Onderwijs

‘Inspraak studenten valt tegen’

Ambivalent kijkt Michiel Bierman terug op zijn jaar als lid van de studentenraad van OCP. ,,We hebben zeker wat bereikt, maar we zijn soms ook gepasseerd bij de besluitvorming.%

%

Michiel Bierman, student werktuigbouwkunde, heeft nog steeds moeite met de clusternaam Ontwerpen, Constructie en Productie. ,,Derden weten zelden dat werktuigbouwkunde en maritieme techniek ook onder dit cluster vallen. Dat vind ik jammer.%%

Bierman was afgelopen jaar zowel bestuurslid van de studievereniging ‘Gezelschap Leeghwater% als lid van de studentenraad (sr). Terugkijkend kenmerkt hij de afgelopen periode voor de sr van OCP als rommelig. ,,Zeker in bestuurlijk opzicht. Er gebeurde van alles, er werd veel besloten. Wij van de sr hadden echter het gevoel regelmatig achter de feiten aan te lopen.%% Dat kwam mede omdat OCP nog steeds een interim-decaan heeft en net drie nieuwe vice-decanen had benoemd, meent Bierman. ,,Het was voor hen ook niet altijd duidelijk over welke bestuurlijke zaken de sr mocht mee praten.%%

Het gevolg was dat de sr stukken pas op het spoor kwam als alle besluiten al afgehandeld waren, zoals bijvoorbeeld bij de begroting. Daarover moet advies worden ingewonnen bij de sr, maar de studenten kregen de begroting pas onder ogen toen deze al goedgekeurd was.

,,In de sr hebben we uitgebreid gesproken over hoe wij daarop moesten reageren. Gaan we op onze strepen staan of nemen we het niet te hoog op? Er werd ons echter toegezegd dat wij het komende jaar de stukken op tijd zouden krijgen. Om die reden hebben we, enigszins morrend, besloten om niets te doen en om onze energie in andere zaken te steken. Er speelden nog een hoop andere kwesties.%%

Overigens benadrukt Bierman dat hij niet tegen de reorganisatie op zich is. Hij is blij met de herindeling van de vakgroepen en het samenstellen van grotere eenheden. ,,Het bestuur moet de sr echter bij de reorganisatie niet voorbij lopen.%%
Gemeenschappelijk

Het is bij een cluster als OCP niet eenvoudig om een eenheid te vormen als studenten in de sr. Ten eerste hebben de drie subfaculteiten ieder uiteenlopende problemen. Werktuigbouwkunde en Maritieme techniek dreigen bijvoorbeeld te klein te worden, terwijl IO nog steeds een grote toeloop van studenten heeft. Daarnaast is het moeilijker één geheel te worden als je niet bij elkaar in een gebouw zit. ,,Wij zijn niet te diep ingegaan op deze verschillen. Wij hebben ons juist gefocust op de bestuurlijke dingen die wij wel gemeenschappelijk hadden.%%

Deze strategie heeft de sr van OCP een paar interessante resultaten opgeleverd. Voor IO is er een onderwijsplan gekomen, waarin helder het gewenste curriculum is vastgelegd. ,,Bij Werktuigbouwkunde en Maritieme techniek hadden we de onderwijsplannen al eerder behandeld en daar speelde deze kwestie minder. Voor die twee faculteiten wordt er daarentegen aan een goed public-relationsplan gewerkt. Zij kampen met eensteeds teruglopend aantal studenten en dat probleem heeft IO totaal niet.%%

En tot slot zijn ook nog de studentenstatuten gereed gekomen. ,,Inderdaad, dat is ook gelukt ondanks al die bestuurswisseling.%%

Bierman is tevreden over de door de sr behaalde resultaten in het afgelopen jaar. ,,Veel meer kan je niet doen. Eerlijk gezegd vind ik dat de inspraak van de studenten op de TU erg tegenvalt. Ook die van de centrale sr. Er is hard gevochten voor de 5×8 indeling maar de kans is groot dat het van tafel wordt geveegd. Ik vraag mij dan wel eens af hoe serieus wij genomen worden.%%

Het wantrouwen van de sr van OCP blijkt ook wel uit hun draaiboek voor hun opvolgers. Daarin is precies vastgelegd op welk moment ze om welke stukken moeten vragen. ,,Wantrouwen is niet de achtergrond hiervan. Wij willen het onze opvolgers makkelijker maken en voorkomen dat zij weer gepasseerd worden bij besluiten. Dat lijkt mij alleen maar een verstandige strategie.%%

Ambivalent kijkt Michiel Bierman terug op zijn jaar als lid van de studentenraad van OCP. ,,We hebben zeker wat bereikt, maar we zijn soms ook gepasseerd bij de besluitvorming.%%

Michiel Bierman, student werktuigbouwkunde, heeft nog steeds moeite met de clusternaam Ontwerpen, Constructie en Productie. ,,Derden weten zelden dat werktuigbouwkunde en maritieme techniek ook onder dit cluster vallen. Dat vind ik jammer.%%

Bierman was afgelopen jaar zowel bestuurslid van de studievereniging ‘Gezelschap Leeghwater% als lid van de studentenraad (sr). Terugkijkend kenmerkt hij de afgelopen periode voor de sr van OCP als rommelig. ,,Zeker in bestuurlijk opzicht. Er gebeurde van alles, er werd veel besloten. Wij van de sr hadden echter het gevoel regelmatig achter de feiten aan te lopen.%% Dat kwam mede omdat OCP nog steeds een interim-decaan heeft en net drie nieuwe vice-decanen had benoemd, meent Bierman. ,,Het was voor hen ook niet altijd duidelijk over welke bestuurlijke zaken de sr mocht mee praten.%%

Het gevolg was dat de sr stukken pas op het spoor kwam als alle besluiten al afgehandeld waren, zoals bijvoorbeeld bij de begroting. Daarover moet advies worden ingewonnen bij de sr, maar de studenten kregen de begroting pas onder ogen toen deze al goedgekeurd was.

,,In de sr hebben we uitgebreid gesproken over hoe wij daarop moesten reageren. Gaan we op onze strepen staan of nemen we het niet te hoog op? Er werd ons echter toegezegd dat wij het komende jaar de stukken op tijd zouden krijgen. Om die reden hebben we, enigszins morrend, besloten om niets te doen en om onze energie in andere zaken te steken. Er speelden nog een hoop andere kwesties.%%

Overigens benadrukt Bierman dat hij niet tegen de reorganisatie op zich is. Hij is blij met de herindeling van de vakgroepen en het samenstellen van grotere eenheden. ,,Het bestuur moet de sr echter bij de reorganisatie niet voorbij lopen.%%
Gemeenschappelijk

Het is bij een cluster als OCP niet eenvoudig om een eenheid te vormen als studenten in de sr. Ten eerste hebben de drie subfaculteiten ieder uiteenlopende problemen. Werktuigbouwkunde en Maritieme techniek dreigen bijvoorbeeld te klein te worden, terwijl IO nog steeds een grote toeloop van studenten heeft. Daarnaast is het moeilijker één geheel te worden als je niet bij elkaar in een gebouw zit. ,,Wij zijn niet te diep ingegaan op deze verschillen. Wij hebben ons juist gefocust op de bestuurlijke dingen die wij wel gemeenschappelijk hadden.%%

Deze strategie heeft de sr van OCP een paar interessante resultaten opgeleverd. Voor IO is er een onderwijsplan gekomen, waarin helder het gewenste curriculum is vastgelegd. ,,Bij Werktuigbouwkunde en Maritieme techniek hadden we de onderwijsplannen al eerder behandeld en daar speelde deze kwestie minder. Voor die twee faculteiten wordt er daarentegen aan een goed public-relationsplan gewerkt. Zij kampen met eensteeds teruglopend aantal studenten en dat probleem heeft IO totaal niet.%%

En tot slot zijn ook nog de studentenstatuten gereed gekomen. ,,Inderdaad, dat is ook gelukt ondanks al die bestuurswisseling.%%

Bierman is tevreden over de door de sr behaalde resultaten in het afgelopen jaar. ,,Veel meer kan je niet doen. Eerlijk gezegd vind ik dat de inspraak van de studenten op de TU erg tegenvalt. Ook die van de centrale sr. Er is hard gevochten voor de 5×8 indeling maar de kans is groot dat het van tafel wordt geveegd. Ik vraag mij dan wel eens af hoe serieus wij genomen worden.%%

Het wantrouwen van de sr van OCP blijkt ook wel uit hun draaiboek voor hun opvolgers. Daarin is precies vastgelegd op welk moment ze om welke stukken moeten vragen. ,,Wantrouwen is niet de achtergrond hiervan. Wij willen het onze opvolgers makkelijker maken en voorkomen dat zij weer gepasseerd worden bij besluiten. Dat lijkt mij alleen maar een verstandige strategie.%%

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.