Onderwijs

Hoogleraren dringen aan op bindend studieadvies

Een bindend studieadvies voor eerstejaars en niet meer dan twee herkansingstentamens per vak. Dat bepleiten twaalf hoogleraren in een brief aan het college.

Een bindend studieadvies en het beperken van het aantal herkansingstentamens zijn ,,essentieel als de TU Delft voortreffelijke en succesrijke onderwijsprogramma’s wil aanbieden”, stellen de hoogleraren. Initiatiefnemers van de brief zijn TNW-hoogleraren prof.dr. Ian Young en titel prof.dr.ir. Hans Mooij, die ook deel uitmaken van het managementteam van Technische Natuurwetenschappen. Tot de ondertekenaars behoren verder onder anderen prof.dr.ir. René de Borst (L&R), prof.dr.ir. Joseph Braat (TNW) prof.dr.ir. Frans Nieuwstadt (OCP)en de oud-hoogleraren prof.dr.ir. Arnold Verruijt (civiel), prof.dr.ir. Jakob de Swaan Arons (EWI) en prof.dr.ir. Herman van Bekkum (TNW). Onder de ondertekenaars bevinden zich vijf winnaars van de Leermeesterprijs.

Omdat de Universiteit Leiden wel een bindend studieadvies kent en de TU Delft niet, vormden de Delfts-Leidse opleidingen de afgelopen jaren regelmatig aanleiding voor discussie over de wenselijkheid van de invoering van zo’n systeem op de TU Delft. Als een student aan het einde van het eerste jaar een negatief bindend studieadvies krijgt, mag hij de opleiding niet hervatten. In maart besloot het college van bestuur dit jaar geen invoering te overwegen, omdat de begeleiding van de eerstejaars studenten in Delft eerst maar eens flink moet worden verbeterd. En in een recent interview in ‘NRC Handelsblad’ noemde collegevoorzitter Hans van Luijk een bindend studieadvies ‘niets voor Delft’: het zou studenten kunnen afschrikken en dat konden de bètatechnische studies zich niet permitteren.

De studentenraad verzet zich al jaren tegen een bindend studieadvies. AAG-fractielid Sjoerd Blokker toont zich verbaasd dat de hoogleraren nu met hun brief komen. ,,De lijnen van de onderwijsdiscussie zijn al uitgezet.”

Een bindend studieadvies ontneemt studenten juist hun verantwoordelijkheid, vindt Blokker. ,,Ze moeten de kans krijgen om in het begin van de studie fouten te maken en daarvan te leren. En ze moeten zelf kunnen inzien of ze een opleiding wel of niet vervolgen.” Blokker denkt dat de brief ‘zeker invloed’ zal hebben. ,,Maar ik mag aannemen dat het college van bestuur ook naar de studenten luistert.” Hij vreest dat de voorgestelde maatregelen een verkeerd signaal zouden uitzenden naar getalenteerde mensen die overwegen een opleiding in Delft te volgen, maar zich ten onrechte laten afschrikken door het ‘elitaire’ imago. ,,Die bedenken zich dan wel twee keer.”

Het beperken van het aantal herkansingstentamens tot twee per vak past niet in het Nederlandse systeem, vindt Blokker. ,,Zo gaan we niet met elkaar om. Een hoogleraar wordt toch ook niet ontslagen als hij twee keer een tentamen te laat heeft nagekeken?”

Een bindend studieadvies en het beperken van het aantal herkansingstentamens zijn ,,essentieel als de TU Delft voortreffelijke en succesrijke onderwijsprogramma’s wil aanbieden”, stellen de hoogleraren. Initiatiefnemers van de brief zijn TNW-hoogleraren prof.dr. Ian Young en titel prof.dr.ir. Hans Mooij, die ook deel uitmaken van het managementteam van Technische Natuurwetenschappen. Tot de ondertekenaars behoren verder onder anderen prof.dr.ir. René de Borst (L&R), prof.dr.ir. Joseph Braat (TNW) prof.dr.ir. Frans Nieuwstadt (OCP)en de oud-hoogleraren prof.dr.ir. Arnold Verruijt (civiel), prof.dr.ir. Jakob de Swaan Arons (EWI) en prof.dr.ir. Herman van Bekkum (TNW). Onder de ondertekenaars bevinden zich vijf winnaars van de Leermeesterprijs.

Omdat de Universiteit Leiden wel een bindend studieadvies kent en de TU Delft niet, vormden de Delfts-Leidse opleidingen de afgelopen jaren regelmatig aanleiding voor discussie over de wenselijkheid van de invoering van zo’n systeem op de TU Delft. Als een student aan het einde van het eerste jaar een negatief bindend studieadvies krijgt, mag hij de opleiding niet hervatten. In maart besloot het college van bestuur dit jaar geen invoering te overwegen, omdat de begeleiding van de eerstejaars studenten in Delft eerst maar eens flink moet worden verbeterd. En in een recent interview in ‘NRC Handelsblad’ noemde collegevoorzitter Hans van Luijk een bindend studieadvies ‘niets voor Delft’: het zou studenten kunnen afschrikken en dat konden de bètatechnische studies zich niet permitteren.

De studentenraad verzet zich al jaren tegen een bindend studieadvies. AAG-fractielid Sjoerd Blokker toont zich verbaasd dat de hoogleraren nu met hun brief komen. ,,De lijnen van de onderwijsdiscussie zijn al uitgezet.”

Een bindend studieadvies ontneemt studenten juist hun verantwoordelijkheid, vindt Blokker. ,,Ze moeten de kans krijgen om in het begin van de studie fouten te maken en daarvan te leren. En ze moeten zelf kunnen inzien of ze een opleiding wel of niet vervolgen.” Blokker denkt dat de brief ‘zeker invloed’ zal hebben. ,,Maar ik mag aannemen dat het college van bestuur ook naar de studenten luistert.” Hij vreest dat de voorgestelde maatregelen een verkeerd signaal zouden uitzenden naar getalenteerde mensen die overwegen een opleiding in Delft te volgen, maar zich ten onrechte laten afschrikken door het ‘elitaire’ imago. ,,Die bedenken zich dan wel twee keer.”

Het beperken van het aantal herkansingstentamens tot twee per vak past niet in het Nederlandse systeem, vindt Blokker. ,,Zo gaan we niet met elkaar om. Een hoogleraar wordt toch ook niet ontslagen als hij twee keer een tentamen te laat heeft nagekeken?”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.