenschap, maar ook met de industrie, overheden, alumni en alle andere belanghebbenden. De viering is dus niet zozeer een privéfeestje, maar een oproep tot gezamenlijke actie en samenwerking. Om de complexiteit van de energietransitie te onderstrepen, reikte de TU Delft drie eredoctoraten uit aan mensen die zich in verschillende aspecten daarvan hebben onderscheiden.

Eredoctoraten.
Jürgen Janek, hoogleraar fysische chemie aan de Justus Liebig Universiteit in Giessen, Duitsland, werd onderscheiden voor zijn fundamentele werk aan nieuwe batterijtechnologieën zoals Solid State Electrochemistry. Solid state-batterijen hebben een hogere energiedichtheid en een langere levensduur dan conventionele lithium-ion-batterijen. “Janek heeft een overzicht gemaakt van de stand van de techniek op het gebied van solid state-batterijen, waarop we onze visie over de te volgen richting kunnen baseren,” aldus erepromotor professor Marnix Wagemaker (faculteit Technische Natuurwetenschappen). “Zijn werk heeft het veld enorm vooruit geholpen.”

Jennifer Holmgren, ceo van het Amerikaanse koolstofrecyclingbedrijf LanzaTech, kreeg een eredoctoraat als erkenning voor haar baanbrekende werk op het gebied van industriële biotechnologie. “Zij is een van de koplopers op het nieuwe vakgebied van de duurzame vliegtuigbrandstoffen”, vertelt erepromotor professor Henri Werij (faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek). “Jennifer Holmgren gebruikt biotechnologie om een oplossing te creëren. Daarmee zet ze haar wetenschappelijke expertise om in innovatie. Ze verdient een eredoctoraat voor haar werk, en voor de manier waarop ze mensen daarmee inspireert.”

Eurocommissaris Frans Timmermans ontving een eredoctoraat voor zijn maatschappelijke verdiensten voor de aanpak van klimaatverandering. “Wij eren Frans Timmermans voor zijn niet-aflatende inspanningen om het tegengaan van klimaatverandering op de Europese agenda te krijgen”, verklaarde erepromotor Paulien Herder. “Hij is de drijvende kracht achter het visionaire en ambitieuze beleidsdocument Fit for 55, waarin Europa zich ten doel stelt tegen 2030 55 procent minder emissies te produceren. Het beleid en de instrumenten in dat programma zullen Europa in staat stellen wereldleider te worden in de strijd tegen de klimaatverandering.” 

Energy Accelerator Team
Tijdens het evenement werd ook het Energy Accelerator Team van de TU Delft geïntroduceerd. Dit multidisciplinaire team van tien gedreven energiewetenschappers zal een voortrekkersrol vervullen in de inspanningen van de universiteit om de energietransitie te versnellen. Het team vertegenwoordigt de breedte en de reikwijdte van het energieonderzoek aan de universiteit.

Frans Timmermans tijdens zijn dankrede. (Videostill van livestream TU Delft)

Protest
Gevraagd naar zijn reactie op de petitie en het boerenprotest voor de aula zei Timmermans: “We staan voor de meest fundamentele verandering die de mensheid heeft meegemaakt: we moeten leren te leven binnen de grenzen die de planeet ons stelt. Dat betekent dat heel veel dingen gaan veranderen, en ook in de landbouw. Over die veranderingen kunnen we discussiëren. Maar wat ik niet begrijp is dat mensen klimaatverandering nog steeds ontkennen. Dan zet je de basis van onze samenleving, het rationale denken, buiten haken. Dat kunnen we ons niet permitteren.”

Wetenschapsredacteur Jos Wassink

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

j.w.wassink@tudelft.nl

Comments are closed.