Onderwijs

Idea league loopt in Europa voorop

Verwacht wordt dat op 10 november 2003 de Idea League-partners een verklaring ondertekenen waarbij ze elkaars opleidingen erkennen. Studenten kunnen dan officieel na hun bachelor een masteropleiding bij een andere Idea League-partner volgen.

De studenten danken deze doorstroommogelijkheid mede aan het kwaliteitszorgsysteem, dat door de Idea League-partners gezamenlijk is ontwikkeld. Zo’n systeem realiseer je niet van de ene op de andere dag, aldus Marietta Spiekerman. Ze is senior beleidsmedewerker van de Universiteitsdienst en nauw betrokken bij de internationalisering van de TU Delft. ,,Alleen het woord ‘kwaliteit’ geeft al voldoende stof tot discussie. Bijvoorbeeld: is kwaliteit iets goed doen? Of is kwaliteit de goede dingen doen? Zeker als je er met betrokkenen uit vier verschillende landen over discussieert, kost het vinden van consensus tijd.”

Om vanuit theoretische discussies tot concrete afspraken te komen, vergt naast tijd ook heel wat ‘stuurmanskunst’ van een voorzitter. ,,Gelukkig had hij – Jan van Katwijk % dat in voldoende mate, anders hadden we nu binnen de Idea League nog geen gemeenschappelijk kwaliteitszorgsysteem gehad.”

Een kwaliteitszorgsysteem houdt in dat een universiteit toezegt zich te conformeren aan een overeengekomen set van kwaliteitseisen, -procedures en %afspraken. Spiekerman: ,,Het is een gemeenschappelijke meetlat. Deze is niet uit de lucht geplukt. Bij de vaststelling hiervan is bijvoorbeeld meegewogen wat het bedrijfsleven van een ingenieursopleiding verwacht. Een onderdeel van een kwaliteitszorgsysteem is dat je elkaars opleidingen kunt beoordelen op kwaliteit, inhoud en niveau.”

De TU Delft had zelf een kwaliteitszorgsysteem, maar vond het belangrijk om er eveneens één in Idea League-verband te ontwikkelen. ,,Als universiteit wil je dat jouw studenten op de beste buitenlands universiteiten terecht kunnen. Daarnaast ziet de TU Delft ook graag dat buitenlandse studenten hier naartoe komen. Een gemeenschappelijk, internationaal erkend, kwaliteitszorgsysteem helpt om beide doelen te realiseren. Overigens kwamen bij de introductie van de bachelor-masterstructuur de kwaliteitscriteria % ontwikkeld in Idea league-verband % eveneens erg goed van pas.”

Jaarvergadering

Op 10 november wordt verwacht dat de Idea League-leden % Imperial College, Rwth Aken, ETH Zürich en TU Delft % officieel elkaars opleidingen erkennen. Dat vindt plaats in de gemeenschappelijke jaarvergadering die deze keer in Delft wordt gehouden. ,,Studenten van de TU Delft kunnen nu na hun bachelor desgewenst een masteropleiding in hun eigen discipline volgen in Londen, Aken of Zürich. En andersom. Om de uitwisseling te vergemakkelijken hebben alle vier de universiteiten beurzen beschikbaar gesteld. De TU Delft verstrekt drie studenten, afkomstig van Idea League-partners, een tegemoetkoming in de kosten voor levensonderhoud. Daarnaast krijgen drie Delftse studenten een beurs van een Idea League-partner.”

De onderlinge erkenning van elkaars opleidingen blijkt uit het diplomasupplement. Vanaf 1 januari 2004 zit deze standaard bij het diploma van de TU Delft. Hierin staat dat de afgestudeerde niet alleen aan de kwalificaties van de TU Delft voldoet, maar eveneens aan die van de technische universiteiten van Aken, Zürich en Londen. ,,Dit supplement geeft een helder inzicht in de opleiding die een student heeft gevolgd. Dat versterkt de positie van hem of haar bij nationale en internationale sollicitaties.”

Spiekerman ziet het gemeenschappelijke kwaliteitszorgsysteem van de Idea League als een opstap naar een Europees systeem met interne afspraken, standaarden en procedures. Spiekerman: ,,In Bologna is indertijd afgesproken dat kwaliteitsmanagement een belangrijk instrument is voor de ontwikkeling van een Europese onderwijsruimte. Hierdoor kun je beter inzicht krijgen in elkaars onderwijskwaliteit en dat komt mobiliteit van studenten ten goede. In veel Europese landen zijn ze echter nog niet zover. Afgelopen september was er in Berlijn een vervolgbijeenkomst van Bologna. Hier riepen de ministers dat er haast gemaakt moest worden met het Europese kwaliteitszorgsysteem. Ook hebben ze uitgesproken dat er per 2005 standaard een diplomasupplement moet worden verstrekt. De TU Delft voldoet % door samenwerking met de Idea League-partners % nu al aan die eisen.”

De studenten danken deze doorstroommogelijkheid mede aan het kwaliteitszorgsysteem, dat door de Idea League-partners gezamenlijk is ontwikkeld. Zo’n systeem realiseer je niet van de ene op de andere dag, aldus Marietta Spiekerman. Ze is senior beleidsmedewerker van de Universiteitsdienst en nauw betrokken bij de internationalisering van de TU Delft. ,,Alleen het woord ‘kwaliteit’ geeft al voldoende stof tot discussie. Bijvoorbeeld: is kwaliteit iets goed doen? Of is kwaliteit de goede dingen doen? Zeker als je er met betrokkenen uit vier verschillende landen over discussieert, kost het vinden van consensus tijd.”

Om vanuit theoretische discussies tot concrete afspraken te komen, vergt naast tijd ook heel wat ‘stuurmanskunst’ van een voorzitter. ,,Gelukkig had hij – Jan van Katwijk % dat in voldoende mate, anders hadden we nu binnen de Idea League nog geen gemeenschappelijk kwaliteitszorgsysteem gehad.”

Een kwaliteitszorgsysteem houdt in dat een universiteit toezegt zich te conformeren aan een overeengekomen set van kwaliteitseisen, -procedures en %afspraken. Spiekerman: ,,Het is een gemeenschappelijke meetlat. Deze is niet uit de lucht geplukt. Bij de vaststelling hiervan is bijvoorbeeld meegewogen wat het bedrijfsleven van een ingenieursopleiding verwacht. Een onderdeel van een kwaliteitszorgsysteem is dat je elkaars opleidingen kunt beoordelen op kwaliteit, inhoud en niveau.”

De TU Delft had zelf een kwaliteitszorgsysteem, maar vond het belangrijk om er eveneens één in Idea League-verband te ontwikkelen. ,,Als universiteit wil je dat jouw studenten op de beste buitenlands universiteiten terecht kunnen. Daarnaast ziet de TU Delft ook graag dat buitenlandse studenten hier naartoe komen. Een gemeenschappelijk, internationaal erkend, kwaliteitszorgsysteem helpt om beide doelen te realiseren. Overigens kwamen bij de introductie van de bachelor-masterstructuur de kwaliteitscriteria % ontwikkeld in Idea league-verband % eveneens erg goed van pas.”

Jaarvergadering

Op 10 november wordt verwacht dat de Idea League-leden % Imperial College, Rwth Aken, ETH Zürich en TU Delft % officieel elkaars opleidingen erkennen. Dat vindt plaats in de gemeenschappelijke jaarvergadering die deze keer in Delft wordt gehouden. ,,Studenten van de TU Delft kunnen nu na hun bachelor desgewenst een masteropleiding in hun eigen discipline volgen in Londen, Aken of Zürich. En andersom. Om de uitwisseling te vergemakkelijken hebben alle vier de universiteiten beurzen beschikbaar gesteld. De TU Delft verstrekt drie studenten, afkomstig van Idea League-partners, een tegemoetkoming in de kosten voor levensonderhoud. Daarnaast krijgen drie Delftse studenten een beurs van een Idea League-partner.”

De onderlinge erkenning van elkaars opleidingen blijkt uit het diplomasupplement. Vanaf 1 januari 2004 zit deze standaard bij het diploma van de TU Delft. Hierin staat dat de afgestudeerde niet alleen aan de kwalificaties van de TU Delft voldoet, maar eveneens aan die van de technische universiteiten van Aken, Zürich en Londen. ,,Dit supplement geeft een helder inzicht in de opleiding die een student heeft gevolgd. Dat versterkt de positie van hem of haar bij nationale en internationale sollicitaties.”

Spiekerman ziet het gemeenschappelijke kwaliteitszorgsysteem van de Idea League als een opstap naar een Europees systeem met interne afspraken, standaarden en procedures. Spiekerman: ,,In Bologna is indertijd afgesproken dat kwaliteitsmanagement een belangrijk instrument is voor de ontwikkeling van een Europese onderwijsruimte. Hierdoor kun je beter inzicht krijgen in elkaars onderwijskwaliteit en dat komt mobiliteit van studenten ten goede. In veel Europese landen zijn ze echter nog niet zover. Afgelopen september was er in Berlijn een vervolgbijeenkomst van Bologna. Hier riepen de ministers dat er haast gemaakt moest worden met het Europese kwaliteitszorgsysteem. Ook hebben ze uitgesproken dat er per 2005 standaard een diplomasupplement moet worden verstrekt. De TU Delft voldoet % door samenwerking met de Idea League-partners % nu al aan die eisen.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.